2020

W roku 2020 Stowarzyszenie «Podlaski Instytut Naukowy” dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP realizuje zadania:

– „Podlaska ukraińska konferencja naukowa” (umowa nr 13-23/WMNiE/2020),

– „Dokumentacja i archiwizacja folkloru tradycyjnego gminy Czyże” (umowa nr 13-24/WMNiE/2020),

– „Ukraińskie Archiwum Podlaskie” (umowa nr 13-30/WMNiE/2020),

– „Strona internetowa Podlaskiego Instytutu Naukowego” (umowa nr 13-29/WMNiE/2020).