Jerzy Misiejuk – laureat Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej za 2023 rok w kategorii „Twórczość publicystyczna”

Jerzy Misiejuk – dziennikarz, redaktor oraz producent telewizyjny i radiowy, od ponad trzydziestu lat przygotowujący ukraińskie audycje radiowe i telewizyjne na Podlasiu. Autor pierwszych audycji radiowych w języku ukraińskim w Polskim Radiu Białystok, gdzie w latach 1991-2004 pracował jako dziennikarz i redaktor audycji „Ukraińska Dumka”, która prezentuje funkcjonowanie kultury, języka i tradycji ukraińskich Podlasia oraz jego historię i współczesność. Od 1995 r. dziennikarz telewizyjny. W 1995 r. odbył staż w Toronto w Kanadzie w firmie producenckiej „Kontakt” produkującej programy telewizyjne w języku ukraińskim. Od 1999 r. autor audycji telewizyjnej w języku ukraińskim, która początkowo była cotygodniową 10-minutową częścią bloku „Sami o sobie”, a od 2003 r. emitowana jest jako audycja „Przegląd Ukraiński” w TVP Białystok. Od 2001 r. zewnętrzny producent audycji i właściciel firmy producenckiej Jerzy Misiejuk Produkcja Programów. Nadał „Przeglądowi Ukraińskiemu” rolę ważnej i mającej duże oddziaływanie audycji informacyjnej, prezentującej życie kulturalne i społeczne społeczności ukraińskiej Podlasia, w której szczególne miejsce zajmuje prezentacja folkloru i tradycji ludowej, nauczania języka ukraińskiego, felietony na tematy historyczne i społeczno-kulturalne, rozmowy z ciekawymi ludźmi. W 2002 r. w Użhorodzie na Zakarpaciu w Ukrainie na IV Międzynarodowym Festiwalu Programów Radiowych i Telewizyjnych Mniejszości Narodowych „Mój kraj ojczysty” ukraińska część magazynu „Sami o sobie” otrzymała wyróżnienie, a Jerzy Misiejuk został nagrodzony dyplomem honorowym Międzynarodowej Konferencji Organizacji Dziennikarskich za wybitne zasługi w rozwoju stosunków międzynarodowych między organizacjami dziennikarskimi i podkreślanie roli środków masowego przekazu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pochodzi z podlaskiego Widowa koło Bielska Podlaskiego. Absolwent III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, następnie studiował Prawo oraz Organizację i Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 80. XX w. jeden z inspiratorów i liderów ruchu ukraińskiego na Północnym Podlasiu, organizator licznych ukraińskich wydarzeń turystycznych i kulturalnych. Od 1983 r. współzałożyciel, współwłaściciel i budowniczy skansenu w Białowieży – zespołu budownictwa drewnianego ludności ruskiej Podlasia. Współzałożyciel i współwłaściciel powstałego w 1987 r. skansenu w Koźlikach nad Narwią, będącego nie tylko unikalnym miejscem zachowania tradycyjnej architektury drewnianej regionu, ale także ważnym ośrodkiem życia kulturalnego i społecznego społeczności ukraińskiej Podlasia. Od 1997 r. nieprzerwanie przewodniczy Towarzystwu Przyjaciół Skansenu w Koźlikach. Współzałożyciel i członek władz ukraińskich struktur organizacyjnych w regionie: kół Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, Związku Ukraińców w Polsce, Związku Ukraińców Podlasia. Hobby: podróże, opera, żeglarstwo, nordic walking.

Jerzy Misiejuk jest pionierem i znaczącą postacią ukraińskiego dziennikarstwa radiowego i telewizyjnego na Podlasiu, z długim i różnorodnym doświadczeniem pracy w mediach elektronicznych. Przygotowywana przez niego w ciągu ostatniego ćwierćwiecza audycja telewizyjna dla społeczności ukraińskiej Podlasia „Przegląd Ukraiński” cieszy się dużym uznaniem widzów i odgrywa znaczącą rolę w ukraińskiej przestrzeni medialnej na Podlasiu.

Ustanowienie i przyznawanie Nagrody jest jednym z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.