Відбулася VI Підляська українська наукова конференція

<strong>Відбулася VI Підляська українська наукова конференція</strong>

18-19 листопада 2022 р. в Більську і Білій на Підляшші проходила VI Підляська українська наукова конференції «Міграції, депортації, переселення в історії Підляшшя». Цьогорічна конференція була організована до 75-х роковин акції «Вісла».

Перший день головного наукового заходу українського середовища Підляшшя відбувся в Міській публічній бібліотеці в Більську. Почав його голова Товариства «Підляський науковий інститут» і, водночас, голова Організаційного комітету д-р Григорій Купріянович. Хвилиною мовчання вшановано пам’ять невинних жертв агресії Росії проти України.

Під час урочистого відкриття зі словом до присутніх звернулися: Ярослав Боровський, бургомістр Більська, Войцех Пшиґонський, уповноважений Підляського воєводи у справах національних і етнічних меншин та Катажина Корицька, директор Відділення національних меншин у Департаменті культури та національної спадщини Маршалківського управління Підляського воєводства. Присутніх привітали також представники співорганізаторів: проф. Фелікс Чижевський, заступник голови Комісії польсько-українських культурних зв’язків Польської академії наук Відділення у Люблині, Лука Бадовець, заступник голови Союзу українців Підляшшя та Івона Бєлєцька-Влодзіміров, директорка Міської публічної бібліотеки в Більську на Підляшші. Згодом онлайн привітав присутніх з відкриттям конференції представник української держави радник Віталій Білий з Посольства України в Республіці Польщі. Потім зачитано також вітання учасникам конференції від православного єпископа Лодзінського і Познанського Афанасія, віцемаршалка Вармінсько-Мазурського воєводства Мирона Сича та від проф. Юрія Макара з Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. На конференції в Більську присутні були також секретар міста Більськ Тамара Корицька та секретар міста Кліщелі Валентина Сидорук.

Під час першої сесії «Міграційні процеси на Підляшші: від середньовіччя по ХХІ століття», яку вів проф. Ф. Чижевський, виступили з доповідями: Юрій Гаврилюк (Більськ), Ранньосередньовічні міграції у середньому Побужжі у світлі досліджень 50-80-х років ХХ століття; Марія Рижик (Кнориди), Активність Союзу українців Підляшшя для допомоги воєнним біженцям з України в 2022 році; Даріуш Краснодембський (Варшава), Найстаріші підляські міграції – від бастарнів і готів по мазовшан і русинів; Анета Примака (Хмялєущина), Значення і місце біженства 1915 року в історії Підляшшя та Східної Європи; Юрій Плева (Курашево), Підляські міграції з кінця XIX до середини XX століття на прикладі сіл ґміни Чижі; Мірослав Речкo (Більськ), Підляські долі євреїв з Острув-Мазовецької під час Другої світової війни; д-р Андрій Єкатеринчук (Люблин-Кнориди), Українські іммігранти в Польщі та українська національна меншина як суб’єкти діяльності з надання допомоги біженцям з України. Після доповідей відбулася дискусія, у якій взяли участь Д. Краснодембський, Ю. Плева, д-р Микола Рощенко, проф. Ф. Чижевський, Зоя Сачко.

Після першої сесії відбулося відкриття виставки «Сумні дні настали. Акція «Вісла» (1947) та її наслідки для Православної Церкви». Зі словом про виставку звернувся до присутніх її автор д-р Г. Купріянович.

Черговим пунктом програми конференції, після перерви, була презентація лавреатів Підляської науково-літературної нагороди за 2022 рік: бл. пам. Івана Киризюка, д-ра Миколи Рощенка, Юрія Плеви, Євгена Рижика, яку провели члени Капітули Нагороди: д-р Андрій Артем’юк, Ю. Гаврилюк, д-р Г. Купріянович та Л. Лабович. Згодом відбулося урочисте вручення диплому Почесного члена Товариства «Підляський науковий інститут» доктору Миколі Рощенку та відзначення ювілею його 80-річчя.

