W numerze ukraińskiego tygodnika „Nasze Słowo” z 15 października 2023 r. (nr 33/2023) ukazał się artykuł Ludmiły Łabowicz o Podlaskim Konkursie Literackim „Piszemo po swojomu”. W artykule pt. „<Piszemo po swojomu> Konkurs utworów, napisanych gwarami ukraińskimi Podlasia” autorka dzieli się swoimi refleksjami na temat konkursu jako osoba zaangażowana w jego organizację i przeprowadzenie oraz członek jury.

W swoim tekście L. Łabowicz przedstawia proces przygotowania i przeprowadzenia konkursu. Prezentuje i charakteryzuje poszczególnych laureatów konkursu w różnych kategoriach, dokonując krótkiej analizy ich nagrodzonych prac. Konkluduje: „Nasza inicjatywa pokazała, że zmienia się podejście do gwary. Okazało się, że już nie jest wstydem nie tylko mówienie, ale także pisanie w tym „prostym” wiejskim języku”.

Strona internetowa tygodnika ukraińskiego „Nasze Słowo”: https://nasze-slowo.pl/

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

12 października 2023 roku w programie „Ukraińskie słowo” można było obejrzeć reportaż z wręczenia Podlaskiej Nagrody Naukowo- Literackiej, która odbyła się w niedzielę 8 października 2023 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim.

Celem nagrody jest promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia poprzez uhonorowanie i nagrodzenie osób, które odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu, badaniach oraz rozwoju języka i kultury Podlasia.

Link: Ukraińskie Słowo 12.10.2023. – Союз українців Підляшшя – Związek Ukraińców Podlasia (zup.org.pl)

Informacje o Nagrodzie oraz o procesie jej przyznawania będą zamieszczane na stronie internetowej Podlaskiego Instytutu Naukowego: www.pninstytut.org

Ustanowienie i przyznawanie Nagrody jest jednym z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Jest już dostępny szczegółowy program VII Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej „Rola miast w dziejach Podlasia” (w 500-lecie nadania praw miejskich Kleszczelom). Można zapoznać się z nim na stronie internetowej Podlaskiego Instytutu Naukowego:

Konferencja odbędzie się w dwóch podlaskich miastach: w Bielsku Podlaskim oraz w Kleszczelach.

Miejsca obrad konferencji:

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim, ul. Kazimierzowska 14 (17 listopada 2023 r.),

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach („Hładyszka”), ul. 1 Maja 19 (18 listopada 2023 r.).

Transmisja on-line konferencji będzie prowadzona na profilach Podlaskiego Instytutu Naukowego na Facebooku i YouTube.

Wydarzenie na Facebook:

https://www.facebook.com/events/293488303586313?ref=newsfeed

Centralnym tematem VII Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej będzie rola miast w dziejach Podlasia. Okazją ku temu jest 500-lecie nadania praw miejskich Kleszczelom. Podlaskie miasta odgrywają szczególną rolę w historii, stając się nie tylko regionalnymi ośrodkami administracyjnymi, politycznymi czy religijnymi, dźwignią rozwoju gospodarczego i wymiany towarowej, ale także miejscami, które odgrywały i wciąż odgrywają ważną rolę w rozwoju i zachowaniu kultury i oświaty, to właśnie tam powstają ośrodki intelektualne i rodzą się nowe idee. Miasta były i pozostają miejscem spotkania różnych etnosów, religii, kultur, języków i tradycji, w naturalny sposób nabierając wielokulturowego charakteru. Jednak – w warunkach dominacji kulturowej jednej z kultur – właśnie w miastach odbywają się przyspieszone procesy asymilacyjne oraz, nierzadko, marginalizacja kultury i języka ludności autochtonicznej.

