Промоція української мови та культури Підляшшя

Підляський науковий інститут реалізує публічне завдання «Промоція української мови та культури Підляшшя», що фінансується Національним інститутом свободи – Центром розвитку громадянського суспільства із коштів Фонду громадських ініціатив NOWEFIO на 2021-2030 роки. Обсяг коштів державного бюджету на виконання публічного завдання у 2021-2023 роках становить 283 000 злотих.

Завдання передбачає такі заходи:

1) Підляський літературний конкурс «Пішемо по свойому», мета якого – заохотити людей, які знають і користуються українськими говірками Підляшшя займатися літературною творчістю своєю мовою;

2) Підляська науково-літературна нагорода, мета якої – промоція української мови та культури Підляшшя шляхом вшанування та нагородження людей, які відіграють важливу роль у функціонуванні, дослідженні та розвитку української культури та мови Підляшшя;

3) Антологія творчості підляських авторів, які пишуть українською мовою – заплановане видання у вигляді антології стане першою спробою представити творчість окремих підляських авторів, які пишуть українською мовою, значною мірою розкидану та важкодоступну, а також показати різні чинники, які вплинули та впливають на появу та сучасний загальний стан культурного феномену, яким є підляська література, створена українською літературною мовою та діалектами окремих місцевостей.

Sfinansowano przez @narodowyinstytutwolnosci ze środków #NOWEFIO