Komitet Organizacyjny

dr Grzegorz Kuprianowicz – przewodniczący,

Ludmiła Łabowicz – sekretarz,

dr Andrzej Artemiuk,

Łukasz Badowiec,

Olga Kuprianowicz,

Elżbieta Tomczuk,

Karolina Chmur.