ДЕТАЛЬНА ПРОГРАМА

ДЕТАЛЬНА ПРОГРАМА
Більськ на Підляшші, 15-16 листопада 2019 р.

Місце засідань конференції: Міська публічна бібліотека в Більську на Підляшші, вул. Казімежовська 14
Урочисте відкриття конференції та відкритий урок української мови:
Початкова школа № 4 ім. Адама Міцкевича в Більську, вул. Міцкевича 1261

5.11.2019 (п’ятниця)
10.00-10.40
Урочисте відкриття конференції
Голови: Євгенія Галка, Григорій Купріянович
Виступи офіційних гостей
Концерт вокальної групи Українського ансамблю пісні і танцю «Ранок» (керівник: Єлизавета Томчук)

10.40-11.00
Відкритий урок української мови
Ведення уроків: Єлизавета Томчук, Аґнешка Ґіза

11.30-13.15
Сесія І: «Історія українського шкільництва на Підляшші»
Голови: Павло Гриценко, Фелікс Чижевський
Юрій Гаврилюк (Більськ), Освіта на Підляшші до початку ХХ століття – етнічний характер
Марко Сирник (Валч), Комісаріат Народної Освіти на Холмщині, Підляшшу та Поліссю в 1917-1919 роках
Роман Висоцький (Варшава-Люблин), Початки українського шкільництва на Північному Підляшші в 1917-1919 роках
Григорій Купріянович (Люблин), Спроби організування українського шкільництва на Південному Підляшші та Холмщині у 1919-1924 роках
Микола Рощенко (Люблин), Навчання української мови в Кліщелях у 50-60-ті роки ХХ століття на тлі мовної ситуації в регіоні
Дискусія

13.45-15.45
Сесія ІI: «Мовознавчі дослідження Підляшшя»
Голови: Микола Рощенко, Роман Висоцький
Павло Гриценко (Київ), Українська мова Підляшшя в загальноукраїнській перспективі: моделі утвердження й віталізації
Міхал Саєвич (Люблин), Патронімічні прізвища з закінченням -ук, які виступають у Польщі виключно або найчастіше в Гайнівському повіті на Білосточчині
Фелікс Чижевський (Люблин), Як описувати лексику на польсько-білорусько-українському пограниччі (на полях книжки «Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie. Studia wyrazowe» авторства Дороти Рембішевської та Януша Сятковського)
Іван Лобузінський (Курашево), Топонімія села Клєнікі
Оксана Кузьмич (Рівне), Топонімікон Холмщини і Підляшшя: україно-польські паралелі
Анна Мікіцюк (Люблин), З досліджень над мікротопонімією повіту Біла на Підляшші
Любов Фроляк (Люблин), Графеми старої кирилиці в намогильних інскрипціях Підляшшя на тлі інших регіонів польсько-східнослов’янського пограниччя
Дискусія


16.00-20.00
Сесія ІІI: «Історія та культура Підляшшя»
Голови: Міхал Саєвич, Любов Фроляк
Рената Малецька (Білосток), Дії Підляського куратора освіти щодо зберігання почуття національної, етнічної та мовної ідентичності учнів, що належать до національних та етнічних меншин у Підляському воєводстві
Андрій Єкатеринчук (Люблин), Мова як елемент ідентичності православних мешканців Підляшшя. На основі дискусій на Інтернет-форумах
Андрій Нікіторович (Білосток), Переміни потреб меншин у Підляському воєводстві у сфері ідентичності з особливим врахуванням українців Підляшшя
Василь Крупич (Білосток), Вплив самоорганізації жителів села Добривода/Добровода на її розвиток (кінець ХІХ – початок ХХ століть)
Юрій Плева (Курашево), З мінулого православної парафії в Курашеві
Олександр Кирилюк (Білосток), Льон (Linum usitatissimum L.) у штодьоннум жицю і культури пудляського сьола
Мирослав Степанюк (Білосток-Пухли), Едукаційні почини Товариства спадщина Підляшшя (2004-2019)
Ірина Гринь (Львів), Діяльність Львівського суспільно-культурного товариства «Холмщина» для підтримання зв’язків з Холмщиною та Підляшшям (комюніке)
Івона Бєлєцька-Влодзіміров (Більськ), Бачення культурної спадщини Підляшшя молоддю з України, яка проходить стажування в Гайнівці (комюніке)
Марко Мартинович (Даші), Шкільництво у селі Даші від кінця XVIII століття
Ольга Купріянович (Люблин-Варшава), Едукаційний вимір діяльності Братства Православної Молоді Люблинсько-Холмської єпархії у 2012-2018 роках (комюніке)
Віктор Місіюк (Бересть), Шкільні референдуми на території Поліського воєводства (1921-1939)
Віктор Кохнович (Мінськ), Шляхетські маєтки на Підляшші у суспільно-культурному контексті на початку ХХ століття
Дискусія