Szczególna uwaga podczas konferencji zostanie poświęcona przeszłości i współczesności Kleszczel, które w tym roku obchodzą 500-lecie nadania praw miejskich. Półtysiącletnia historia tego podlaskiego miasta jest przykładem funkcjonowania wieloetnicznej i wielowyznaniowej społeczności miejskiej w różnych epokach historycznych i w ramach różnych organizmów politycznych. Cechą charakterystyczną historii Kleszczel jest to, że etnos ukraiński przez wieki zachował tu swój język i tradycję, a miasto odegrało ważną rolę w historii ukraińskiego życia kulturalnego i kształtowaniu się współczesnej tożsamości ukraińskiej na Podlasiu. Organizatorzy pragną, by na konferencji zostały zaprezentowane różne wymiary historii i współczesności Kleszczel oraz okolicznych miejscowości z perspektywy socjologicznej, kulturologicznej, etnograficznej, językoznawczej, ekonomicznej i demograficznej.

Organizatorzy konferencji: Podlaski Instytut Naukowy, Urząd Miejski w Kleszczelach.

Współorganizatorzy: Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Związek Ukraińców Podlasia, Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kleszczelowskiej, Parafia Prawosławna Zaśnięcia Najświętszej Bogarodzicy w Kleszczelach, Szkoła Podstawowa w Kleszczelach, Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach, Koło Gospodyń „Malwa” w Kleszczelach, Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrowodzie, Koło Gospodyń Wiejskich w Daszach.

Patronat honorowy: Burmistrz Kleszczel, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrz Miasta Hajnówka, Burmistrz Miasta Siemiatycze, Wójt Gminy Bielsk Podlaski.

Patronat medialny: Ukraińskie Pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”, Polskie Radio Białystok, Telewizja Polska Białystok, portal internetowy bielsk.eu, „Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz”.

Konferencja odbywa się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej, przy wsparciu Burmistrza Kleszczel, dzięki wsparciu osób prywatnych oraz przy wsparciu Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrza Miasta Hajnówka, Wójta Gminy Bielsk Podlaski.

Sponsorzy: Polska Sieć Sklepów „Arhelan”, Agencja Wydawnicza „Ekopress”, J.W. Zakład Transportowy.

15 października 2023 roku w programie „Przegląd Ukraiński” w TVP Białystok można było obejrzeć reportaż z wręczenia Podlaskiej Nagrody Naukowo- Literackiej, która odbyła się w niedzielę 8 października 2023 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim.

Celem nagrody jest promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia poprzez uhonorowanie i nagrodzenie osób, które odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu, badaniach oraz rozwoju języka i kultury Podlasia.

Link: Przegląd ukraiński: 15.10.2023 (tvp.pl)

Informacje o Nagrodzie oraz o procesie jej przyznawania będą zamieszczane na stronie internetowej Podlaskiego Instytutu Naukowego: www.pninstytut.org

Ustanowienie i przyznawanie Nagrody jest jednym z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

We wtorek 24 października 2023 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce odbyło się trzecie spotkanie literackie z laureatami Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”, organizowanego przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia. Była to kolejna już okazja, aby przybliżyć sylwetki oraz twórczość osób nagrodzonych w konkursie, a także porozmawiać na temat pisania gwarami ukraińskimi Podlasia oraz zachowania języka w jego różnorodnych wersjach gwarowych.

W spotkaniu wzięła udział trójka laureatów konkursu „Piszemo po swojomu”, związana z powiatem hajnowskim. Byli to: Krystyna Kościewicz – laureatka ІI miejsca w kategorii „Publicystyka”, Sławomir Kulik – laureat ІІІ miejsca w kategorii „Poezja” oraz Mikołaj Panfiluk – laureat ІІІ miejsca w kategorii „Na podstawie motywów etnograficznych”. Niestety, nie mogły być obecne Nina Grygoruk – laureatka ІI miejsca w kategorii „Wspomnienia” oraz Leokadia Sajewicz – laureatka І miejsca w kategorii „Proza”.

Spotkanie prowadził Jerzy Plewa, laureat I miejsca w kategorii „Proza” Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”, który przedstawiał każdego z uczestników i kierował rozmową związaną z twórczością literacką poszczególnych uczestników spotkania, a także dzielił się swoim własnym doświadczeniem w pisaniu „po swojomu”. Była to więc doskonała płaszczyzna do wymiany doświadczeń twórczych między osobami piszącymi gwarą ukraińską.

