Wyniki

Na Podlaski Konkurs Literacki „Piszemo po swojomu” zgłoszono kilkadziesiąt prac 20 autorów. Prace 5 autorów nie spełniały wymogów formalnych, tak więc w konkursie wzięło udział 15 uczestników.

Jury Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu” w dniu 5 czerwca 2023 r. podjęło decyzję o wynikach konkursu.

Jury postanowiło podzielić prace uczestników konkursu na sześć kategorii w zależności od gatunku i rodzaju prac: „Dramat”, „Na podstawie motywów etnograficznych”, „Poezja”, „Proza”, „Publicystyka”, „Wspomnienia”. Jury postanowiło również przyznać nagrody specjalne: Wyróżnienie „Za duchowość poezji”, Wyróżnienie „Za muzyczność poezji”, Wyróżnienie „Za zanurzenie w historię regionu”, Wyróżnienie „Za wyraziste spojrzenie w twórczości publicystycznej”, Wyróżnienie „Za mistrzostwo słowa i subtelny humor”.

Decyzją jury Laureatami konkursu zostali:

Kategoria „Dramat”:

І miejsce – Helena Aleksiejuk – za utwór „Timoszka”

I miejsce – Mikołaj Roszczenko – za utwór „Buwało i nyni”

Kategoria „Na podstawie motywów etnograficznych”:

ІІІ miejsce – Mikołaj Panfiluk – za utwór „Sołdat i nieczysta syła”

Kategoria „Poezja”:

ІІІ miejsce – Sławomir Kulik  – za cykl wierszy

ІІІ miejsce – Agnieszka Daniluk – za utwór „Ne howoru po swojomu”

Kategoria „Proza”:

І miejsce – Jerzy Plewa – za cykl opowiadań

І miejsce – Leokadia Sajewicz – za cykl opowiadań „Byli budni, byli świata, było…”

Kategoria „Publicystyka”:

II miejsce – Krystyna Kościewicz – za utwór „Po mojomu”

Kategoria „Wspomnienia”:

II miejsce – Nina Grygoruk – za utwór „Use powno ludi w chati”

ІІІ miejsce – Walentyna Waszczuk – za utwór „Howoru po swojomu”

Decyzją Jury nagrody specjalne przyznano:

Wyróżnienie „Za duchowość poezji” – Zoja Majstrowicz

Wyróżnienie „Za muzyczność poezji” – Marek Chmielewski

Wyróżnienie „Za zanurzenie w historię regionu” – Mikołaj Panfiluk

Wyróżnienie „Za wyraziste spojrzenie w twórczości publicystycznej” – Sławomir Kulik

Wyróżnienie „Za mistrzostwo słowa i subtelny humor” – Jerzy Plewa

Decyzją Jury nagrodzono również uczestników:

Za udział w Podlaskim Konkursie Literackim „Piszemo po swojomu” oraz zainteresowanie językiem oraz kulturą ukraińską Podlasia:

Arkadiusz Stosur

Irena Piwowar

Za udział w Podlaskim Konkursie Literackim „Piszemo po swojomu” oraz Za poszukiwanie ekspresji artystycznej w tworzeniu dużej formy literackiej:

Mikołaj Janowski

Jury zdecydowało, że laureaci i uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe w postaci kart podarunkowych lub bonów.

Poza konkursem jury nagrodziło młode autorki przesłanych wierszy. Nagrodę „Dla Młodego Talentu za szacunek do języka ojczystego” otrzymały:

Anastazja Gryćko za wiersz „Moja Ukraina”,

Katarzyna Konachowicz za wiersz „Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego”.

Podlaski Konkurs Literacki „Piszemo po swojomu” odbył się po raz pierwszy i był próbą zachęcenia osób znających i posługujących się ukraińskimi gwarami podlaskimi do pisania utworów literackich w języku ojczystym.

Prace nadesłane na konkurs miały różnorodny charakter. Znalazły się wśród nich utwory prozatorskie, poetyckie i dramatyczne. Zapisując ukraińskie gwary Podlasia, autorzy posługuwali się zarówno cyrylicą, jak i alfabetem łacińskim.

Poziom prac, zarówno pod względem umiejętności posługiwania się gwarą, jak i ich wartości artystycznej, był różny. Na uwagę zasługiwały przede wszystkim utwory dramatyczne i prozatorskie, których poziom był najwyższy spośród wszystkich prac nadesłanych na Podlaski Konkurs Literacki „Piszemo po swojomu”.

Warto zaznaczyć, że konkurs spotkał się z dość dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Podlasia, ale także pisarzy-amatorów z innych regionów, w tym z zagranicy. Uczestnikami konkursu były zarówno osoby, które miały już pewne doświadczenie w twórczości literackiej, jak i takie, dla których konkurs stał się pierwszą próbą pióra. Uczestnicy należeli do różnych kategorii wiekowych. Cieszy również zainteresowanie konkursem wśród osób niebędących użykownikami gwary. Korzystne byłoby, by wśród autorów było więcej dzieci i młodzieży, a jednocześnie by pojawiło się więcej współczesnych form literackich, które są w kręgu zainteresowań młodzieży.

Jury zaznacza, że Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030б co stworzyło warunki do zorganizowania go przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.