Під час другої сесії «Історія та культура Підляшшя», яку очолив проф. Ґжеґож Мотика, виступили з доповідями: Іван Данелюк (Білосток), Зміни власності як аспект національної політики у світлі історії лісового урочища «Митичко» в Більському повіті в 1865-1939 роках; д-р Микола Рощенко (Люблин-Кліщелі), Українське населення Південного Підляшшя та Холмщини у світлі німецького перепису населення в 1943 році; Людмила Лабович (Білосток), Рідкісні чоловічі імена в парафіях Кленики, Чижі і Курашево на основі польового матеріалу; Лариса Лукашенко (Львів), Український музичний фольклор південного Підляшшя: три чверті віку після депортації українців; проф. Дорота Місіюк (Білосток), Процес успадкування української культури у світлі соціальних умов Підляшшя.

Під час третьої сесії «Підляшшя у світлі мовознавчих досліджень», яку повела проф. Д. Місіюк, можна було почути доповіді: Міхала Саєвича (Люблин), Про походження прізвища «Birycki», фіксованого в основному в східній частині Підляського воєводства (представила Л. Лабович); Фелікса Чижевського (Люблин), Зауваження щодо лексики Південного Підляшшя ХІХ ст. (на основі творчості Леона Куніцького, 1828-1873); Марка Мартиновича (Даші), Міграції з території православної парафії у Косній кінця XIX – першої половини XX століття (перенесену сюди з першої сесії); Віктора Місіюка (Бересть), Обряд Рогулька. Фольклористичний та мовознавчий аспекти; Любові Фроляк (Люблин), Роль індивідуального діалектного мовлення у збереженні українських говірок Підляшшя. У дискусії взяли участь д-р Г. Купріянович та проф. Д. Місіюк.

Під час урочистого закінчення першого дня конференції голова Оргкомітету висловив подяку всіх причетним до організації конференції. Зі словами подяки звернулися також від імені співорганізаторів проф. Ф. Чижевський та голова Союзу українців Підляшшя Марія Рижик. Згодом прекрасний концерт українських пісень дала вокальна група Українського ансамблю пісні і танцю «Ранок» з Більська під керівництвом Єлизавети Томчук. Учасники конференції мали ще нагоду поспілкуватися під час урочистої вечері.

Другий день VI Підляської української наукової конференції «Міграції, депортації, переселення в історії Підляшшя» відбувся в Підляському центрі православної культури в Білій на Підляшші. Почався він у місцевій православній церкві свв. Кирила і Мефодія панахидою за жертви акції «Вісла», яку совершили Більський благочинний о. митр. прот. Андрій Пугацевич та о. прот. Мартин Ґосцік.

Під час урочистого відкриття конференції в Білій зі словом до присутніх звернувся голова Оргкомітету і директор ПНІ д-р Г. Купріянович, о. митр. прот. А. Пугацевич, настоятель православної церкви свв. Кирила і Мефодія в Білій, водночас директор Підляського центру православної культури в Білій, проф. Ф. Чижевський, заступник голови Комісії польсько-українських культурних зв’язків Польської академії наук Відділення у Люблині, та Л. Бадовець, заступник голови Союзу українців Підляшшя. На конференції в Білій присутні були також: Анна Кутнік, керівник відділення громадянських справ та іноземців Делегатури Люблинського воєводського управління в Білій на Підляшші, о. прот. Іван Ялоза, настоятель православної парафії в Носові, о. прот. В’ячеслав Скєпко з православної парафії св. Марка і св. Серафима Остроумова в Білій та о. прот. М. Ґосцік з православної парафії свв. Кирила і Мефодія в Білій.

