Podlaski Konkurs Literacki „Piszemo po swojomu”

Celem Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu” jest zachęcenie osób znających i używających ukraińskich gwar Podlasia do twórczości literackiej we własnym języku. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jako pracy konkursowej co najmniej jednego oryginalnego utworu literackiego napisanego ukraińską gwarą Podlasia.

Do konkursu można będzie zgłaszać różnego rodzaju utwory, np. utwory poetyckie, utwory prozatorskie (opowiadania, nowele, powieści), wspomnienia (własne lub spisane wspomnienia innej osoby), bajki, opowieści (własne lub spisane opowieści innej osoby), utwory reportażowe, utwory publicystyczne, a także inne utwory mające charakter literacki w szerokim tego znaczeniu. Wybór gatunku literackiego zostanie pozostawiony uczestnikom, aby pobudzić ich kreatywność w poszukiwaniu formy wyrazu literackiego. Nie ma ograniczeń związanych z objętością utworu literackiego. Można przekazywać/przesłyłać prace pisane zarówno cyrylicą, jak i alfabetem łacińskim.

Prace na konkurs należy przekazać lub przesłać do 31 marca 2023 r.

Prace konkursowe z dopiskiem KONKURS LITERACKI należy:

przekazać dla organizatora konkursu (Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy”, Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 14)

lub przesłać pocztą na adres:

Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy”

skr. poczt. 26

17-100 Bielsk Podlaski

lub przesłać na adres mailowy Konkursu: poswojomu@gmail.com

Każdy uczestnik ma prawo nadesłać na konkurs nie więcej niż trzy utwory literackie (w tym stanowiące całość cykle wierszy, poematy, cykle opowiadań itp.). Każdy z utworów (cykli) będzie oceniany oddzielnie.

Wraz z utworami literackimi należy przekazać/przesłać Kartę zgłoszeniową oraz Oświadczenie RODO. Są one dostępne jako załączniki do Regulaminu Konkursu.

W zależności od liczby nadesłanych prac konkursowych w poszczególnych gatunkach zostaną one podzielone na różne kategorie, przewiduje się co najmniej trzy kategorie. Prace konkursowe zostaną przekazane dla czteroosobowego jury, w skład którego wejdą pisarze oraz filologowie, specjalizujący się w problematyce ukraińskich gwar Podlasia. Prace jury będą trwać od marca do czerwca 2023 r. 

Po zakończeniu pracy i podjęciu decyzji jury przedstawi wyniki, które zostaną publicznie ogłoszone w czerwcu-październiku 2023 r. w terminie podanym przez organizatora. Laureatom i uczestnikom Konkursu wręczone zostaną dyplomy laureatów oraz bony i/lub karty podarunkowe, na które przewidziano łączną kwotę 10 tysięcy zł.

Podczas uroczystości ogłoszenia wyników Konkursu zostaną zaprezentowane wybrane utwory literackie. W celu promocji twórczości literackiej laureatów oraz popularyzacji Konkursu odbędą się spotkania literackie laureatów. Nagrodzone utwory literackie (lub ich fragmenty), ewentualnie także inne utwory przesłane na Konkurs (w zależności od opinii jury oraz organizatorów) zostaną opublikowane na stronach internetowych Stowarzyszenia „Podlaski Instytut Naukowy” i Związku Ukraińców Podlasia, na Facebooku oraz w mediach.

Elementem łączącym się ściśle z promocją konkursu, zachęcającym i przygotowującym do udziału w nim, były warsztaty literackie dla potencjalnych uczestników konkursu – osób piszących utwory literackie gwarami języka ukraińskiego oraz ukraińskim językiem literackim. Jesienią 2022 r. odbyły się trzy warsztaty o różnorodnej problematyce, ich tematyka obejmowała w szczególności zagadnienia związane z ukraińskimi gwarami Podlasia oraz techniką pisania utworów literackich. Warsztaty prowadzili uznani pisarze – Aneta Prymaka-Oniszk, Jurij Hawryluk, Zoja Saczko, oraz filologowie, specjalizujący się w problematyce ukraińskich gwar Podlasia: Ludmiła Łabowicz i prof. Lubow Frolak.

Organizatorem Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu” jest Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy” z siedzibą w Bielsku Podlaskim. Partnerem przy organizacji konkursu jest Związek Ukraińców Podlasia.

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.