ІІІ ПУНК

У днях 15-16 листопада 2019 р. відбулася ІII Підляська українська наукова конференція «25-річчя відродження навчання української мови на Північному Підляшші у суспільно-культурному контексті»

Основною темою ІІІ Підляської української наукової конференції було 25-річчя відродження навчання української мови на Північному Підляшші, яке відзначаємо саме у 2019 р. Тому у центрі проблематики конференції були питання навчання рідної мови та, ширше, освіти на Підляшші. Організатори хотіли, щоб освітня проблематика була представлена у широкому спектрі: починаючи від історії українського шкільництва на Підляшші через процес відродження навчання української мови від 90-х роках ХХ ст. по сьогоднішній день, але також включаючи методичні питання, юридичний вимір, компаратистичні дослідження та контекст навчання рідної мови в інших українських середовищах і серед різних національних меншин у Польщі і в інших країнах.

Незважаючи на факт, що у 2019 р. освітня проблематика булa домінуючою, тематичний обсяг Підляської української наукової конференції залишається різноманітним та охоплює проблематику Підляшшя у широкому значенні. На конференції були представлені доповіді, які стосуються питань не пов’язаних з освітою. Перш за все, це: історія, мова, культура та сучасність української громадськості Підляшшя та інших етносів регіону, а також їхні взаємозв’язки. Тематика конференції охоплює також інші питання, що мають вплив на ситуацію української громадськості Підляшшя (напр. правові, економічні, географічні, природничі та соціологічні чинники), проблематику сусідніх регіонів, у яких проживають українці (перш за все Берестейщини та Холмщини) та досвід інших меншинних спільнот, а також питання, які стосуються функціонування національних меншин в Польщі та в інших країнах. Формула конференції також включає інші питання, що знаходяться в колі наукових зацікавлень українського наукового середовища Підляшшя.