Nagrania wideo IV PUKN

Uroczyste otwarcie konferencji

Sesja І „Podlaskie losy żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej”

https://www.facebook.com/382470718956503/videos/373950100532301

Prezentacja nowej książki Jerzego Plewy „Kojły, Osówka, Szostakowo. Tam, gdzie carowie bywali…”

Sesja ІI „Historia oraz kultura Hajnówki i okolic”

Koncert Chóru Miasta Hajnówka (dyrygent: Vita Kociubajło)

https://www.facebook.com/382470718956503/videos/847876799314760

Prezentacja dokumentu o wizycie delegacji włościan powiatu bielskiego do władz Ukraińskiej Republiki Ludowej w Kijowie w 1919 roku

Sesja III „Podlasie w kontekście procesów geopolitycznych w Europie Wschodniej pod koniec pierwszej i na początku drugiej dekady XX wieku”

Sesja IV „Wojna 1920 roku oraz sojusz polsko-ukraiński”

Sesja V „Historia i kultura Podlasia”

https://www.facebook.com/382470718956503/videos/365047924804144

Dyskusja panelowa „15 lat ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym”

Uroczyste zamknięcie konferencji, Koncert grupy wokalnej Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok” (kierownik: Elżbieta Tomczuk)

https://www.facebook.com/382470718956503/videos/811693742708760