ДЕТАЛЬНА ПРОГРАМА

V Підляська українська наукова конференція «Українська мова в культурному просторі Підляшшя»

ДЕТАЛЬНА ПРОГРАМА

Більськ на Підляшші, 19-20 листопада 2021 р.

19 листопада 2021 р.

9.00-9.30       

Урочисте відкриття конференції

Голова: Григорій Купріянович

Виступи офіційних гостей

9.30-12.15

Сесія I «Українські говірки Підляшшя»

Павло Гриценко (Київ), Підляські  говірки  в загальноукраїнському мовному просторі:  спроба нового прочитання

Григорій Аркушин (Луцьк), Тематичні групи полонізмів в українських підляських говірках

Микола Рощенко (Люблин-Кліщелі), Наші скарби: рідкісні та призабуті слова в українських підляських говірках

Кароліна Хмур (Білосток), Риси українських говірок сіл Вілька Полиновська та Докудів (повіт Біла Підляська) на основі архівних матеріалів передачі «Український перегляд» Польського Телебачення Білосток

Юрій Бідношия (Київ), Вірші сільських поетів Північного Підляшшя як діалектні пам’ятки – київський дослідник Юрій Бідношия не зможе взяти участі в конференції

Олександр Кирилюк (Білосток), Аграрна лексика, звичаї та обряди села Новий Корнин

Юрій Плева (Курашево), Пудляська лєксика, звезана з дерев’яним возом «желєзняком»

Лука Гайдученя (Варшава), Яблочинський триптих – призабута спадщина православної богослужбової музики Підляшшя (доповідь перенесена з сесії V)

Дискусія

13.15-15.30  

Сесія ІІ «Топонімія та антропонімія Підляшшя»

Міхал Саєвич (Люблин), Популярні прізвища жителів Гайнівського повіту на початку ХХІ століття

Фелікс Чижевський (Люблин), Мікротопоніми на польсько-східнослов’янському пограниччі як джерело знань про лексичні архаїзми (співдоповідач Анна Мікіцюк)

Людмила Лабович (Білосток), Іменні форми з суфіксом -ко на основі польового матеріалу з парафій Кленики і Чижі

Василь Крупич (Білосток), Назви урочищ села Добривода

Мирослав Степанюк (Пухли), Топонімія як основа для реконструкції природного середовища на окремих прикладах із району Біловезької пущі – доповідь буде виголошена в суботу 20 листопада 2021 р. біля 9.30 (до початку IV сесії)

Іван Лобузінський (Курашево), Пруозвіска жителюв Клєнік

Дискусія

15.30-15.45

Презентація концепції Пудляського літературного конкурсу «Пішемо по-свойому»

Презентація: Людмила Лабович, Григорій Купріянович

16.15-18.30

Сесія III «Українська мова в публічному просторі Підляшшя»

Юрій Гаврилюк (Більськ), Мовні питання в південній частині Гродненської губернії у другій половині XIX століття

Григорій Купріянович (Люблин-Більськ), Європейська хартія регіональних мов або мов меншин – модель функціонування мови

Андрій Єкатеринчук (Люблин-Кнориди), Мова як елемент ідентичності української та білоруської національних меншин на Підляшші. Аналіз активності лідерів меншин у соціальних мережах під час проходження Національного перепису населення та житла 2021 року

Рафал Дидич (Сарнаки), «Рідне Слово» – початки української преси на території Підляшшя

Любов Фроляк (Люблин), Українська літературна мова на Північному Підляшші – проблеми і перспективи дослідження

Дискусія

18.30-19.00

Презентація оповідань українською підляською говіркою Васі Плятонішиного (Василя Поскробка) «Так розказувалі» (Білосток 2021)

Розмова про книжку Людмили Лабович та Юрія Плеви

Дискусія

20 листопада 2021 р.

9.00-9.30

Презентація монографії «Сураж – середньовічний город на мазовецько-русько-литовському пограниччі», за ред. Даріуша Краснодембського та Ганни Ольчак (Варшава 2020)

За участю редактора монографії Даріуша Краснодембського, модератор: Юрій Гаврилюк

9.30-12.00

Мирослав Степанюк (Пухли), Топонімія як основа для реконструкції природного середовища на окремих прикладах із району Біловезької пущі (доповідь перенесена з сесії ІІ)

Сесія IV «Міждіалектні і міжмовні контакти та літературна творчість»

Дорота Кристина Рембішевська, Януш Сятковський (Варшава), «Niewist(k)a» і «kinuć» – рідні форми чи українські позики?

Ірина Дружук (Луцьк), Фонетичні особливості підляських і волинсько-поліських говірок

Зоряна Мацюк (Луцьк), Фразеологічна геолінгвістика західнополіської фразеології – Зоряна Маюк не візьме участі в конференції

Віктор Місіюк (Бересть), Мова фундаційної грамоти Вовчинської церкви

Аліція Піган-Кіясова (Познань), Українщина як матеріал літературних творів польських кресових письменників

Віктор Яручик (Луцьк), Особливості української літератури Північного Підляшшя у постмодерний період

Дискусія

12.00-12.15

Презентація концепції, діяльності та засобів Підляського архіву

Презентація: Григорій Купріянович

13.15-16.15

Сесія V «Історія та культура Підляшшя»

Даріуш Краснодембський (Варшава), Город у Суражі на фоні мережі городів міжріччя Бугу та верхньої Нарви у період з XI по XIV століття

Лука Гайдученя (Варшава), Яблочинський триптих – призабута спадщина православної богослужбової музики Підляшшя – доповідь буде виголошена в п’ятницю 19 листопада 2021 р. на завершення І сесії (біля 11.45)

Хведур Рацик (Moтоль), Трансформація традиції встановлення придорожніх і надмогильних хрестів у мотольському мікрорегіоні

Віталій Михальчук (Варшава-Бересть), Віднайдена Кам’янецька Ікона Пресвятої Богородиці

Іван Данелюк (Білосток), Селянські товариства в колишньому Більському повіті в 1882-1915 роках (генеза, національна структура, функціонування)

Марко Мартинович (Даші), Шкільництво зламу ХІХ і ХХ століть у селі Даші та околиці

Ірина Гринь (Львів), Життя переселенців з Холмщини та Південного Підляшшя після депортації 1944-1946 років

о. Андрій Конахович (Люблин), Місця служіння православних священиків, родом з Кліщель, у ХХ-ХХІ століттях

Дискусія

16.15-16.45

Урочисте закриття конференції

Голова: Григорій Купріянович

Виступи офіційних гостей

Концерт вокальної групи Українського ансамблю пісні і танцю «Ранок» (керівник: Єлизавета Томчук)