Laureaci opowiadali o swojej twórczości. Ponadto każdy z nich przedstawił wybrany utwór lub też kilka utworów. Swoją osobistą liryką dzielił się Sławomir Kulik, nie kryjąc przy tym emocji związanych z jej tematyką. Duże wrażenie zrobił wiersz napisany specjalnie na spotkanie w Hajnówce w wykonaniu jednego z najstarszych uczestników konkursu – Mikołaja Panfiluka. Z kolei Krystyna Kościewicz przeczytała swoje wspomnienia i refleksje związane z mówieniem „po swojomu”, przekazane w formie publicystycznej. Na spotkaniu można też było usłyszeć jedno z opowiadań Leokadii Sajewicz pn. „Pudlaśka zima” oraz fragment wspomnień Niny Grygoruk „Use powno ludi w chati”.

Spotkanie literackie odbyło się w luźne atmosferze w formie wymiany myśli między zaproszonymi twórcami a obecną na spotkaniu publicznością. Były rozmowy na temat języka, potrzeby jego zachowania oraz pisania w nim utworów literackich. Głos zabrali przedstawiciele różnych pokoleń, posługujących się do dziś gwarami ukraińskimi Podlasia.

Spotkanie literackie było możliwe dzięki życzliwości i pomocy dyrektor Agnieszki Kazberuk oraz pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce. Była to pierwsza, ale miejmy nadzieję, że nie ostatnia taka inicjatywa organizowana przez środowiskо ukraińskiе Podlasia we współpracy z hajnowską biblioteką.

Wcześniejsze spotkania literackie z laureatami Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu” obyły się w Bielsku Podlaskim i Lublinie.

Organizatorem spotkania w Hajnówce był Podlaski Instytut Naukowy, partnerem – Związek Ukraińców Podlasia, a współorganizatorem – Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce.

*******

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Publikujemy utwory laureatów Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”, organizowanego przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia. Ma to na celu promocję twórczości literackiej tworzonej gwarami ukraińskimi Podlasia, popularyzację konkursu oraz dotarcie do szerokiego grona odbiorców z literaturą pisaną „po swojomu”.

Na naszej stronie internetowej można czytać opowiadania Leokadii Sajewicz z cyklu pt. „Byli budni, byli swiata, było…”. Za cykl autorka została nagrodzona jednym z dwóch pierwszych miejsc w kategorii „proza”.

Teksty opowiadań są dostępne pod linkiem:

**********************************************

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, co stworzyło warunki do zorganizowania go przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.

FacebookTwitterEmailPodziel się

Już za dwa dni, we wtorek 24 października 2023 r., o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce (ul. 3 Maja 45) odbędzie się kolejne spotkanie literackie z laureatami Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”

Udział wezmą:
• Nina Grygoruk – laureatka ІI miejsca w kategorii „Wspomnienia”
• Krystyna Kościewicz – laureatka ІI miejsca w kategorii „Publicystyka”
• Sławomir Kulik – laureat ІІІ miejsca w kategorii „Poezja”
• Mikołaj Panfiluk – laureat ІІІ miejsca w kategorii „Na podstawie motywów etnograficznych”
• Leokadia Sajewicz – laureatka І miejsca w kategorii „Proza”
Prowadzenie: Jerzy Plewa.

Wydarzenie na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/862028102042522/

Celem Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu” było zachęcenie osób znających i używających ukraińskich gwar Podlasia do twórczości literackiej we własnym języku. W konkursie wzięło udział 15 uczestników, którzy zgłosili na konkurs kilkadziesiąt utworów.

WSTĘP WOLNY!
Zapraszamy

Organizator: Podlaski Instytut Naukowy, partner: Związek Ukraińców Podlasia, współorganizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce.

Informacje o konkursie: www.pninstytut.org
Utwory literackie laureatów:
https://www.pninstytut.org/…/utwory-literackie-laureatow/

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Kontynuujemy spis nazwisk / form rodowych z Kuraszewa (obecnie w gminie Czyże w powiecie hajnowskim), występujących w metrykach narodzin parafii Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Czyżach – od 1728 do końca 1739 roku.

