Зголошення

VII Підляська українська наукова конференція
«Роль міст в минулому Підляшшя»
(до 500-річчя надання міських прав Кліщелям)

Більськ на Підляшші – Кліщелі, 17-18 листопада 2023 р.

Організаційна інформація

До участі в конференції запрошуємо дослідників зацікавлених проблематикою Підляшшя в широкому розумінні. Запрошуємо доповідачів як з українського наукового середовища Підляшшя, так і дослідників з інших наукових середовищ та осередків.

Мови засідань: українська та польська.

Доповіді можна виголошувати підляською українською говіркою, українською літературною мовою або польською мовою. Вибір мови належить доповідачу.

Форма виступів: доповіді – час виступу 20 хвилин, комюніке – час виступу 10 хвилин. Буде можливість представляти презентації, записи тощо.

Форма проведення: конференція відбудеться у гібридній формі – з одного боку проходитимуть стаціонарні засідання в Більську та Кліщелях, з іншого – буде можливість участі в конференції дистанційно (онлайн).

Зголошення

Просимо особи, які зацікавлені виголошенням на конференції доповіді чи комюніке, заповнити до 10 вересня 2023 р. електронну форму заявки, доступну за адресою:

ЗАЯВКА

У випадку запитань або проблем з заповненням заявки просимо про контакт: pninstytut@gmail.com

Остаточне рішення про включення доповіді або комюніке у програму конференції приймає Організаційний комітет.

Не передбачається сплати конференційного внеску. Організатори забезпечують учасникам харчування під час конференції та конференційні матеріали, доповідачам з-поза Підляшшя забезпечують також проживання.

Публікація: Організатор передбачає публікацію доповідей, виголошених на конференції на сторінках підляського українського наукового періодичного видання, яке має бути створене в 2024 р. Тексти статей разом з резюме та ключовими словами слід надіслати у електронній формі до кінця грудня 2023 р. на адресу: pninstytut@gmail.com

Контакт

Тел. +48 664187538 (голова), +48 609048496 (секретар); е-mail: pninstytut@gmail.com

Офіс конференції: Більськ на Підляшші, вул. Кринічна, 14

Поштова адреса: Podlaski Instytut Naukowy, ul. Kryniczna 14, 17-100 Bielsk Podlaski

Програмні положення конференції

Центральною темою VІІ Підляської української наукової конференції буде роль міст в минулому Підляшшя. Приводом для цього є 500-річчя надання міських прав Кліщелям. Підляські міста відіграють особливу роль в історії, стаючи не лише регіональними адміністративними, політичними чи релігійними центрами, важелями економічного розвитку і обміну товарами, але також місцями, які виконували та виконують важливу роль в розвитку та збереженні культури і освіти, саме там формуються інтелектуальні осередки та зароджуються нові ідеї. Міста були і є місцями зустрічі різних етносів, релігій, культур, мов та традицій, природнім шляхом набуваючи багатокультурного характеру. Проте – в умовах культурної домінації однієї з культур – саме в містах відбуваються прискорені асиміляційні процеси та, нерідко, маргіналізація культури та мови корінного населення.

Організатори заохочують, щоб питання ролі міст в минулому Підляшшя було представлено на конференції в широкій перспективі: історія формування мережі городів у середньовіччі, творення міст у нову добу, вплив державно-політичної приналежності на розвиток міст, етноконфесійна структура міст, демографічні процеси. Сподіваємося, що під час конференції будуть обговорені економічні, культурні і соціальні процеси у підляських міських осередках у минулому та в сучасності. Важливим фактором, який хотіли б заторкнути, є питання співіснування в просторі міст різних культур, мов, віросповідань, релігій, тобто багатокультурність. Помітне місце на конференції матиме питання функціонування в містах Підляшшя українського етносу у взаєминах з іншими етносами регіону в культурологічному, мовознавчому, соціологічному та економічному підходах.

Під час конференції особлива увага буде присвячена минулому і сучасності Кліщель, які цього року відзначають ювілей 500-річчя надання міських прав. Пів тисячолітня історія цього підляського міста є прикладом функціонування багатоетнічної і багаторелігійної міської спільноти в різні історичні епохи і у складі різних політичних організмів. Характерним для історії Кліщель є те, що український етнос зберіг тут протягом століть свою мову і традицію, а місто відіграло важливу роль в історії українського культурного життя та формуванню модерної української ідентичності на Підляшші. Організатори прагнуть, щоб на конференції були представлені різні виміри історії та сучасності Кліщель і навколишніх місцевостей з соціологічної, культурологічної, етнографічної, мовознавчої, економічної, демографічної перспектив.

 Тематичний обсяг Підляської української наукової конференції традиційно залишається різноманітним та охоплює проблематику Підляшшя у широкому розумінні. Тому-то на конференції можуть бути представлені доповіді, які не пов’язані з її центральною темою, але стосуються історії, культури, мови та сучасності українського населення Підляшшя та інших етносів регіону, а також їхніх взаємозв’язків. До участі запрошується і тих, хто вивчає питання, що мають вплив на ситуацію українського етносу Підляшшя (напр. правові, економічні, географічні, природничі та соціологічні чинники), проблематику сусідніх регіонів, у яких проживають українці (перш за все Берестейщини та Холмщини), а також функціонування національних меншин у Польщі та в інших країнах. Формула конференції відкрита також і на інші питання, що знаходяться в колі дослідницьких зацікавлень українського наукового середовища Підляшшя.

Підляська українська наукова конференція має міждисциплінарний характер. Можна на ній виголошувати доповіді з різних галузей науки, перш за все, з історії, мовознавства, літературознавства, соціології, історії Церкви, географії, демографії, фольклористики, культурознавства, музикознавства, мистецтвознавства, юридичних наук (зокрема, в галузі захисту прав меншин), а також з інших сфер.

Сесії конференції будуть присвячені окремій проблематиці або спорідненим дисциплінам науки. Плануємо, що під час конференції будуть заторкнуті різноманітні теми, котрі стануть основою для формування конференційних сесій:

«Формування і розвиток міст на Підляшші від середньовіччя по ХХІ століття»

«Підляські міста та сучасні виклики багатокультурності»

 «Історія Кліщель та Кліщелівської землі»

«Кліщелівські біографії»

«Культура, мова, традиції Кліщель та Кліщелівської землі»

«Сучасність Кліщель та Кліщелівської землі»

 «Історія та культура Підляшшя»

Остаточне рішення щодо поділу доповідей на сесії Оргкомітет прийме після отримання зголошень на конференцію.