Організатори

Організатор конференції: Підляський науковий інститут.

Cпіворганізатори: Комісія польсько-українських культурних зв’язків Польської академії наук Відділення у Люблині, Союз українців Підляшшя, Підляський центр православної культури в Білій на Підляшші, Братство Православної Молоді Люблинсько-Холмської єпархії, Міська публічна бібліотека в Більську на Підляшші, Українське Товариство.