Wydarzenia

W latach 2018-2020 odbyły się pierwsze wydarzenia naukowe organizowane lub współorganizowane przez Instytut. Oprócz Podlaskich Ukraińskich Konferencji Naukowych Instytut był organizatorem i współorganizatorem innych wydarzeń naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych.

Najważniejsze z nich to:

– Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Sakralne i Turystyka” (28 kwietnia 2023 r., online, organizatorzy: Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki (Wydział Krajoznawstwa i Turystyki), Uniwersytet Warszawski (Katedra Ukrainistyki), Podlaski Instytut Naukowy, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza (Wydział Geografii i Zarządzania Turystyką), Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina (Wydział Biznesu Turystycznego i Krajoznawstwa), Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki (Wydział Turystyki i Hotelarstwa), Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny (Wydział Turystyki, Hotelarstwa i Gastronomii), Użgorodski Uniwersytet Narodowy (Wydział Turystyki), Kijowski Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny (Wydział Psychologii i Turystyki), Winnicki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Mychajła Kociubyńskiego (Wydział Geografii) oraz Instytut Badań Diaspory).

Warsztaty literackie w ramach Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”, prowadzące: Zoja Saczko, prof. dr hab. Lubow Frolak (4 grudnia 2022 r., Bielsk Podlaski, organizator: Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy”, partner: Związek Ukraińców Podlasia, współorganizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim; konkurs odbywał się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030).

Warsztaty literackie w ramach Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”, prowadzące: Jurij Hawryluk, Ludmiła Łabowicz (5 listopada 2022 r., Bielsk Podlaski, organizator: Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy”, partner: Związek Ukraińców Podlasia, współorganizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim; konkurs odbywał się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030).

Warsztaty literackie w ramach Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”, prowadzące: Aneta Prymaka-Oniszk, Ludmiła Łabowicz (1 października 2022 r., Bielsk Podlaski, organizator: Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy”, partner: Związek Ukraińców Podlasia; konkurs odbywał się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030).

Wykład z cyklu „Lubelskie Czytania”: dr Andrzej Jekaterynczuk, Transformacje tożsamości ukraińskiej: ukraińska mniejszość narodowa w Polsce i migranci z Ukrainy – wspólne i odmienne (7 listopada 2021 r., Lublin, organizatorzy: Towarzystwo Ukraińskie, Podlaski Instytut Naukowy; zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej).

– Sympozjum Naukowe „Mychajło Hruszewski – postać, działalność, związki z Chełmem”. Z okazji 155. rocznicy urodzin Mychajła Hruszewskiego (26 września 2021 r., Chełm, organizatorzy sympozjum: Towarzystwo Ukraińskie, Podlaski Instytut Naukowy, zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przy wsparciu firmy „Midex” (Brzeźno)).

– Chełmskie obchody 155. rocznicy urodzin Mychajła Hruszewskiego (26 września 2021 r., Chełm, organizatorzy: Towarzystwo Ukraińskie, Prokatedralna Parafia Prawosławna św. Jana Teologa w Chełmie, Podlaski Instytut Naukowy, współorganizatorzy: Konsulat Honorowy Ukrainy w Chełmie, Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, Lwowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Chołmszczyna”, Fundacja Partnerstwo i Współpraca (Chełm); Patronat honorowy: Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej; Patronat medialny: Ukraińskie pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”, Tygodnik ukraiński „Nasze Słowo”, Polskie Radio Lublin, Radio Bonton, Telewizja Polska Lublin, „Super Tydzień Chełmski”, „Kurier Lubelski”; zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przy wsparciu firmy „Midex” (Brzeźno)).

Sympozjum Naukowe „100-lecie sojuszu polsko-ukraińskiego 1920 roku i jego konsekwencje w dziejach Chełmszczyzny”. Z okazji 80. rocznicy śmierci premiera rządu emigracyjnego Ukraińskiej Republiki Ludowej Pyłypa Pyłypczuka (30 sierpnia 2020 r., Chełm, organizatorzy: Towarzystwo Ukraińskie, Podlaski Instytut Naukowy; zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Partnerstwo i Współpraca (Chełm) oraz firmy „Midex” (Brzeźno)).