Pierwsza część jest dostępna pod linkiem:

Przypomnijmy, że zapisy w analizowanych metrykach były sporządzone w języku polskim zgodnie z zasadami ówczesnej ortografii.

W artykułach podano jedynie nazwiska rodziców z Kuraszewa, którym we wspomnianym 20-leciu urodziły się dzieci i którzy ich ochrzcili w unickiej parafii Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Czyżach.

Na początku zostanie podana forma nazwiska z metryki, następnie forma, od której mogło powstać nazwisko (najczęściej to gwarowa forma imienia), dalej – literacki wariant ukraiński oraz tłumaczenie na język polski.

Oto kontynuacja spisu nazwisk, które były popularne we wsi Kuraszewo w pierwszej połowie XVIII wieku:

Kaliszuk – od gw. Kalisz – ukr. Калістрат – pol. Kalistrates

Kąstantiuk – możliwe od pol. Konstanty – ukr. Костянтин – pol. Konstanty

Kiryluk – od gw. Kiryło – ukr. Кирило – pol. Cyryl

Kliszcz – możliwe od gw. klieszcz – ukr. кліщ – pol. kleszcz

Kosko – od gw. Kosko – ukr. Кузьма – pol. Kosma

Koszczuk / Kuszczuk / Kuzczuk – od gw. Koszko / Kuszko – ukr. Кузьма – pol. Kosma

Łatko – możliwe od łatka – ukr. латка – pol. łatka

Łukianiuk – od gw. Łukian – ukr. Лук’ян – pol. Lucjan

Maciuk / Maciuka – od gw. Mać / Maciuk – ukr. Матвій – pol. Maciej, Mateusz

Naumczuk – od gw. Naum / Naumko – ukr. Наум – pol. Nahum

Ontropiuk – od gw. Ontrop – ukr. Євтропій – pol. Eutropiusz

Pawluczko / Pawluczyk – od gw. Pawluk – ukr. Павло – pol. Paweł

Rusaczyk / Rusak / Rusaczuk – możliwe od gw. rusy – ukr. русий – pol. blondyn, jasnowłosy

Samociuk – od gw. Samoć – ukr. Самуїл – pol. Samuel

Samoyluk – od gw. Samojło – ukr. Самуїл – pol. Samuel

Timoszuk / Tymoszuk – od gw. Timosz – ukr. Тимофій – pol. Tymoteusz

Werszko / Werzszko – od gw. Werszko – ukr. Єремія lub Варахісій – pol. Jeremiasz lub Barachizjusz

Zminka / Zminko – możliwe od gw. żmieńka – ukr. жменька – pol. mała garść

Z zachowanych zapisów wynika, że najczęściej występującymi nazwiskami mieszkańców Kuraszewa między 1728 a 1737 rokiem były formy: Timoszuk (raz w wersji Tymoszuk), Naumczuk, Jurczuk, Czornak i Rusak.

Ogółem w latach 1728-1737 w Kuraszewie zanotowano 27 różnych nazwisk (wraz z ich formami), w przeważającej większości – patronimicznych (odojcowskich). To nazwiska jedynie rodziców dzieci ze wsi Kuraszewo ochrzczonych w tych latach w parafii Czyże.

Niestety, metryki z lat 1728-1729 zachowały się jedynie w formie szczątkowej. Metryki, poczynając od roku 1730, zachowały się praktycznie w całości, co daje bardziej wiarygodny obraz tradycji imienniczej. Dlatego też analiza materiału z tych lat pokazuje, jakie nazwiska / przydomki rodowe nosili najczęściej mieszkańcy przeanalizowanej wsi Kuraszewo.

**************

Materiały zebrała Ludmiła Łabowicz w ramach zadania „Tradycje imiennicze wsi podlaskiej XVIII-XX wieku”, realizowanego przez Podlaski Instytut Naukowy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

8 października 2023 roku w programie „Przegląd Ukraiński” w TVP Białystok można było obejrzeć reportaż ze spotkania z laureatami konkursu „Piszemo po swojomu”

 Link:  https://bialystok.tvp.pl/73237401/08102023

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, co stworzyło warunki do zorganizowania go przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.

