Пудляські літературни конкурс «Пішемо по-свойому»

Запрошуєм взяті участь у першум Пудляськум літературнум конкурсові «Пішемо по-свойому»!

Пудляські літературни конкурс «Пішемо по-свойому» має заохвотіті люді, котори знают і використовуют українські пудляські говуоркі, до того, коб почалі пісаті літературни твори руодною мовою. Коб узяті в юом участь, треба прислаті власни твуор, напісани українською пудляською говуркою.

Напіши віерш, прозу, репортаж або й інакши твуор руодною мовою – українською пудляською говуоркою і передай його для організатора Товариства «Пудляські наукови інститут» (Біельськ, гуліця Кринічна 14), пришлі його пуочтою на адрес Товариства «Пудляські наукови інститут» (Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy”, skr. poczt. 26, 17-100 Bielsk Podlaski) або мейльом: poswojomu@gmail.com

Кажди участнік має право прислаті на конкурс не буольш ніж три літературни твори. Кажди з творув (циклі) буде оціенюватіся оддіельно.

Разом з літературнимі творамі треба переслаті “Kartę zgłoszeniową” і “Oświadczenie RODO”. Вони доступни як додаткі до Regulaminu Konkursu.

На праці чекаємо до 31 марця 2023 р.

Літературни твори будут переказани для комісії, в якуой знайдуться фахуовці, котори знаються на пісаню літературних творув і на українськіх пудляськіх говуорках. Комісія буде працьоваті од марця до червця 2023 р. Результати будут публічно подани в червцьові-пазьдзєрнікові 2023 р. Лауреати і учатснікі конкурсу отримают бони або/і карти подарункови, на котори призначається 10 тисяч злоти.

Елєментом, тіесно звезаним з промоцією конкурсу, котори має заохвотіті і пришиковаті до участі в юом, билі літературни майстер-кляси для тих, котори пішут говуорками української мови та українською літературною мовою. Одбиліся вони осінню 2022 р.

Організатором Пудляського літературного конкурсу «Пішемо по-свойому» є Товариство «Пудляські наукови інститут», а його партнером – Союз українцюв Пудляша.

Конкурс відбувається як одна із трьох дій публічного завдання «Промоція української мови та культури Підляшшя», що фінансується з коштів Національного інституту свободи – Центром розвитку громадянського суспільства в рамках Урядової програми Фонд громадських ініціатив NOWEFIO на 2021-2030 роки.