ЗАГАЛЬНА ПРОГРАМА

V Підляська українська наукова конференція «Українська мова в культурному просторі Підляшшя»

Більськ на Підляшші, 19-20 листопада 2021 р.

Місце засідань конференції: Більський будинок культури (Більськ, вул. 3-го Травня 2)

19 листопада 2021 р. (п’ятниця)

9.00-9.30       

Урочисте відкриття конференції

9.30-12.15

Сесія І «Українські говірки Підляшшя»

13.15-15.30  

Сесія ІI «Топонімія та антропонімія Підляшшя»

15.30-15.45

Презентація концепції Пудляського літературного конкурсу «Пішемо по-свойому»

16.15-18.30

Сесія ІII «Українська мова в публічному просторі Підляшшя»

18.30-19.00

Презентація оповідань українською підляською говіркою Васі Плятонішиного (Василя Поскробка) «Так розказувалі»(Білосток 2021)

20 листопада 2021 р. (субота)

9.00-9.30

Презентація монографії «Сураж – середньовічний город на мазовецько-русько-литовському пограниччі», за ред. Даріуша Краснодембського та Ганни Ольчак (Варшава 2020)

9.30-12.00     

Сесія IV «Міждіалектні і міжмовні контакти та літературна творчість»

12.00-12.15

Презентація концепції, діяльності та засобів Підляського архіву

13.15-16.15  

Сесія V «Історія та культура Підляшшя»

16.15-16.45

Урочисте закриття конференції