Юрій Гаврилюк

Юрій Гаврилюк – історик, архівіст. Наукові зацікавлення: історія Підляшшя від середньовіччя по сьогодення, українська культура та традиції Підляшшя, історія та традиції Холмщини, Надсяння, Бойківщини та Лемківщини.

Науково-дослідний працівник у Підляському науковому інституті, заступник директора Підляського наукового інституту.

Закінчив історичні студії на Історичному факультету Яґеллонсього університету у Кракові зі ступенем маґістра (1990). Автор численних наукових і популярно-наукових книжок та статей про історію Підляшшя та інших регіонів.

З 2003 р. головний редактор Українського часопису Підляшшя «Над Бугом і Нарвою», член редакції від 1991 р., у 1993-1996 рр. секретар редакції, у 2001-2003 рр. в.о. головного редактора. Голова підляського видавництва «Основи» (1993–1998, 2000–2001). У 1993-1996 рр. секретар Головної управи Союзу українців Підляшшя, з 2003 р. член Головної ради СУП. У 1991-1993 рр. працював у Центрі української науки і культури у Кракові. У 1989-1990 рр. співзасновник і співпрацівник часопису русинів-українців Підляшшя „Krąg” (Люблин-Більськ). Редактор і видавець підляського часопису «Основи» (1987–1989). Видавець різних українських періодичних видань на Підляшші. Засновник Українського підляського видавництва «Думка» (1983). Один з організаторів українського руху на Північному Підляшші у 80-ті роки ХХ ст.

Публіцист, автор численних статей в українських періодичних виданнях у Польщі та Україні: «Наше слово» (Варшава), «День»,  «Львівська газета», «Суботня пошта» (Львів), «Пам’ятки України», «Старожитності», «Краєзнавство», «Бористен» (Дніпропетровськ), «Кур’єр Кривбасу», літературному журналі «Київська Русь», тижневиках «Дзеркало тижня», «Український тиждень». Автор і редактор численних українських видань на Північному Підляшші, наприклад, Руське слово (Пудляше 1985); Пропозиції запісу пудляськіх діялєктув (Біельськ 1988); Заколядуймо всі разом (Ботьки 1999); Kozak odjiżdżaje, diwczynońka płacze (Bielsk Podlaski 2001).

Поет і письменник. З 2002 р. член Національної спілки письменнтків України. Автор поетичних збірок «В непромінаючому поході» (Біельськ 1986), «Негербовії ґенеалогії» ([Більськї 1988), «Голоси з Підляшшя» (Париж – Львів – Цвікау 1999), літературно-публіцистичного збірника «Nechaj żywe Pudlasze! Z pereżytoho i peredumanoho» (Bielśk 2001), збірника «В павутинні життя» (Більськ 2004), літературного щоденника «Хронологіон 2001-2011. Записки» (Перемишль 2014).

Фотографік, автор численних мистецьких фотографій Підляшшя. Виставки у Львові (2008, фотогалерея Василя Пилип’юка; 2011, Львівський музей історії релігії), Торонто (Канада, 2009, Канадсько-Українська Мистецька Фундація), Зеленій Горі (2009), Білостоці (2011), Більську (2018).

Отримані нагороди: Орден «За заслуги» III ступеня (2009), Премія імені Дмитра Нитченка (2007).

Найважливіші публікації та редаговані видання:

Холмщина і Підляшша. Історико-етнографічне дослідження, Київ, 1997. (співавтор та співредактор);

Син Холма. Михайло Грушевський 1866-1934, Холм, 2016;

Від Володимирових походів до лінії Керзона / Od wypraw Włodzimierza do linii Curzona / From Volodymyrs principality to the Curcon line, Торонто – Білосток 2013;

Край тура й зубра. Історія, культура, пам’ятки Більсько-Гайнівської землі, Пухли 2013. (співавтор та співредактор);

Orla: barwy ojcowizny, Białystok 2012 (співавтор);

Де церкви стоять і мова лунає. Ескізи із українсько-польського суміжжя, Львів 2012;

«Chto my je?» Jaka jest nasza mowa i historia?, Bielsk Podlaski 2005;

Podlasze. Śladami ruskiej przeszłości, Bielsk Podlaski 2000.

Kraje ruskie Bielsk, Mielnik, Drohiczyn”: Rusini-Ukraińcy na Podlaszu – fakty i kontrowersje. Bielsk Podlaski 2001;

Kraje ruskie Bielsk, Mielnik, Drohiczyn”: Rusini-Ukraińcy na Podlaszu – fakty i kontrowersje. Kraków 1999;

Ruś Podlaska. Podlasie w opisach romantyków, boru dokonał i opracował Jerzy Hawryluk, Bielsk Podlaski 1995;

Z dziejów Cerkwi prawosławnej na Podlasiu w X–XVII wieku, Bielsk Podlaski 1993;

Ruś Kijowska, Halicko-Wołyńska i Podlasie w IX-XIV wieku, wyboru materiałów dokonał J. Hawryluk, Bielsk Podlaski 1990;

Історія Пудляша (Берестейської землі) у Х–ХІV століттях, Гайнувка 1990;

Ludność ukraińska (ruska) na Podlasiu. Materiały historyczno-naukowe, wyboru materiałów dokonał J. H., Bielsk Podlaski 1990;

Православна парафія Вознесення Господнього в Клєніках, 1988;

Істория Пудляша до 1321 року, Біельськ 1987.