Uroczystości z okazji 80. rocznicy śmierci premiera rządu emigracyjnego Ukraińskiej Republiki Ludowej Pyłypa Pyłypczuka (30 sierpnia 2020 r., Chełm, organizatorzy: Towarzystwo Ukraińskie, Prokatedralna Parafia Prawosławna św. Jana Teologa w Chełmie,

współorganizatorzy: Konsulat Honorowy Ukrainy w Chełmie, Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, Podlaski Instytut Naukowy, Fundacja Partnerstwo i Współpraca (Chełm); patronat honorowy: Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent Miasta Chełm; patronat medialny: Ukraińskie pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”, Tygodnik ukraiński „Nasze Słowo”, Polskie Radio Lublin, Radio Bonton, „Super Tydzień Chełmski”, Telewizja Polska Lublin; zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Partnerstwo i Współpraca (Chełm) oraz firmy „Midex” (Brzeźno)).

– Na Iwana, na Kupała. Letnie spotkania z folklorem ukraińskim (29 sierpnia 2020 r., Zagroda w Koźlikach nad Narwią, organizator: Związek Ukraińców Podlasia, współorganizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach, Podlaski Instytut Naukowy, zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego).

– Sympozjum Naukowe Towarzystwo „Ridna Chata” na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu: 1919-1930. Z okazji 100-lecia powstania Towarzystwa(15 września 2019 r., Chełm, organizatorzy: Towarzystwo Ukraińskie, Podlaski Instytut Naukowy, współpraca: Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie Stanisław Adamiak, Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, Lwowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Chołmszczyna”, Fundacja „Partnerstwo i Współpraca” (Chełm), Związek Ukraińców Podlasia; patronat medialny: Ukraińskie pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”, Tygodnik ukraiński „Nasze Słowo”, Polskie Radio Lublin, Telewizja Polska Lublin; zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy oraz Fundacji „Partnerstwo i Współpraca” (Chełm)).

– Obchody 100-lecia Towarzystwa „Ridna Chata” w Chełmie (15 września 2019 r., Chełm, organizatorzy: Towarzystwo Ukraińskie, Podlaski Instytut Naukowy, współpraca: Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie Stanisław Adamiak, Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, Lwowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Chołmszczyna”, Fundacja „Partnerstwo i Współpraca” (Chełm), Związek Ukraińców Podlasia; patronat medialny: Ukraińskie pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”, Tygodnik ukraiński „Nasze Słowo”, Polskie Radio Lublin, Telewizja Polska Lublin; zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy oraz Fundacji „Partnerstwo i Współpraca” (Chełm)).

Wykład z cyklu „Lubelskie Czytania”: Wiktor Misijuk (Brześć), Ukraińskie tradycje Ziemi Brzeskiej (14 września 2019 r., Lublin, organizatorzy: Towarzystwo Ukraińskie, Podlaski Instytut Naukowy; zrealizowano przy wsparciu Miasta Lublin).

Wykład z cyklu „Lubelskie Czytania”: dr Grzegorz Kuprianowicz Towarzystwo „Ridna Chata” (1919-1930)– 100-lecie ukraińskiego odrodzenia na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu(8 czerwca 2019 r., Lublin, organizatorzy: Towarzystwo Ukraińskie, Podlaski Instytut Naukowy; zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP oraz przy wsparciu Miasta Lublin).

– Prezentacja oraz uroczyste wręczenie księgi jubileuszowej ku czci doktora Mikołaja Roszczenki w 75-lecie urodzin Kleszczele, Podlasie, Ukraina(11 czerwca 2018 r., Lublin, organizatorzy: Towarzystwo Ukraińskie, Zakład Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Podlaski Instytut Naukowy, współpraca: Koło Naukowe Studentów Ukrainistów UMCS im. prof. M. Łesiowa, zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP).