III PUKN

W dniach 15-16 listopada 2019 r. odbyła się IIІ Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „25-lecie odrodzenia nauczania języka ukraińskiego na Północnym Podlasiu w kontekście społeczno-kulturowym”.

Głównym tematem III Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej było 25-lecie odrodzenia nauczania języka ukraińskiego na Północnym Podlasiu, które obchodziliśmy właśnie w 2019 roku. Dlatego też w centrum problematyki tej konferencji była problematyka nauczania języka ojczystego czy szerzej – oświaty na Podlasiu. Organizatorzy pragnęli, by problematyka oświatowa została zaprezentowana w szerokim spektrum: poczynając od historii szkolnictwa ukraińskiego na Podlasiu, poprzez proces odradzania nauczania języka ukraińskiego od lat 90. XX w. po dzień dzisiejszy, ale także uwzględniając kwestie metodyczne, wymiar prawny, badania komparatystyczne oraz kontekst nauczania języka ojczystego w innych środowiskach ukraińskich i wśród różnych mniejszości narodowych w Polsce i w innych krajach.

Choć w 2019 r. tematyka oświatowa była dominująca, zakres tematyczny Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej pozostał różnorodny i objął problematykę Podlasia w szerokim znaczeniu. Na konferencji zostały przedstawione referaty, które dotyczyły kwestii nie związanych z oświatą. Przede wszystkim były to: historia, język, kultura i współczesność społeczności ukraińskiej Podlasia oraz innych społeczności regionu, a także ich wzajemne kontakty. Tematyka konferencji objęła również inne kwestie wpływające na sytuację społeczności ukraińskiej Podlasia (np. uwarunkowania prawne, ekonomiczne, geograficzne, przyrodnicze, socjologiczne), problematykę sąsiednich regionów zamieszkałych przez Ukraińców (w szczególności Ziemi Brzeskiej i Chełmszczyzny) czy doświadczenia innych społeczności mniejszościowych, a także kwestie dotyczące funkcjonowania mniejszości narodowych w Polsce i innych krajach. W formule konferencji mieszczą się także pozostałe zagadnienia będące w sferze zainteresowań badawczych ukraińskiego środowiska naukowego Podlasia.