PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
Bielsk Podlaski, 15-16 listopada 2019 r.
Miejsce obrad konferencji: Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim, ul. Kazimierzowska 14
Uroczyste otwarcie konferencji oraz lekcja otwarta języka ukraińskiego:
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 126

15.11.2019 (piątek)

10.00-10.40
Uroczyste otwarcie konferencji
Przewodniczący: Eugenia Gałka, Grzegorz Kuprianowicz
Wystąpienia oficjalnych gości
Koncert grupy wokalnej Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok” (kierownik: Elżbieta Tomczuk)

10.40-11.00
Lekcja otwarta języka ukraińskiego
Prowadzenie lekcji: Elżbieta Tomczuk, Agnieszka Giza

11.30-13.15
Sesja І: „Historia szkolnictwa ukraińskiego na Podlasiu”
Przewodniczący: Pawło Hrycenko, Feliks Czyżewski
Jerzy Hawryluk (Bielsk Podlaski), Edukacja na Podlasiu do początków XX wieku – charakter etniczny
Marek Syrnyk (Wałcz), Komisariat Oświaty Ludowej na Chełmszczyźnie, Podlasiu i Polesiu w latach 1917-1919
Roman Wysocki (Warszawa-Lublin), Początki szkolnictwa ukraińskiego na Północnym Podlasiu w latach 1917-1919
Grzegorz Kuprianowicz (Lublin), Próby organizacji szkolnictwa ukraińskiego na Południowym Podlasiu i Chełmszczyźnie w latach 1919-1924
Mikołaj Roszczenko (Lublin), Nauczanie języka ukraińskiego w Kleszczelach w latach 50. i 60. XX wieku na tle sytuacji językowej w regionie
Dyskusja

13.45-15.45
Sesja ІI: „Badania językoznawcze Podlasia”
Przewodniczący: Mikołaj Roszczenko, Roman Wysocki
Pawło Hrycenko (Kijów), Język ukraiński Podlasia w perspektywie ogólnoukraińskiej: modele wzmocnienia i witalizacji
Michał Sajewicz (Lublin), Nazwiska patronimiczne zakończone na -uk występujące w Polsce wyłącznie lub najczęściej w powiecie hajnowskim na Białostocczyźnie
Feliks Czyżewski (Lublin), Jak opisywać słownictwo na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim (na marginesie książki Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie. Studia wyrazowe autorstwa Doroty Rembiszewskiej i Janusza Siatkowskiego)
Jan Łobuziński (Kuraszewo), Toponimia wsi Klejniki
Oksana Kuźmycz (Równe), Toponimikon Chełmszczyzny i Podlasia: paralele ukraińsko-polskie
Anna Mikiciuk (Lublin), Z badań nad mikrotoponimią powiatu Biała Podlaska
Lubow Frolak (Lublin), Grafemy dawnej cyrylicy na nagrobkach Podlasia na tle innych regionów pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego
Dyskusja

16.00-20.00
Sesja ІII: „Historia i kultura Podlasia”
Przewodniczący: Michał Sajewicz, Lubow Frolak
Renata Malecka (Białystok), Działania Podlaskiego Kuratora Oświaty w zakresie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Województwie Podlaskim
Andrzej Jekaterynczuk (Lublin), Język jako element tożsamości prawosławnych mieszkańców Podlasia. Na podstawie dyskusji na forach internetowych
Andrzej Nikitorowicz (Białystok), Przemiany potrzeb tożsamościowych mniejszości w województwie podlaskim ze szczególnym uwzględnieniem Ukraińców Podlasia
Bazyli Krupicz (Białystok), Wpływ samoorganizacji mieszkańców wsi Dobrywoda/Dobrowoda na jej rozwój (koniec XIX – początek XX wieku)
Jerzy Plewa (Kuraszewo), Z przeszłości parafii prawosławnej w Kuraszewie
Aleksander Kiryluk (Białystok), Len (Linum usitatissimum L.) w życiu codziennym i w kulturze wsi podlaskiej
Mirosław Stepaniuk (Białystok-Puchły), Działania edukacyjne Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia (2004-2019)
Iryna Hryń (Lwów), Działalność Lwowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Chołmszczyna” w celu utrzymania kontaktów z Chełmszczyzną i Podlasiem (komunikat)
Iwona Bielecka-Włodzimirow (Bielsk Podlaski), Postrzeganie dziedzictwa kulturowego Podlasia przez młodzież z Ukrainy, przebywającą na stażu w Hajnówce (komunikat)
Marek Martynowicz (Dasze), Szkolnictwo we wsi Dasze od końca XVIII wieku
Olga Kuprianowicz (Lublin-Warszawa), Edukacyjny wymiar działalności Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej w latach 2012-2018 (komunikat)
Wiktor Misijuk (Brześć), Referenda szkolne na terenie województwa poleskiego (1921-1939)
Wiktor Kochnowicz (Mińsk), Majątki szlacheckie na Podlasiu w kontekście społeczno-kulturowym na początku XX wieku
Dyskusja

16.11.2019 (sobota)

