Організатори

Організатор конференції: Підляський науковий інститут.

Cпіворганізатори: Інститут української мови Національної академії наук України, Комісія польсько-українських культурних зв’язків Польської академії наук Відділення у Люблині, Варшавське наукове товариство, Союз українців Підляшшя, Центр освіти вчителів у Білостоці, Більський будинок культури.