Видання

Однією зі сфер діяльності Підляського наукового інституту є видавнича діяльність. У наукових виданнях будуть представлені результати досліджень про історію, культуру та мову Підляшшя. Науково-популярні видання, які видаватиме Інститут, будуть служити популяризації знань про Підляшшя.

Зараз готуються до друку перші видання Інституту. У першу чергу планується започаткувати кілька видавничих серій: про підляський традиційний фольклор ґміни Чижі, з джерельними текстами про етнографію Підляшшя, а також серію «Бібліотека української літератури Підляшшя». Планується також видання окремих монографій та науково-популярних видань про історію, культуру та мову Підляшшя.

Інститут видаватиме український підляський науковий періодик. Матиме він інтердисциплінарний характер. Саме на сторінках цього періодичного видання будуть поміщені матеріали Підляських українських наукових конференцій. Будуть там також представлені результати досліджень ведених Інститутом та статті інших дослідників зацікавлених історією, культурою та мовою Підляшшя. Звичайно передбачено там також поміщення джерельних матеріалів, рецензій різних видань та звітів з наукових подій.