Przewodniczący Rady Naukowej PIN wziął udział w konferencji „Stulecie autokefalii PAKP. Geneza, uwarunkowania i skutki”

Przewodniczący Rady Naukowej PIN wziął udział w konferencji „Stulecie autokefalii PAKP. Geneza, uwarunkowania i skutki”

24 maja 2024 r. przewodniczący Rady Naukowej Podlaskiego Instytutu Naukowego dr hab. Roman Wysocki, prof. UMCS wziął udział w Konferencji Naukowej „Stulecie autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Geneza, uwarunkowania i skutki”, która odbyła się w Lublinie w ramach  obchodów 100-lecie autokefalii Kościoła prawosławnego w Polsce. Dr hab. R. Wysocki podczas sesji 2 „Kościól prawosławny na drodze do autokefalii” wygłosił wykład „Struktura administracyjna Kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej”.

Organizatorem wydarzenia jest Chełmskie Centrum Kultury Prawosławnej, zaś współorganizatorami: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Katedra Teologii Prawosławnej Instytut Nauk Teologicznych KUL oraz Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*