Podlaski Konkurs Literacki „Piszemo po swojomu”

Celem Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu” jest zachęcenie osób znających i używających ukraińskich gwar Podlasia do twórczości literackiej we własnym języku. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jako pracy konkursowej co najmniej jednego oryginalnego utworu literackiego napisanego ukraińską gwarą Podlasia.

Do konkursu można będzie zgłaszać różnego rodzaju utwory, np. utwory poetyckie, utwory prozatorskie (opowiadania, nowele, powieści), wspomnienia (własne lub spisane wspomnienia innej osoby), bajki, opowieści (własne lub spisane opowieści innej osoby), utwory reportażowe, utwory publicystyczne, a także inne utwory mające charakter literacki w szerokim tego znaczeniu. Wybór gatunku literackiego zostanie pozostawiony uczestnikom, aby pobudzić ich kreatywność w poszukiwaniu formy wyrazu literackiego. Nie ma ograniczeń związanych z objętością utworu literackiego. Można przesyłać prace pisane zarówno cyrylicą, jak i alfabetem łacińskim.

Prace na konkurs można będzie przesyłać od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Prace z dopiskiem KONKURS LITERACKI należy przesłać pocztą na adres:

Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy”
skr. poczt. 26
17-100 Bielsk Podlaski

lub na adres mailowy konkursu: poswojomu@gmail.com

Każdy uczestnik ma prawo nadesłać na konkurs nie więcej niż trzy utwory literackie (w tym stanowiące całość cykle wierszy, poematy, cykle opowiadań itp.). Każdy z utworów (cykli) będzie oceniany oddzielnie.

Wraz z utworami literackimi należy przesłać Kartę zgłoszeniową oraz Oświadczenie RODO. Są one dostępne jako załączniki do Regulaminu Konkursu.

W zależności od liczby nadesłanych prac konkursowych w poszczególnych gatunkach zostaną one podzielone na różne kategorie, przewiduje się co najmniej trzy kategorie. Zanonimizowane prace konkursowe zostaną przekazane dla czteroosobowego jury, w skład którego wejdą uznani pisarze oraz filologowie, specjalizujący się w problematyce ukraińskich gwar Podlasia. Laureatom i uczestnikom Konkursu wręczone zostaną dyplomy laureatów oraz nagrody rzeczowe i bony, na które przewidziano łączną kwotę 10 tysięcy zł.

Prace jury będą trwać od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. Po zakończeniu pracy i podjęciu decyzji jury przedstawi wyniki, które zostaną publicznie ogłoszone w maju-czerwcu 2023 r. w terminie podanym przez organizatora.

Elementem łączącym się ściśle z promocją konkursu, zachęcającym i przygotowującym do udziału w nim, będą warsztaty literackie dla potencjalnych uczestników konkursu – osób piszących utwory literackie gwarami języka ukraińskiego oraz ukraińskim językiem literackim. Warsztaty prowadzić będą uznani pisarze oraz filologowie, specjalizujący się w problematyce ukraińskich gwar Podlasia. Odbędą się trzy warsztaty o różnorodnej problematyce, ich tematyka obejmować będzie w szczególności zagadnienia związane z ukraińskimi gwarami Podlasia oraz techniką pisania utworów literackich. Warsztaty przeprowadzone zostaną w 2022 r.

Organizatorem Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu” jest Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy” z siedzibą w Bielsku Podlaskim. Partnerem przy organizacji konkursu jest Związek Ukraińców Podlasia.

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.