Прізвища у парафії у Новому Березові, ч. ІІІ

Продовжуємо пояснювати походження цікавіших патронімічних прізвищ, що функціонують у православній парафії в Новому Березові в Гайнівському повіті Підляського воєводства. Вони були обрані з-поміж форм, поміщених на надгробних написах на місцевому православному кладовищі.

Походження інших прізвищ пояснюється в ранішій статті, яку можна знайти за посиланням:

Ось інші цікаві форми патронімічних прізвищ з парафії в Новому Березові, утворені від імен, які були вживані в місцевій українській говірці. Іноді буває важко однозначно визначити походження того чи іншого прізвища, тому дослідники наводять дві або більше можливостей (наприклад, прізвище Тишко, ймовірно, походить від імені Тишко, яке могло бути народною формою трьох різних імен).

Спочатку подається офіційна форма польською мовою, потім діалектний варіант імені, від якого утворилося прізвище (у версіях, які подані в публікаціях про імена на Підляшші, зокрема в книзі Василя Тіхонюка «Imiona i ich formy na pograniczu polsko-białoruskim od XVI wieku do roku 1839», Zielona Góra 2000, інколи в діалектному варіанті, записаному авторкою статті в околичних місцевостях). Після говіркового варіанта подається іменна форма польською та українською мовами.

Laszkiewicz – Laszko – пол. Eliasz, Euhilasjusz, укр. Ілля або Євласій

Ławrynowicz / Wawrynowicz – Ławryn / Wawryn – пол. Laurencjusz, Wawrzyniec, укр. Лаврентій, Лаврін

Mackiewicz – Macko – пол. Maciej, Mateusz, укр. Матвій або Матей

Makac – Makac – пол. Mokiusz, укр. Мокій

Malisz – Malesz – пол. Malachiasz, укр. Малахія

Ochrymiuk – Ochrym – пол. Efrem, укр. Єфрем (Охрім)

Olifieruk – Olifier – пол. Eleuteriusz, укр. Елевтерій

Oniszczuk – Oniśko – пол. Anizjusz, укр. Онисій

Owłasiuk – Owłas – пол. Euhilasjusz, укр. Євласій

Popko – Popko – пол. Papiasz, укр. Папій

Ruszuk – możliwe pochodzenie od formy Rusz – пол. Rufus, укр. Руфус

Sac – Sac – пол. Izaak, укр. Ісаак (Ісак)

Sacharewicz – Sachar – пол. Zachariasz, укр. Захарій

Selwesiuk – Selweś – пол. Sylwester, укр. Сильвестр (Селіверст)

Siebiesiuk – Sebeś – пол. Sebastian, укр. Севастян

Sielewoniuk – Selewuon – пол. Sylwan, укр. Сила (Сільван)

Tereszuk – Teresz – пол. Terencjusz, укр. Терентій

Troc – Troc – пол. Trofim, укр. Трохим

Tyszko – Tyszko – пол. Teostych, Teotych, Tychon, укр. Теостих або Тихон

Waszczuk – Waszko, Waśko – пол. Bazyli, укр. Василь (Васько)

********************

Матеріали зібрала Людмила Лабович у рамках завдання «Іменні традиції підляського села XVIII-XX століть», що реалізується Підляським науковим інститутом завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації РП.

Публікація виражає лише погляди автора/ів і не може ототожнюватися з офіційною позицією Міністра внутрішніх справ і адміністрації.