9.00-9.15
Otwarcie wystawy fotograficznej „25 lat nauczania języka ukraińskiego na Północnym Podlasiu (1994-2019)”
Przygotowanie wystawy: Andrzej Artemiuk, Karolina Chmur, Jerzy Hawryluk

9.15-12.45
Sesja ІV: „25 lat nauczania języka ukraińskiego na Północnym Podlasiu (1994-2019)”
(комюніке / komunikaty)
Przewodniczący: Dorota Misiejuk, Bazyli Krupicz
Ludmiła Łabowicz (Białystok), Chronologia i statystyka rozwoju nauczania języka ukraińskiego na Północnym Podlasiu w latach 1994-2019 (referat)
Jan Kiryziuk (Bielsk Podlaski), Inicjowanie oraz organizacja nauczania języka ukraińskiego w Bielsku Podlaskim w 1994 roku
Eugeniusz Ryżyk (Knorydy), Inicjowanie oraz organizacja nauczania języka ukraińskiego w różnych miejscowościach Północnego Podlasia w połowie lat 90. XX wieku
Mikołaj Roszczenko (Bielsk Podlaski), Początki organizacji nauczania języka ukraińskiego w Szkole Podstawowej nr 4 w Bielsku Podlaskim
Sławomir Sawczuk (Białystok), Początki organizacji nauczania języka ukraińskiego w Czeremsze (lata 90. XX wieku)
Elżbieta Tomczuk (Bielsk Podlaski), Nauczanie języka ukraińskiego w Przedszkolu nr 9 i Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim – doświadczenie pedagogiczne 25 lat
Irena Wiszenko (Bielsk Podlaski – Czeremcha), Nauczanie języka ukraińskiego w Czeremsze jako element działań mających na celu zachowanie tożsamości młodego pokolenia
Irena Zinkiewicz (Bielsk Podlaski), Organizacja nauczania języka ukraińskiego w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
Maria Ryżyk (Knorydy), Powstanie oddzielnych klas ukraińskich w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 2 w Bielsku Podlaskim w 2011 roku
Eugenia Gałka (Bielsk Podlaski), Miejsce nauczania języka ukraińskiego w funkcjonowaniu i misji Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
Agnieszka Giza (Bielsk Podlaski), Doświadczenie nauczania języka ukraińskiego w Bielsku Podlaskim w latach 2011-2019
Łukasz Czyżewski (Warszawa), Nauczanie języka ojczystego na Podlasiu – doświadczenie ucznia
Jarosław Borowski (Bielsk Podlaski), Nauczanie języka ukraińskiego jako języka mniejszości narodowej w Bielsku Podlaskim – perspektywa organu prowadzącego
Ludmiła Łabowicz (Białystok), Początki nauczania ojczystego języka ukraińskiego dla dzieci i młodzieży w Białymstoku
Karolina Chmur (Białystok), Nauczanie języka ukraińskiego w Niepublicznej Szkole Podstawowej św. Cyryla i Metodego w Białymstoku – początki i sytuacja obecna
Aleksandra Iwaniuk (Białystok), Nauczanie języka ukraińskiego w międzyprzedszkolnym zespole nauczania w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku, w Przedszkolu Niepublicznym ,,Aniołki” w Białymstoku przy Parafii Prawosławnej Świętego Ducha oraz w Szkole Podstawowej nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku
Ludmiła Łabowicz (Białystok), Nauczanie języka ukraińskiego dla dorosłych w Białymstoku
Dyskusja

13.15-16.30
Sesja V: „Doświadczenie nauczania języka ojczystego w kontekście kulturowym, prawnym i społecznym”
Przewodniczący: Aleksander Kiryluk, Mirosław Stepaniuk
Sławomir Łodziński (Warszawa), Języki mniejszości narodowych w przestrzeni publicznej w Polsce i w Europie
Irena Putko-Korbabycz (Toronto), Polityka językowa Kanady w sferze oświaty – na przykładzie języka ukraińskiego
Alwidas Niewulis (Puńsk), Szkolnictwo mniejszości litewskiej w Polsce – struktura, funkcjonowanie, działania na rzecz zachowania tożsamości w procesie dydaktycznym
Marek Syrnyk (Wałcz), Nauczanie języka ukraińskiego w Polsce – stan, problemy, perspektywy
Dorota Szuper-Jakubiuk (Białystok), Podręczniki i materiały dydaktyczne do nauczania języka polskiego jako obcego lub drugiego w kontekście sytuacji dotyczącej podręczników i materiałów dydaktycznych do nauczania języka ukraińskiego w Polsce (komunikat)
Anna Smołyńczak-Bagińska (Przemyśl), Doświadczenie pracy konsultanta – metodyka języka ukraińskiego jako języka mniejszości narodowej w województwie podkarpackim i lubelskim (komunikat)
Dorota Misiejuk (Białystok), Transkulturowość jako wyzwanie pedagogiczne i kompetencja komunikacyjna
Dyskusja

16.30-17.00
Uroczyste zamknięcie konferencji
Przewodniczący: Grzegorz Kuprianowicz
Wystąpienia oficjalnych gości
Koncert grupy wokalnej Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok” (kierownik: Elżbieta Tomczuk)