PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

VII Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Rola miast w dziejach Podlasia”

(w 500-lecie nadania praw miejskich Kleszczelom)

Bielsk Podlaski – Kleszczele, 17-18 listopada 2023 r.

17.11.2023 (piątek)

9.00-9.30   

Uroczyste otwarcie konferencji

Przewodniczący: Grzegorz Kuprianowicz

Wystąpienia oficjalnych gości

9.30-13.00

Sesja I „Kształtowanie się i rozwój miast na Podlasiu od średniowiecza po XXI wiek”

Dariusz Krasnodębski (Warszawa), Kształtowanie się sieci grodowej międzyrzecza Bugu i górnej Narwi w okresie od XI do XIV wieku

Dorota Michaluk (Toruń), „Lokacje miast podlaskich” – seria wydawnicza Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Archiwum Głównego Akt Dawnych

Mirosław Reczko (Bielsk Podlaski), Zasiedlanie miast podlaskich przez Żydów w XVI-XIX wieku

Janusz Danieluk (Białystok), Miasta „nadetatowe” powiatu bielskiego guberni grodzieńskiej w świetle spisu powszechnego ludności z 1897 roku

Roman Mikołajewicz (Milejczyce), Kalwinizm na Ziemi Milejczyckiej

Grzegorz Kuprianowicz (Lublin – Bielsk Podlaski), Bielski mieszczański ród Tokarzewiczów w tradycji rodzinnej

Rafał Dydycz (Sarnaki), Biała Podlaska jako ośrodek ruchu ukraińskiego w latach 1917-1918

Witold Bobryk (Siedlce), Struktura wyznaniowa miast w powiecie bielskim w świetle spisu powszechnego z 1921 roku

Roman Wysocki (Lublin), Milejczyce w okresie międzywojennym

Ałła Gryc (Hajnówka), Historia Hajnówki od uroczyska leśnego do praw miejskich

Dyskusja

13.00-13.15

Prezentacja laureatów Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej za 2023 rok

Prezentacja: Andrzej Artemiuk, Łukasz Badowiec, Andrzej Jekaterynczuk, Grzegorz Kuprianowicz

14.00-17.00

Sesja II „Podlaskie miasta wobec współczesnych wyzwań wielokulturowości”

Jarosław Borowski (Bielsk Podlaski), Bielsk Podlaski – miasto, które łączy kultury i języki

Jerzy Sirak (Hajnówka), Hajnówka: wielokulturowe miasto na skraju Puszczy Białowieskiej – historia i współczesność

Piotr Siniakowicz (Siemiatycze), Siemiatycze – współczesność, wielokulturowość i perspektywy rozwoju miasta

Feliks Czyżewski (Lublin), Specyfika inskrypcji nagrobnych na cmentarzach miejskich południowego Podlasia (na przykładzie cmentarza prawosławnego w Białej Podlaskiej)

Dorota Krystyna Rembiszewska (Warszawa), Powtarzalność i oryginalność w nazewnictwie ulic małych miast województwa podlaskiego

Marek Chmielewski (Orla), Tradycje podlaskiego miasta Orla

Mirosław Stepaniuk (Puchły), Zabytki architektury miast i miasteczek Północnego Podlasia w kontekście audytu krajobrazowego

Dorota Misiejuk (Białystok), Tożsamość zbiorowa a wspólnotowość w warunkach społecznych miasta i wsi

Dyskusja

17.00-17.15

Prezentacja książek Jerzego Plewy „Czyże, Łuszcze – wsie królewskie” oraz „Nasze seło, prawda i wydumane”

Prowadzenie: Ludmiła Łabowicz

17.30-19.30  

Sesja III „Historia i kultura Podlasia”

Pawło Hrycenko (Kijów), Dialektologia słowiańska: historia, stan współczesny i perspektywy

Michał Sajewicz (Lublin), O etymologii kilku nazwisk notowanych współcześnie na terenie powiatu hajnowskiego

o. protodiakon Łukasz Leonkiewicz (Warszawa), Elementy tradycji prawosławia kijowskiego w praktyce liturgicznej Kościoła prawosławnego na Podlasiu w połowie XIX wieku

Medard Lech (Warszawa), Bogdan Martyniuk (1939-2018) – społeczny kustosz kultury ukraińskiej w Polsce. W piątą rocznicę śmierci

Wiktor Misijuk (Brześć), Terytorialny aspekt rozwoju ruchu narodowego w województwie poleskim

Jerzy Plewa (Kuraszewo), Powstanie i upadek Spółdzielni Wytwórczej im. marszałka Konstantego Rokossowskiego w Czyżach

Dyskusja

19.30-19.45

Uroczyste zakończenie pierwszego dnia konferencji

Przewodniczący: Grzegorz Kuprianowicz

Wystąpienia oficjalnych gości

18.11.2023 (sobota)

9.00-9.30

Uroczyste otwarcie konferencji w Kleszczelach

Przewodniczący: Aleksander Sielicki, Grzegorz Kuprianowicz

Wystąpienia oficjalnych gości

9.15-9.30

Prezentacja monografii Dariusza Krasnodębskiego i Hanny Olczak Archeologia Puszczy Białowieskiej. Dzieje osadnictwa na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej od epoki kamienia do końca XVIII stulecia (Warszawa 2022)

