Mikołaj Roszczenko

Mikołaj Roszczenko – historyk, filolog. Zainteresowania naukowe: historia Podlasia, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kleszczele, ukraińskie gwary podlaskie, historia Chełmszczyzny w XIX i XX wieku, historia Cerkwi prawosławnej, folklor Podlasia. Pracownik naukowo-badawczy w Podlaskim Instytucie Naukowym, członek Rady Naukowej Podlaskiego Instytutu …

Mikołaj Roszczenko Czytaj więcej »