Nagrania wideo V PUKN

Uroczyste otwarcie konferencji
Sesja I „Gwary ukraińskie Podlasia”

https://www.facebook.com/100057457388765/videos/1183732392120865

Sesja ІI „Toponimia i antroponimia Podlasia”
Prezentacja koncepcji Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”
https://www.facebook.com/100057457388765/videos/443247577158771

Sesja ІII „Język ukraiński w przestrzeni publicznej Podlasia”
Prezentacja opowiadań ukraińską gwarą podlaską Wasi Platoniszyna (Bazylego Poskrobki) Tak rozkazuwali (Białystok 2021)
https://www.facebook.com/100057457388765/videos/443247577158771

Prezentacja monografii Suraż – średniowieczny gród na pograniczu mazowiecko-rusko-litewskim, pod red. Dariusza Krasnodębskiego i Hanny Olczak (Warszawa 2020)
Sesja IV „Kontakty międzydialektalne i międzyjęzykowe oraz twórczość literacka”
https://www.facebook.com/100057457388765/videos/948422099414093

Prezentacja koncepcji, działalności i zasobów Archiwum Podlaskiego
Sesja V „Historia i kultura Podlasia”
https://www.facebook.com/100057457388765/videos/1194348981091225