PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

10.00- 10.30

Uroczyste otwarcie konferencji

Przewodniczący: Grzegorz Kuprianowicz

Wystąpienia oficjalnych gości

10.30-13.00

Sesja І „Podlaskie losy żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej”

Roman Wysocki (Lublin), Hajnowska kolonia byłych żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej

Mikołaj Roszczenko (Lublin-Kleszczele), Kleszczelowscy petlurowcy – byli żołnierze armii URL w Kleszczelach

Eugeniusz Ryżyk (Knorydy), Atanazy Prysiażnyj – żołnierz armii Ukraińskiej Republiki Ludowej i dyrygent chóru cerkiewnego w Podbielu (komunikat)

Roman Sidoruk (Hajnówka), Opieka nad grobami żołnierzy armii URL i pomnikiem „Walczącym o wolność Ukrainy” w Dubinach na przełomie XX i XXI wieku (komunikat)

Irena Domańska (Warszawa-Hajnówka), Mój ojciec Petro Szewczuk – żołnierz armii Ukraińskiej Republiki Ludowej i mieszkaniec Hajnówki (komunikat)

Aleksander Kolańczuk (Przemyśl), Działalność byłych działaczy państwowych Ukraińskiej Republiki Ludowej na Południowym Podlasiu i Chełmszczyźnie

Wiktor Misijuk (Brześć), Rola działaczy państwowych Ukraińskiej Republiki Ludowej w ruchu narodowym na terenie województwa poleskiego (1921-1939)

Dyskusja

13.00-14.00 Lunch

14.00-14.30

Prezentacja nowej książki Jerzego Plewy „Kojły, Osówka, Szostakowo. Tam, gdzie carowie bywali…”

14.30-18.00

Sesja ІI „Historia oraz kultura Hajnówki i okolic”

Tomasz Samojlik (Białowieża), Tradycyjne użytkowanie Puszczy Białowieskiej przez ludność lokalną w czasach królewskich i carskich

Alla Gryc (Hajnówka), Historia Hajnówki: od uroczyska leśnego do nadania praw miejskich

Ryszard Pater (Hajnówka), Drewniana zabudowa Hajnówki

Paweł Woszczenko (Mińsk Mazowiecki – Dubiny), Stary cmentarz prawosławny w Dubinach – rys historyczny

Magdalena Jakimiuk (Bielsk Podlaski), Leksyka obrzędów zbiorowych cyklu jesienno-zimowego w gwarze ukraińskiej wsi Grabowiec

Feliks Czyżewski (Lublin), Cechy wschodniosłowiańskie w utworze „Okularnik” Katarzyny Bondy

Grzegorz Kuprianowicz (Lublin-Bielsk Podlaski), Konstanty Kuprianowicz (1915-1970) – ślusarz, nauczyciel, technik dentystyczny, starosta cerkiewny parafii prawosławnej św. Mikołaja w Hajnówce

Marek Martynowicz (Dasze), Wolność i zniewolenie, przyczynek do powstania parafii neounickiej w Kośnej

Ludmiła Łabowicz (Białystok), Dziecko w kulturze tradycyjnej Podlasia na podstawie materiałów folklorystycznych z gminy Czyże

Joanna Sapieżyńska (Hajnówka), Największe epidemie na Podlasiu: 1657, 1709, 1831

Dyskusja

18.00-18.30

Koncert Chóru Miasta Hajnówka

14.11. 2020 (sobota)

Miejsce obrad konferencji: Bielski Dom Kultury (Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 2)

9.00-9.30

Prezentacja dokumentu o wizycie delegacji włościan powiatu bielskiego do władz Ukraińskiej Republiki Ludowej w Kijowie w 1919 roku

Referat: Jerzy Hawryluk.

9.30-11.15

Sesja III „Podlasie w kontekście procesów geopolitycznych w Europie Wschodniej pod koniec pierwszej i na początku drugiej dekady XX wieku”

Jerzy Hawryluk (Bielsk Podlaski), Podlasie w koncepcjach państwotwórczych ruchów narodowych Europy Środkowo-Wschodniej

Aneta Prymaka (Chmielewszczyzna), Bieżeństwo i jego konsekwencje dla ludności Podlasia po pierwszej wojnie światowej

Jan Łobuziński (Kuraszewo), Wieś Klejniki w czasie bieżeństwa

Jerzy Plewa (Kuraszewo), Postawy młodych mieszkańców Podlasia w obliczu zmian geopolitycznych po pierwszej wojnie światowej na przykładzie wspomnień ze wsi Szostakowo

Vitali Michalczuk (Warszawa-Brześć), Państwo-narodowość-Kościół w wizji i działalności metropolity Dionizego Waledyńskiego po 1920 roku

Dyskusja

11.15-11.30  Przerwa kawowa

11.30-13.15

Sesja IV „Wojna 1920 roku oraz sojusz polsko-ukraiński”

Mirosław Szumiło (Lublin), Sojusz polsko-ukraiński 1920 roku i jego podlaskie konteksty

Andrij Rukkas (Kijów), W walce przeciwko wspólnemu wrogowi: polsko-ukraiński sojusz wojskowy 1920 roku

Stanisław Stępień, Symon Petlura (1879-1926) – marzyciel czy realista?

Iryna Matiasz (Kijów), Urodzony na Podlasiu w ukraińskiej dyplomacji: Iwan Kraskowski (1880-1955)

Andrzej Jekaterynczuk (Lublin-Knorydy), Sojusz polsko-ukraiński 1920 roku na tle innych wydarzeń w pamięci zbiorowej współczesnego społeczeństwa ukraińskiego

13.15-13.45 Lunch

13.45-15.45

Sesja V „Historia i kultura Podlasia”

Janusz Danieluk (Białystok), Polityka własnościowo-narodowościowa na Białostocczyźnie w okresach: postyczniowym i międzywojennym – analiza porównawcza

Alicja Pihan-Kijasowa (Poznań), Językowe ewokanty rzeczywistości podlaskiej w powieści Leona Kunickiego Iwanko (1860)

Anna Mikiciuk (Lublin), Klasyfikacja mikrotoponimów (na przykładzie pogranicza polsko- wschodniosłowiańskiego). Stan, postulaty metodologiczne.

Aleksander Kiryluk (Białystok), Wieś i gospodarka rolna na Podlasiu w latach 1918-1939

Dorota Misiejuk (Białystok), Tożsamość zbiorowa a wiedza historyczna. Zasady komunikacyjne w ponowoczesności

15.45-16.00 Przerwa kawowa

16.00-17.00

Dyskusja panelowa „15 lat ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym”

Uczestnicy: Rafał Bartek (Opole), Eugeniusz Czykwin (Białystok), Grzegorz Janusz (Lublin), Grzegorz Kuprianowicz (Lublin-Bielsk) – moderator.

17.00-17.30

Uroczyste zamknięcie konferencji

Przewodniczący: Grzegorz Kuprianowicz

Wystąpienia oficjalnych gości

Koncert grupy wokalnej Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok” (kierownik: Elżbieta Tomczuk)