Концепція

VI Підляська українська наукова конференція «Міграції, депортації, переселення в історії Підляшшя» (до 75-х роковин акції «Вісла»)

Центральною темою VІ Підляської української наукової конференції будуть міграції, депортації, переселення в історії Підляшшя. Приводом для цього є 75-і роковини акції «Вісла», яка в 1947 р. змінила етнічну і віросповідну структуру та культурний ландшафт Південного Підляшшя. Міграційні процеси відіграють ключову роль в історії, саме вони формують етнічний характер та культурний і мовний простір регіону. Мали вони також фундаментальне значення в минулому Підляшшя.

Питання міграцій, депортацій, переселень в історії Підляшшя буде представлене на конференції в широкому спектрі: включаючи стихійні міграційні процеси, які відбувалися протягом століть, переселення, стимульовані чи організовані різними структурами, по депортації, коли населення було організовано переміщене на нову територію рішенням державних структур всупереч власній волі. Під час конференції будуть представлені міграційні процеси та їхні наслідки на Підляшші в різні історичні епохи: починаючи від раннього середньовіччя по події початку ХХІ ст.

Особлива увага під час конференції буде присвячена питанням акції «Вісла», яка влітку та восени 1947 р. була проведена комуністичними владами Польщі також і на Південному Підляшші. Цей комуністичний злочин та його наслідки для регіону не були досі достатньо вивчені. Під час конференції будуть виголошені доповіді про проведення акції «Вісла» на Південному Підляшші, наслідки цієї депортаційної акції як для функціонування в регіоні української мови і культури, так і для Православної Церкви, а також місце акції «Вісла» в історичній пам’яті.

Звичайно, тематичний обсяг Підляської української наукової конференції залишається різноманітним та охоплює проблематику Підляшшя у широкому значенні. На конференції будуть представлені доповіді, які стосуються історії, культури, мови та сучасності української громадськості Підляшшя, а також інших питань, що знаходяться в колі наукових зацікавлень українського наукового середовища Підляшшя.