Пудляські літературни конкурс «Пішемо по-свойому»

Пудляські літературни конкурс «Пішемо по-свойому» має заохвотіті люді, котори знают і використовуют українські пудляські говуоркі, до того, коб почалі пісаті літературни твори руодною мовою. Коб узяті в юом участь, треба прислаті власни твуор, напісани українською пудляською говуркою.

Конкурсови роботи можна зголошуваті од 1 стичня 2022 р. до 31 грудня 2022 р. Будут вони переказани для комісії, в якуой знайдуться фахуовці, котори знаються на пісаню літературних творув і на українськіх пудляськіх говуорках.

Комісія буде працьоваті од 1 стичня 2023 р. до 30 квіетня 2023 р. Результати будут публічно подани в майовічервцьові 2023 р. Лауреати і учатснікі конкурсу отримают нагороди і бони, на котори призначається 10 тисяч злоти.

Елєментом, тіесно звезаним з промоцією конкурсу, котори має заохвотіті і пришиковаті до участі в юом, будут літературни майстер-кляси для тих, котори пішут говуорками української мови та українською літературною мовою. Одбудуться вони в 2022 р.

Організатором Пудляського літературного конкурсу «Пішемо по-свойому» є Товариство «Пудляські наукови інститут», а його партнером – Союз українцюв Пудляша.