Під час четвертої сесії «Акція „Вісла” та її проведення на Південному Підляшші», яку очолював голова Наукової ради ПНІ проф. Роман Висоцький, виступили з доповідями: проф. Роман Дрозд (Слупськ) «Загальні принципи реалізації акції «Вісла» 1947 року», д-р Г. Купріянович (Люблин-Більськ) «Акція „Вісла” та Православна Церква», д-р Рафал Дидич (Сарнаки) «Хронологія і статистика акції «Вісла» в Більському повіті», проф. Ян Пісулінський (Ряшів) «Принципи та реалізація переселень українського населення під час акції «Вісла» в Більському і Володавському повітах – подібності та відмінності», проф. Ґжеґож Мотика (Варшава) «Виселення українського населення у Володавському і Холмському повітах 49-м полком піхоти під час акції «Вісла»», о. прот. д-р Андрій Конахович (Люблин) «Православні священики переселені під час акції «Вісла»».

Після перерви відбулося відкриття виставки «Сумні дні настали. Акція «Вісла» (1947) та її наслідки для Православної Церкви», яке повели д-р Г. Купріянович та о. прот. д-р А. Конахович, директор Люблинського інституту православної культури, який був одним із творців виставки.

Під час останньої, п’ятої, сесії «Наслідки акції «Вісла» на Південному Підляшші та її місце в історичній пам’яті», очолюваної о. д-ром А. Конаховичем, виступили з доповідями: проф. Роман Висоцький (Люблин) «Акція «Вісла» у світлі преси української діаспори», о. Мартин Ґосцік (Біла на Підляшші) «Дії Братства православної молоді Люблинсько-Холмської єпархії задля збереження історичної пам’яті про акцію «Вісла»» та Ольга Купріянович (Люблин) «Проєкт Братства православної молоді Люблинсько-Холмської єпархії «Вчимося толерантності на помилках історії» як приклад формування у молодого покоління пам’яті про досвід акції «Вісла»». Згодом відбулася дискусія, у якій взяли участь: Юрій Місіюк, проф. Ґ. Мотика, д-р Г. Купріянович, д-р Р. Дидич, Магдалина Стасюк, проф. Ф. Чижевський.

Останньою точкою програми конференції була презентація книжки «Дві години. Спогади мешканців Холмщини та Південного Підляшшя про акцію „Вісла”», виданої за редакцією о. Мартина Ґосціка, Катерини Савчук, Ольги Купріянович, Катерини Рябчук, Йоанни Іванюк (Люблин – Біла на Підляшші 2013). Про книжку говорили: д-р Г. Купріянович та редактори видання – о. прот. М. Ґосцік і О. Купріянович.

Урочисте завершення конференції провів голова Оргкомітету і директор ПНІ д-р Г. Купріянович. Нагадав він про мету конференції та висловив подяку особам та установам заангажованим в організацію наукового заходу.

Організатором конференції був Підляський науковий інститут, співорганізаторами: Комісія польсько-українських культурних зв’язків Польської академії наук Відділення у Люблині, Союз українців Підляшшя, Підляський центр православної культури в Білій на Підляшші, Братство Православної Молоді Люблинсько-Холмської єпархії, Міська публічна бібліотека в Більську на Підляшші, Українське Товариство. У проведенні конференції допомогло також Православне Братство свв. Кирила і Мефодія – тереновий гурток у Білій. Почесний патронат над конференцією прийняли: Бургомістр Міста Більськ на Підляшші, Бургомістр Кліщель, Війт ґміни Більськ на Підляшші, медіа-патронат: Український часопис Підляшшя «Над Бугом і Нарвою», Польське радіо Білосток, Польське телебачення Білосток, інтернет-портал bielsk.eu, „Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz”. Конференція відбувається завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща, завдяки підтримці приватних осіб та за підтримки Посольства України в Республіці Польща, Бургомістра міста Більськ на Підляшші, Бургомістра Кліщель, Війта ґміни Більськ на Підляшші. Спонсори: Polska Sieć Sklepów „Arhelan”, Agencja Wydawnicza „Ekopress”, J.W. Zakład Transportowy.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*