V PUKN

W dniach 19-20 listopada 2020 r. odbyła się V Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Język ukraiński w przestrzeni kulturowej Podlasia”.

Centralnym tematem V Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej był język ukraiński Podlasia oraz jego funkcjonowanie w przestrzeni kulturowej regionu. To właśnie język jest czynnikiem kluczowym samoidentyfikacji kulturowej, kształtuje światopogląd oraz krajobraz kulturowy. Zagadnienia funkcjonowania języka ukraińskiego na Podlasiu zostały zaprezentowane na konferencji w szerokim spektrum: poczynając od analizy językoznawczej gwar ukraińskich Podlasia oraz wzajemnych relacji i porównania z gwarami sąsiednich regionów, poprzez kwestie przenikania się i wzajemnych powiązań gwar ukraińskich Podlasia z innymi językami funkcjonującymi w regionie, problem stanu zachowania języka ukraińskiego na Podlasiu, funkcjonowanie języka ukraińskiego w przestrzeni publicznej regionu, status prawny języka ukraińskiego na Podlasiu w kontekście historycznym i współczesnym, wykorzystanie gwar ukraińskich w mediach po kwestię wykorzystania języka ukraińskiego (zarówno w wersji gwarowej, jak i literackiej) w twórczości literackiej na Podlasiu.

Konferencja zebrała licznych naukowców oraz badaczy-amatorów. Wystąpili oni w sesjach „Gwary ukraińskie Podlasia”, „Toponimia i antroponimia Podlasia” oraz „Język ukraiński w przestrzeni publicznej Podlasia”, które odbyły się pierwszego dnia. Drugiego dnia uczestnicy konferencji wygłaszali referaty w sesjach: „Kontakty międzydialektalne i międzyjęzykowe oraz twórczość literacka” oraz „Historia i kultura Podlasia”

Pierwszego dnia w ramach konferencji odbyła się prezentacja koncepcji Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu” Ten dzień zakończyła prezentacja opowiadań ukraińską gwarą podlaską Wasi Platoniszyna (Bazylego Poskrobki) Tak rozkazuwali.

Drugiego dnia w ramach konferencji zaprezentowano prezentację monografii Suraż – średniowieczny gród na pograniczu mazowiecko-rusko-litewskim, pod red. Dariusza Krasnodębskiego i Hanny Olczak. Na zakończenie miała miejsce prezentacja koncepcji, działalności i zasobów Archiwum Podlaskiego. Konferencję zakończył koncert członkiń Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok” z Bielska Podlaskiego.

Konferencja odbywała się w formacie hybrydowym, tzn. odbywać się będą obrady stacjonarne w Bielsku Podlaskim, zaś część referentów wystąpi online.

PROGRAM RAMOWY

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Transmisja on-line konferencji prowadzona była na profilu Podlaskiego Instytutu Naukowego na Facebooku.

Zapisy konferencji można obejrzeć na Facebooku:

Uroczyste otwarcie konferencji

Sesja I „Gwary ukraińskie Podlasia”

https://www.facebook.com/100057457388765/videos/1183732392120865

Sesja ІІ „Toponimia i antroponimia Podlasia”

Prezentacja koncepcji Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”

https://www.facebook.com/100057457388765/videos/443247577158771

Sesja III „Język ukraiński w przestrzeni publicznej Podlasia”

Prezentacja opowiadań ukraińską gwarą podlaską Wasi Platoniszyna (Bazylego Poskrobki) Tak rozkazuwali 

https://www.facebook.com/100057457388765/videos/636541771122913

Prezentacja monografii Suraż – średniowieczny gród na pograniczu mazowiecko-rusko-litewskim, pod red. Dariusza Krasnodębskiego i Hanny Olczak (Warszawa 2020)

Sesja IV „Kontakty międzydialektalne i międzyjęzykowe oraz twórczość literacka”

https://www.facebook.com/100057457388765/videos/948422099414093

Prezentacja koncepcji, działalności i zasobów Archiwum Podlaskiego

Sesja V „Historia i kultura Podlasia”

Uroczyste zamknięcie konferencji. Koncert grupy wokalnej Ukraińskiego zespołu pieśni i tańca „Ranok” (kierownik: Elżbieta Tomczuk)

https://www.facebook.com/100057457388765/videos/1194348981091225

Organizator : Podlaski Instytut Naukowy.

Współorganizatorzy: Instytut Języka Ukraińskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Związek Ukraińców Podlasia, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Bielski Dom Kultury.

Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrz Miasta Hajnówka, Burmistrz Kleszczel, Wójt Gminy Bielsk Podlaski.

Patronat medialny: Ukraińskie pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”, Polskie Radio Białystok, Telewizja Polska Białystok, portal internetowy bielsk.eu, „Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz”.

Konferencja odbywa się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej, dzięki wsparciu osób prywatnych oraz przy wsparciu Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrza Miasta Hajnówka, Burmistrza Kleszczel, Wójta Gminy Bielsk Podlaski.

Sponsorzy: Polska Sieć Sklepów „Arhelan”, Agencja Wydawnicza „Ekopress”, Babka z plackiem „u Basieńki” Barbara Andrejuk, J.W. Zakład Transportowy.