Концепція

Метою Підляських українських наукових конференцій є інтенсифікація досліджень історії і культури та сучасності українського населення Підляшшя, а також створення місця для презентації та популяризації результатів наукових досліджень українського наукового середовища регіону та інших дослідників, які зацікавлені проблематикою Підляшшя. Перша Підляська українська наукова конференція відбулася восени 2017 р., наступні у чергові роки у половині листопада. Проведені конференції показали потребу організації того роду наукових заходів на Підляшші.

Дослідження історії і культури та сучасності української громадськості Підляшшя мають ключове значення для пізнання і збереження культурної спадщини регіону та формування національної та регіональної ідентичності його мешканців. Необхідним для формування та збереження тотожності є також створення форуму презентації наукових досліджень та інтегрування і розвиток українського наукового середовища Підляшшя.

Тематичний обсяг Підляських українських наукових конференцій залишається різноманітним та охоплює проблематику Підляшшя у широкому значенні. Перш за все, це: історія, мова, культура та сучасність української громадськості Підляшшя та інших етносів регіону, а також їхні взаємозв’язки. Тематика конференцій охоплює й інші питання, що мають вплив на ситуацію української громадськості Підляшшя (напр. правові, економічні, географічні, природничі та соціологічні чинники), проблематику сусідніх регіонів, у яких проживають українці (перш за все Берестейщини та Холмщини) та досвід інших меншинних спільнот, а також питання, які стосуються функціонування національних меншин в Польщі та в інших країнах. Формула конференції також включає інші питання, що знаходяться в колі наукових зацікавлень українського наукового середовища Підляшшя.

Підляські українські наукові конференції мають міждисциплінарний характер. Можна на них виголошувати доповіді з різних галузей науки, перш за все, з історії, мовознавства, літературознавства, соціології, історії Церкви, географії, демографії, фольклористики, культурознавства, музикознавства, юридичних наук (зокрема, в галузі захисту прав меншин), а також з інших сфер.