ДЕТАЛЬНА ПРОГРАМА

VI Підляська українська наукова конференція «Міграції, депортації, переселення в історії Підляшшя»

(до 75-х роковин акції «Вісла»)

Більськ на Підляшші – Біла на Підляшші, 18-19 листопада 2022 р.

Місце засідань конференції:

Міська публічна бібліотека в Більську на Підляшші, вул. Казімежовська 14 (18 листопада 2022 р.)

Підляський центр православної кульутури в Білій на Підляшші, вул. Житня 14 (19 листопада 2022 р.)

18.11.2022 (п’ятниця)

9.00-9.30    

Урочисте відкриття конференції

Виступи офіційних гостей

9.30-12.30

Сесія I «Міграційні процеси на Підляшші: від середньовіччя по ХХІ століття»

Юрій Гаврилюк (Більськ), Ранньосередньовічні міграції у середньому Побужжі у світлі досліджень 50-80-х років ХХ століття

Даріуш Краснодембський (Варшава), Найстаріші підляські міграції – від бастарнів і готів по мазовшан і русинів

Анета Примака (Хмялєущина), Значення і місце біженства 1915 року в історії Підляшшя та Східної Європи

Юрій Плева (Курашево), Підляські міграції з кінця XIX до середини XX століття на прикладі сіл ґміни Чижі

Марко Мартинович (Даші), Міграції з території православної парафії у Косній кінця XIXпершої половини XX століття

Мірослав Речкo (Більськ), Підляські долі євреїв з Острув-Мазовецької під час Другої світової війни

Марія Рижик (Кнориди), Активність Союзу українців Підляшшя для допомоги воєнним біженцям з України в 2022 році

Андрій Єкатеринчук (Люблин-Кнориди), Українські іммігранти в Польщі та українська національна меншина як суб’єкти діяльності з надання допомоги біженцям з України

Дискусія

12.30-12.45

Відкриття виставки «Сумні дні настали… Акція «Вісла» (1947) та її наслідки для Православної Церкви»

13.45-14.15

Презентація лавреатів Підляської науково-літературної нагороди за 2022 рік

Презентація: Андрій Артем’юк, Юрій Гаврилюк, Григорій Купріянович, Людмила Лабович

Урочисте вручення диплому Почесного члена Товариства «Підляський науковий інститут» доктору Миколі Рощенку та відзначення ювілею 80-річчя

14.15-16.15

Сесія ІІ «Історія та культура Підляшшя»

Іван Данелюк (Білосток), Зміни власності як аспект національної політики у світлі історії лісового урочища «Митичко» в Більському повіті в 1865-1939 роках

Микола Рощенко (Люблин-Кліщелі), Українське населення Південного Підляшшя та Холмщини у світлі німецького перепису населення в 1943 році

Людмила Лабович (Білосток), Рідкісні чоловічі імена в парафіях Кленики, Чижі і Курашево на основі польового матеріалу

Лариса Лукашенко (Львів), Український музичний фольклор південного Підляшшя: три чверті віку після депортації українців

Василь Крупич (Білосток), Фактори, які детермінують соціальні зв’язки на прикладі Добриводи

Дорота Місіюк (Білосток), Процес успадкування української культури у світлі соціальних умов Підляшшя

о. протодиякон Лука Леонкевич (Варшава), Діалогічність європейської культури

Дискусія

16.30-18.45

Сесія ІII «Підляшшя у світлі мовознавчих досліджень»

Міхал Саєвич (Люблин), Про походження прізвища «Birycki», фіксованого в основному в східній частині Підляського воєводства

Фелікс Чижевський (Люблин), Зауваження щодо лексики Південного Підляшшя ХІХ ст. (на основі творчості Леона Куніцького, 1828-1873)

Юрій Громик (Луцьк), Актуалізація північнопідляської говірки в прозовій книжці Галини Максим’юк «Słowa na wiêtrowi»

Юрій Грицевич (Луцьк), Український підляський фольклор у записах Івана Ігнатюка як діалектографічне джерело

Любов Фроляк (Люблин), Роль індивідуального діалектного мовлення у збереженні українських говірок Підляшшя

Віктор Місіюк (Бересть), Обряд Рогулька. Фольклористичний та мовознавчий аспекти

Дискусія

18.45-19.00

Урочисте закінчення першого дня конференції

Виступи офіційних гостей

Концерт вокальної групи Українського ансамблю пісні і танцю «Ранок» (керівник: Єлизавета Томчук)

19.11.2022 (субота)

10.00-10.30

Панахида за жертви акції «Вісла»

10.30-11.00

Урочисте відкриття конференції в Білій

Виступи офіційних гостей

11.00-13.15

Сесія ІV «Акція „Вісла” та її проведення на Південному Підляшші»

Роман Дрозд (Слупськ), Загальні принципи реалізації акції «Вісла» 1947 року

Стефан Дудра (Зелена Гора), Православна Церква в Польщі та акція «Вісла»

Рафал Дидич (Сарнаки),  Хронологія і статистика акції «Вісла» в Більському повіті

Ян Пісулінський (Ряшів), Принципи та реалізація переселень українського населення під час акції «Вісла» в Більському і Володавському повітах – подібності та відмінності

Ґжеґож Мотика (Варшава), Виселення українського населення у Володавському і Холмському повітах 49-м полком піхоти під час акції «Вісла»

о. Андрій Конахович (Люблин), Православні священики переселені під час акції «Вісла»

Дискусія

13.15 -13.30

Відкриття виставки «Сумні дні настали… Акція «Вісла» (1947) та її наслідки для Православної Церкви»

14.15-16.00

Сесія V «Наслідки акції «Вісла» на Південному Підляшші та її місце в історичній пам’яті»

Роман Висоцький (Люблин), Акція «Вісла» у світлі преси української діаспори

Григорій Купріянович (Люблин-Більськ), Значення та наслідки акції «Вісла» для Православної Церкви та української мови і культури на Південному Підляшші

о. Мартин Ґосцік (Біла на Підляшші), Дії Братства православної молоді Люблинсько-Холмської єпархії задля збереження історичної пам’яті про акцію «Вісла»

Ольга Купріянович (Люблин), Проєкт Братства православної молоді Люблинсько-Холмської єпархії «Вчимося толерантності на помилках історії» як приклад формування у молодого покоління пам’яті про досвід акції «Вісла»

Дискусія

16.00-16.15

Презентація книжки «Дві години. Спогади мешканців Холмщини та Південного Підляшшя про акцію „Вісла”» за редакцією о. Мартина Ґосціка, Катерини Савчук, Ольги Купріянович, Катерини Рябчук, Йоанни Іванюк, Люблин – Біла на Підляшші 2013.

16.15-16.30

Урочисте закриття конференції

Виступи офіційних гостей