Publikacje

Jedną ze sfer aktywności Podlaskiego Instytutu Naukowego jest działalność wydawnicza. W publikacjach naukowych będą prezentowane wyniki badań nad historią, kulturą i językiem Podlasia. Wydawnictwa popularnonaukowe, wydawane przez Instytut, będą służyć upowszechnianiu wiedzy o Podlasiu.

Obecnie przygotowywane są do druku pierwsze publikacje Instytutu. W pierwszej kolejności planowane jest zapoczątkowanie kilku serii wydawniczych: o podlaskim folklorze tradycyjnym gminy Czyże, z tekstami źródłowymi dotyczącymi etnografii Podlasia, a także serii „Biblioteka Literatury Ukraińskiej Podlasia”. Planowane jest również wydawanie odrębnych monografii oraz publikacji popularnonaukowych dotyczących historii, kultury i języka Podlasia.

Instytut będzie wydawał ukraiński podlaski periodyk naukowy. Będzie on miał charakter interdyscyplinarny. Właśnie na łamach tego periodyku będą zamieszczane materiały z Podlaskich Ukraińskich Konferencji Naukowych. Prezentowane tam będą również wyniki badań prowadzonych przez Instytut oraz artykuły innych badaczy zainteresowanych historią, kulturą i językiem Podlasia. Oczywiście przewidziano również zamieszczanie materiałów źródłowych, recenzje różnych wydawnictw oraz relacje z wydarzeń naukowych.