PROGRAM RAMOWY

VI Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Migracje, deportacje, przesiedlenia w historii Podlasia” (w 75. rocznicę akcji „Wisła”)

Bielsk Podlaski – Biała Podlaska, 18-19 listopada 2022 r.

Miejsce obrad konferencji:

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim, ul. Kazimierzowska 14 (18 listopada 2022 r.)

Podlaskie Centrum Kultury Prawosławnej w Białej Podlaskiej, ul. Żytnia 14 (19 listopada 2022 r.)

18.11.2022 (piątek)

9.00-9.30       

Uroczyste otwarcie konferencji

9.30-12.30

Sesja I „Procesy migracyjne na Podlasiu: od średniowiecza po XXI wiek”

12.30-12.45

Otwarcie wystawy „Sumni dni nastały… Akcja „Wisła” (1947) i jej skutki dla Kościoła prawosławnego”

13.45-14.15

Prezentacja laureatów Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej za 2022 rok

Uroczyste wręczenie dyplomu Członka Honorowego Stowarzyszenia „Podlaski Instytut Naukowy” dla doktora Mikołaja Roszczenki i uczczenie jubileuszu 80-lecia

14.15-16.15

Sesja II „Historia i kultura Podlasia”

16.30-18.45

Sesja III „Podlasie w świetle badań językoznawczych”

18.45-19.00

Uroczyste zakończenie pierwszego dnia konferencji

19.11.2022 (sobota)

10.00-10.30

Nabożeństwo żałobne za ofiary akcji „Wisła” (cerkiew prawosławna św. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej)

10.30-11.00

Uroczyste otwarcie konferencji w Białej Podlaskiej

11.00-13.15

Sesja ІV „Akcja „Wisła” oraz jej przeprowadzenie na Południowym Podlasiu”

13.15 -13.30

Otwarcie wystawy „Sumni dni nastały… Akcja „Wisła” (1947) i jej skutki dla Kościoła prawosławnego”

14.15-16.00

Sesja V „Konsekwencje akcji „Wisła” na Południowym Podlasiu i jej miejsce w pamięci historycznej”

16.00-16.15

Prezentacja książki Dwie godziny. Wspomnienia mieszkańców Chełmszczyzny i Południowego Podlasia o akcji „Wisła”, pod redakcją ks. Marcina Gościka, Katarzyny Sawczuk, Olgi Kuprianowicz, Katarzyny Rabczuk, Joanny Iwaniuk, Lublin – Biała Podlaska 2013.

16.15-16.30

Uroczyste zamknięcie konferencji