Організатори

Організатор конференції: Підляський науковий інститут.

Cпіворганізатори: Союз українців Підляшшя, Центр освіти вчителів у Білостоці, Гайнівський будинок культури, Більський будинок культури.