16.11.2019 (субота)
9.00-9.15
Відкриття фотовиставки «25 років навчання української мови на Північному Підляшші (1994-2019)»
Підготовка виставки: Андрій Артем’юк, Юрій Гаврилюк, Кароліна Хмур

9.15-12.45
Сесія ІV: «25 років навчання української мови на Північному Підляшші (1994-2019)»
(комюніке / komunikaty)
Голови: Дорота Місіюк, Василь Крупич
Людмила Лабович (Білосток), Хронологія і статистика розвитку навчання української мови на Північному Підляшші в 1994-2019 роках (доповідь)
Іван Киризюк (Більськ), Ініціювання та організація навчання української мови в Більську у 1994 році
Євген Рижик (Кнориди), Ініціювання та організація навчання української мови в різних місцевостях Північного Підляшшя в половині 90-х років ХХ століття
Микола Рощенко (Більськ), Початки організації навчання української мови в Початковій школі № 4 ім. Адама Міцкевича в Більську
Славомир Савчук (Білосток), Початки організації навчання української мови в Черемсі (90-ті роки ХХ століття)
Єлизавета Томчук (Більськ), Навчання української мови в Садочку № 9 та Початковій школі № 4 ім. Адама Міцкевича в Більську – педагогічний досвід 25 років
Ірина Вишенко (Більськ – Черемха), Навчання української мови в Черемсі як елемент дій для збереження ідентичності молодого покоління
Ірина Зінкевич (Більськ), Організація навчання української мови в Комплексі шкіл ім. Адама Міцкевича в Більську
Марія Рижик (Кнориди), Cтворення окремих українських класів у Початковій школі № 4 та в Гімназії № 2 в Більську в 2011 році
Євгенія Галка (Більськ), Місце навчання української мови у функціонуванні та місії Початкової школи № 4 ім. Адама Міцкевича в Більську
Аґнешка Ґіза (Більськ), Досвід навчання української мови в Більську у 2011-2019 роках
Лука Чижевський (Варшава), Навчання рідної мови на Підляшші – досвід учня
Ярослав Боровський (Більськ), Навчання української мови як мови національної меншини в Більську – перспектива відповідального органу
Людмила Лабович (Білосток), Початки навчання рідної української мови для дітей і молоді в Білостоці
Кароліна Хмур (Білосток), Навчання української мови в Громадській початковій школі ім. свв. Кирила та Мефодія у Білостоці – початки та нинішній стан
Олександра Іванюк (Білосток), Навчання української мови у міжсадочкових групах в Самоврядному садочку № 26 інтеграційному ім. Йоанни Стжалковської-Кучинської в Білостоці, в Непублічному садочку «Ангелята» в Білостоці при Православній парафії Святого Духа та у Початковій школі № 9 ім. 42-го Полку піхоти в Білостоці
Людмила Лабович (Білосток), Навчання української мови для дорослих у Білостоці
Дискусія

13.15-16.30
Сесія V: «Досвід навчання рідної мови у культурному, юридичному та громадському контекстах»
Голови: Олександр Кирилюк, Мирослав Степанюк
Славомір Лодзинський (Варшава), Мови національних меншин у публічному просторі в Польщі та Європі
Ірена Путко-Корбабич (Торонто), Мовна політика Канади у сфері освіти – на прикладі української мови
Альвидас Нєвуліс (Пунськ), Шкільництво литовської меншини у Польщі – структура, функціонування, дії для збереження ідентичності у навчальному процесі
Марко Сирник (Валч), Навчання української мови у Польщі – стан, проблеми, перспективи
Дорота Шупер-Якуб’юк (Білосток), Підручники та дидактичні посібники до навчання польської мови як іноземної або другої у контексті ситуації щодо підручників та дидактичних посібників до навчання української мови (комюніке)
Анна Смолинчак-Багінська (Перемишль), Досвід роботи консультанта – методиста української мови як мови національної меншини в Підкарпатському та Люблинському воєводствах (комюніке)
Дорота Місіюк (Білосток), Транскультурність як педагогічний виклик та комунікаційна компетенція
Дискусія

16.30-17.00
Урочисте закриття конференції
Голова: Григорій Купріянович
Виступи офіційних гостей
Концерт вокальної групи Українського ансамблю пісні і танцю «Ранок» (керівник: Єлизавета Томчук)