2021

W roku 2021 Stowarzyszenie «Podlaski Instytut Naukowy” dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP realizuje zadania:

– „Podlaska ukraińska konferencja naukowa”,

– „Dokumentacja i archiwizacja folkloru tradycyjnego gminy Czyże”,

– „Ukraińskie Archiwum Podlaskie”,

– „Strona internetowa Podlaskiego Instytutu Naukowego”.