Jury

Jury Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”

Eugenia Gawryluk – ukraińska poetka z Bielska Podlaskiego, członkini Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy;

Ludmiła Łabowicz – dziennikarka, filolog, badaczka gwar podlaskich, sekretarz Podlaskiego Instytutu Naukowego;

Lubow Frolak – językoznawca-dialektolog, badaczka gwar ukraińskich, profesor Katedry Językoznawstwa Słowiańskiego Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

Natałka Babina – ukraińska pisarka pochodząca z Ziemi Brzeskiej.