Już za miesiąc odbędzie się VII Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Rola miast w dziejach Podlasia” (w 500-lecie nadania praw miejskich Kleszczelom). Konferencja odbędzie się 17-18 listopada 2023 r. w Bielsku Podlaskim oraz Kleszczelach.

Wydarzenie na Facebook:

https://www.facebook.com/events/293488303586313?ref=newsfeed

Centralnym tematem VII Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej będzie rola miast w dziejach Podlasia. Okazją ku temu jest 500-lecie nadania praw miejskich Kleszczelom. Podlaskie miasta odgrywają szczególną rolę w historii, stając się nie tylko regionalnymi ośrodkami administracyjnymi, politycznymi czy religijnymi, dźwignią rozwoju gospodarczego i wymiany towarowej, ale także miejscami, które odgrywały i wciąż odgrywają ważną rolę w rozwoju i zachowaniu kultury i oświaty, to właśnie tam powstają ośrodki intelektualne i rodzą się nowe idee. Miasta były i pozostają miejscem spotkania różnych etnosów, religii, kultur, języków i tradycji, w naturalny sposób nabierając wielokulturowego charakteru. Jednak – w warunkach dominacji kulturowej jednej z kultur – właśnie w miastach odbywają się przyspieszone procesy asymilacyjne oraz, nierzadko, marginalizacja kultury i języka ludności autochtonicznej.

Szczególna uwaga podczas konferencji zostanie poświęcona przeszłości i współczesności Kleszczel, które w tym roku obchodzą 500-lecie nadania praw miejskich. Półtysiącletnia historia tego podlaskiego miasta jest przykładem funkcjonowania wieloetnicznej i wielowyznaniowej społeczności miejskiej w różnych epokach historycznych i w ramach różnych organizmów politycznych. Cechą charakterystyczną historii Kleszczel jest to, że etnos ukraiński przez wieki zachował tu swój język i tradycję, a miasto odegrało ważną rolę w historii ukraińskiego życia kulturalnego i kształtowaniu się współczesnej tożsamości ukraińskiej na Podlasiu. Organizatorzy pragną, by na konferencji zostały zaprezentowane różne wymiary historii i współczesności Kleszczel oraz okolicznych miejscowości z perspektywy socjologicznej, kulturologicznej, etnograficznej, językoznawczej, ekonomicznej i demograficznej.

Obrady konferencji toczyć się będą podczas pięciu sesji:

Sesja I „Kształtowanie się i rozwój miast na Podlasiu od średniowiecza po XXI wiek”

Sesja II „Podlaskie miasta wobec współczesnych wyzwań wielokulturowości”

Sesja III „Historia i kultura Podlasia”

Sesja ІV „Historia Kleszczel i Ziemi Kleszczelowskiej”

Sesja V „ Kultura, język, tradycje oraz współczesność Kleszczel i Ziemi Kleszczelowskiej”

Dokładne informacje o konferencji są aktualizowane na stronie internetowej Podlaskiego Instytutu Naukowego: www.pninstytut.org/pl/pukn/vii-pukn

Organizatorzy konferencji: Podlaski Instytut Naukowy, Urząd Miejski w Kleszczelach.

Współorganizatorzy: Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Związek Ukraińców Podlasia, Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kleszczelowskiej, Parafia Prawosławna Zaśnięcia Najświętszej Bogarodzicy w Kleszczelach, Szkoła Podstawowa w Kleszczelach, Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach, Koło Gospodyń „Malwa” w Kleszczelach, Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrowodzie, Koło Gospodyń Wiejskich w Daszach.

Patronat honorowy: Burmistrz Kleszczel, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrz Miasta Hajnówka, Burmistrz Miasta Siemiatycze, Wójt Gminy Bielsk Podlaski.

Patronat medialny: Ukraińskie Pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”, Polskie Radio Białystok, Telewizja Polska Białystok, portal internetowy bielsk.eu, „Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz”.

