Прізвища у парафії Чижі в 1770 році, утворені від назви професії

Окрім патронімічних прізвищ, популярними в парафії Чижі в другій половині 18 ст. були також прізвища утворені від професії і ремесла першого носія. Це були назви, які чітко відрізняли окрему особу від її оточення.

Удалося зафіксувати такі прізвища в досліджуваних метриках народжень парафії в Чижах у 1770 році (подаємо у формі, записаній у метриках, тобто польською мовою, згідно з тодішнім правописом):

Formaniuk, Furman – діал. фурман, укр. фурман, пол. furman

Horczaruk – діал. горчар, укр. гончар, пол. garncarz

Kowalewski – діал. коваль, укр. коваль, пол. kowal

Krawczuk – діал. кравець, укр. кравець, пол. krawiec

Kusznieruk – діал. кушніер, укр. кушнір, пол. kuśnierz

Ogrodnik – укр. садівник, пол. ogrodnik

Stolarz – діал. столяр, укр. столяр, пол. stolarz

Szołtysiuk – діал. солтис, укр. солтис, пол. sołtys

Szynkaruk – діал. шинкар, укр. шинкар, пол. szynkarz

Частина прізвищ утворена від говіркових основ, напр. Horczaruk, інші – це вже польські форми, напр. Ogrodnik.

Від професії чоловіка або прізвища, яке утворене від професії предка, творено також жіночі форми (назви заміжніх жінок або дочок), закінчені на -ова, -ча або -анка:

Xena Formaniukowa – діал. фурман, укр. фурман, пол. furman

Anna Harbarcza – діал. гарбар, укр. гарбар, пол. garbarz

Eufimia Kusznircza – діал. кушніер, укр. кушнір, пол. kuśnierz

Juliania Szowtysianka – діал. солтис, укр. солтис, пол. sołtys

Продовження буде

На фото:

неіснуюча церква в Чижах, яка згоріла в 1984 р.

********************

Матеріали зібрала Людмила Лабович у рамках завдання «Іменні традиції підляського села XVIII-XX століть», що реалізується Підляським науковим інститутом завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації РП.