Організатори

Організатор конференції: Підляський науковий інститут.

Cпіворганізатори: Союз українців Підляшшя, Українське Товариство, Початкова школа № 4 ім. Адама Міцкевича в Більську, Центр освіти вчителів у Білостоці.