Konferencja odbywa się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i

Już za miesiąc odbędzie się VII Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Rola miast w dziejach Podlasia” (w 500-lecie nadania praw miejskich Kleszczelom). Konferencja odbędzie się 17-18 listopada 2023 r. w Bielsku Podlaskim oraz Kleszczelach.
Wydarzenie na Facebook:
https://www.facebook.com/events/293488303586313?ref=newsfeed
Centralnym tematem VII Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej będzie rola miast w dziejach Podlasia. Okazją ku temu jest 500-lecie nadania praw miejskich Kleszczelom. Podlaskie miasta odgrywają szczególną rolę w historii, stając się nie tylko regionalnymi ośrodkami administracyjnymi, politycznymi czy religijnymi, dźwignią rozwoju gospodarczego i wymiany towarowej, ale także miejscami, które odgrywały i wciąż odgrywają ważną rolę w rozwoju i zachowaniu kultury i oświaty, to właśnie tam powstają ośrodki intelektualne i rodzą się nowe idee. Miasta były i pozostają miejscem spotkania różnych etnosów, religii, kultur, języków i tradycji, w naturalny sposób nabierając wielokulturowego charakteru. Jednak – w warunkach dominacji kulturowej jednej z kultur – właśnie w miastach odbywają się przyspieszone procesy asymilacyjne oraz, nierzadko, marginalizacja kultury i języka ludności autochtonicznej.
Szczególna uwaga podczas konferencji zostanie poświęcona przeszłości i współczesności Kleszczel, które w tym roku obchodzą 500-lecie nadania praw miejskich. Półtysiącletnia historia tego podlaskiego miasta jest przykładem funkcjonowania wieloetnicznej i wielowyznaniowej społeczności miejskiej w różnych epokach historycznych i w ramach różnych organizmów politycznych. Cechą charakterystyczną historii Kleszczel jest to, że etnos ukraiński przez wieki zachował tu swój język i tradycję, a miasto odegrało ważną rolę w historii ukraińskiego życia kulturalnego i kształtowaniu się współczesnej tożsamości ukraińskiej na Podlasiu. Organizatorzy pragną, by na konferencji zostały zaprezentowane różne wymiary historii i współczesności Kleszczel oraz okolicznych miejscowości z perspektywy socjologicznej, kulturologicznej, etnograficznej, językoznawczej, ekonomicznej i demograficznej.
Obrady konferencji toczyć się będą podczas pięciu sesji:
Sesja I „Kształtowanie się i rozwój miast na Podlasiu od średniowiecza po XXI wiek”
Sesja II „Podlaskie miasta wobec współczesnych wyzwań wielokulturowości”
Sesja III „Historia i kultura Podlasia”
Sesja ІV „Historia Kleszczel i Ziemi Kleszczelowskiej”
Sesja V „ Kultura, język, tradycje oraz współczesność Kleszczel i Ziemi Kleszczelowskiej”
Dokładne informacje o konferencji są aktualizowane na stronie internetowej Podlaskiego Instytutu Naukowego: www.pninstytut.org/pl/pukn/vii-pukn
Organizatorzy konferencji: Podlaski Instytut Naukowy, Urząd Miejski w Kleszczelach.
Współorganizatorzy: Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Związek Ukraińców Podlasia, Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kleszczelowskiej, Parafia Prawosławna Zaśnięcia Najświętszej Bogarodzicy w Kleszczelach, Szkoła Podstawowa w Kleszczelach, Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach, Koło Gospodyń „Malwa” w Kleszczelach, Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrowodzie, Koło Gospodyń Wiejskich w Daszach.

Patronat honorowy: Burmistrz Kleszczel, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrz Miasta Hajnówka, Burmistrz Miasta Siemiatycze, Wójt Gminy Bielsk Podlaski.
Patronat medialny: Ukraińskie Pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”, Polskie Radio Białystok, Telewizja Polska Białystok, portal internetowy bielsk.eu, „Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz”.
Konferencja odbywa się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej, przy wsparciu Burmistrza Kleszczel, dzięki wsparciu osób prywatnych oraz przy wsparciu Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrza Miasta Hajnówka, Wójta Gminy Bielsk Podlaski.