Концепція

VІІ Підляська українська наукова конференція
«Роль міст в минулому Підляшшя»
(до 500-річчя надання міських прав Кліщелям)

Центральною темою VІІ Підляської української наукової конференції буде роль міст в минулому Підляшшя. Приводом для цього є 500-річчя надання міських прав Кліщелям. Підляські міста відіграють особливу роль в історії, стаючи не лише регіональними адміністративними, політичними чи релігійними центрами, важелями економічного розвитку і обміну товарами, але також місцями, які виконували та виконують важливу роль в розвитку та збереженні культури і освіти, саме там формуються інтелектуальні осередки та зароджуються нові ідеї. Міста були і є місцями зустрічі різних етносів, релігій, культур, мов та традицій, природнім шляхом набуваючи багатокультурного характеру. Проте – в умовах культурної домінації однієї з культур – саме в містах відбуваються прискорені асиміляційні процеси та, нерідко, маргіналізація культури та мови корінного населення.

Організатори заохочують, щоб питання ролі міст в минулому Підляшшя було представлено на конференції в широкій перспективі: історія формування мережі городів у середньовіччі, творення міст у нову добу, вплив державно-політичної приналежності на розвиток міст, етноконфесійна структура міст, демографічні процеси. Сподіваємося, що під час конференції будуть обговорені економічні, культурні і соціальні процеси у підляських міських осередках у минулому та в сучасності. Важливим фактором, який хотіли б заторкнути, є питання співіснування в просторі міст різних культур, мов, віросповідань, релігій, тобто багатокультурність. Помітне місце на конференції матиме питання функціонування в містах Підляшшя українського етносу у взаєминах з іншими етносами регіону в культурологічному, мовознавчому, соціологічному та економічному підходах.

Під час конференції особлива увага буде присвячена минулому і сучасності Кліщель, які цього року відзначають ювілей 500-річчя надання міських прав. Пів тисячолітня історія цього підляського міста є прикладом функціонування багатоетнічної і багаторелігійної міської спільноти в різні історичні епохи і у складі різних політичних організмів. Характерним для історії Кліщель є те, що український етнос зберіг тут протягом століть свою мову і традицію, а місто відіграло важливу роль в історії українського культурного життя та формуванню модерної української ідентичності на Підляшші. Організатори прагнуть, щоб на конференції були представлені різні виміри історії та сучасності Кліщель і навколишніх місцевостей з соціологічної, культурологічної, етнографічної, мовознавчої, економічної, демографічної перспектив.

 Тематичний обсяг Підляської української наукової конференції традиційно залишається різноманітним та охоплює проблематику Підляшшя у широкому розумінні. Тому-то на конференції можуть бути представлені доповіді, які не пов’язані з її центральною темою, але стосуються історії, культури, мови та сучасності українського населення Підляшшя та інших етносів регіону, а також їхніх взаємозв’язків. До участі запрошується і тих, хто вивчає питання, що мають вплив на ситуацію українського етносу Підляшшя (напр. правові, економічні, географічні, природничі та соціологічні чинники), проблематику сусідніх регіонів, у яких проживають українці (перш за все Берестейщини та Холмщини), а також функціонування національних меншин у Польщі та в інших країнах. Формула конференції відкрита також і на інші питання, що знаходяться в колі дослідницьких зацікавлень українського наукового середовища Підляшшя.

Підляська українська наукова конференція має міждисциплінарний характер. Можна на ній виголошувати доповіді з різних галузей науки, перш за все, з історії, мовознавства, літературознавства, соціології, історії Церкви, географії, демографії, фольклористики, культурознавства, музикознавства, мистецтвознавства, юридичних наук (зокрема, в галузі захисту прав меншин), а також з інших сфер.