Organizatorzy

Organizator konferencji: Podlaski Instytut Naukowy.

Współorganizatorzy: Związek Ukraińców Podlasia, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Hajnowski Dom Kultury, Bielski Dom Kultury.