Prowadzenie: Jurij Hawryluk

9.30-13.30

Sesja ІV „Historia Kleszczel i Ziemi Kleszczelowskiej”

Jurij Hawryluk (Bielsk Podlaski), Przynależność polityczno-państwowa i skład etnowyznaniowy Kleszczel na przestrzeni dziejów

Mikołaj Roszczenko (Lublin – Kleszczele), Źródła do historii Kleszczel

Marek Martynowicz (Dasze), Parafia Prawosławna w Kośnej

Jan Mackiewicz (Warszawa – Piaski), Сo wiemy o Żydach kleszczelowskich, a co chcielibyśmy o nich wiedzieć?

Nela Szczuka (Hajnówka), „Rejestr wydatków” prowadzony przez osobę opiekującą się spadkiem małoletnich dzieci w Kleszczelach w latach 1891-1897

Bazyli Krupicz (Białystok), Dobrowoda i jej mieszkańcy na przełomie XIX i XX wieku

Ludmiła Kędzierska (Lublin), Dzieje Wasilewskich z Kleszczel

Zbigniew Romaniuk (Brańsk), Holendrzy w Kleszczelach w latach 1943-1944

Aleksy Roszczenko (Kleszczele), Ukraińskie życie społeczne i kulturalne w Kleszczelach w XX wieku w mojej pamięci

Ludmiła Łabowicz (Białystok), Nauczanie języka ukraińskiego w Kleszczelach w latach 60. XX wieku

ks. Andrzej Konachowicz (Lublin), Ośrodki miejskie na drodze posługi duszpasterskiej duchownych prawosławnych pochodzących z Kleszczel

Sławomir Sawczuk (Białystok), Jak w Kuzawie dwukrotnie nielegalnie budowano cerkiew

Dyskusja

13.30-13.45

Prezentacja wyników Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”

Prezentacja: Ludmiła Łabowicz

14.30-14.45

Wręczenie medali pamiątkowych z okazji 500-lecia nadania praw miejskich Kleszczelom

Wręcza: burmistrz Kleszczel Aleksander Sielicki

14.45-15.00

Prezentacja książki Ludzie i wydarzenia. Kleszczele 1991-2021, pod red. Marii Klimowicz (Kleszczele 2022)

Prowadzenie: Daria Maria Sienkiewicz

15.00-17.30

Sesja V „Kultura, język, tradycje oraz współczesność Kleszczel i Ziemi Kleszczelowskiej”

Lubow Frolak (Lublin), Gwary ukraińskie okolic Kleszczel na tle gwar północnopodlaskich oraz innych gwar ukraińskich

Witalis Michalczuk (Warszawa – Brześć), Szesnastowieczne ikony św. Mikołaja z dawnej diecezji włodzimiersko-brzeskiej: Kleszczele i Brześć

Sławomir Smyk (Kleszczele), Dialogi z naturą

Aleksander Sielicki (Kleszczele), Współczesne Kleszczele – społeczeństwo, gospodarka, tkanka miejska, wielokulturowość

ks. Sławomir Jarocewicz (Kleszczele), Parafia Prawosławna Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Kleszczelach – dzisiaj (komunikat)

Anna Kotowicz-Puszkarewicz (Kleszczele), Działalność i rola Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach na tle kulturowego dziedzictwa miasta (komunikat)

Anna Szczygoł (Kleszczele), Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach – działalność i osiągnięcia (komunikat)

Sławomir Treszczotko (Kleszczele), Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kleszczelach (komunikat)

Aleksandra Dziemiańczyk (Kleszczele), Przedszkole w Kleszczelach (komunikat)

Daria Maria Sienkiewicz (Kleszczele), Kapitał społeczny a dziedzictwo kulturowe. Kilka słów o kołach gospodyń działających na terenie gminy Kleszczele (komunikat)

Andrzej Roszczenko (Bielsk Podlaski), Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kleszczelowskiej oraz jego działalność na rzecz zachowania lokalnej tradycji (komunikat)

Krzysztof Lange (Kleszczele), Ochotnicza Straż Pożarna w Kleszczelach – 150 lat historii (1871-2021) (komunikat)

Dyskusja

17.30-17.45

Uroczyste zamknięcie konferencji

Przewodniczący: Aleksander Sielicki, Grzegorz Kuprianowicz

Wystąpienia oficjalnych gości

17.45-18.00

Scena ze sztuki teatralnej Mikołaja Roszczenki „Buwało i nyni” w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowodzie

Podczas konferencji w Kleszczelach można będzie obejrzeć wystawę „Zapisani w dziejach Kleszczel” (opracowanie merytoryczne i graficzne MOKSiR Kleszczele), pracownię garncarską, działającą przy MOKSiR w Kleszczelach („Hładyszka”) oraz wystawę książek o Kleszczelach i Ziemi Kleszczelowskiej  (przygotowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kleszczelowskiej).