PROGRAM RAMOWY

V Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Język ukraiński w przestrzeni kulturowej Podlasia”

Bielsk Podlaski, 19-20 listopada 2021 r.

Miejsce obrad konferencji: Bielski Dom Kultury (Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 2)

19 listopada 2021 r. (piątek)

9.00-9.30 Uroczyste otwarcie konferencji

9.30-12.15 Sesja І „Gwary ukraińskie Podlasia”

13.15-15.30 Sesja ІI „Toponimia i antroponimia Podlasia”

15.30-15.45 Prezentacja koncepcji Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”

16.15-18.30 Sesja ІII „Język ukraiński w przestrzeni publicznej Podlasia”

18.30-19.00 Prezentacja opowiadań ukraińską gwarą podlaską Wasi Platoniszyna (Bazylego Poskrobki) Tak rozkazuwali (Białystok 2021)

20 listopada 2021 r. (sobota)

9.00-9.30 Prezentacja monografii Suraż – średniowieczny gród na pograniczu mazowiecko-rusko-litewskim, pod red. Dariusza Krasnodębskiego i Hanny Olczak (Warszawa 2020)

9.30-12.00 Sesja IV „Kontakty międzydialektalne i międzyjęzykowe oraz twórczość literacka”

12.00-12.15 Prezentacja koncepcji, działalności i zasobów Archiwum Podlaskiego

13.15-16.15 Sesja V „Historia i kultura Podlasia”

16.15-16.45 Uroczyste zamknięcie konferencji