PROGRAM RAMOWY

VII Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Rola miast w dziejach Podlasia”

(w 500-lecie nadania praw miejskich Kleszczelom)

Bielsk Podlaski – Kleszczele, 17-18 listopada 2023 r.

Miejsca obrad konferencji:

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim, ul. Kazimierzowska 14 (17 listopada 2023 r.)

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach („Hładyszka”), ul. 1 Maja 19 (18 listopada 2023 r.)

17.11.2023 (piątek)

9.00-9.30       

Uroczyste otwarcie konferencji

9.30-13.00

Sesja I „Kształtowanie się i rozwój miast na Podlasiu od średniowiecza po XXI wiek”

13.00-13.15

Prezentacja laureatów Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej za 2023 rok

14.00-17.00

Sesja II „Podlaskie miasta wobec współczesnych wyzwań wielokulturowości”

17.00-17.15

Prezentacja książek Jerzego Plewy „Czyże, Łuszcze – wsie królewskie” oraz „Nasze seło, prawda i wydumane”

17.30-19.30

Sesja III „Historia i kultura Podlasia”

19.30-19.45

Uroczyste zakończenie pierwszego dnia konferencji

18.11.2023 (sobota)

9.00-9.30

Uroczyste otwarcie konferencji w Kleszczelach

9.15-9.30

Prezentacja monografii Dariusza Krasnodębskiego i Hanny Olczak Archeologia Puszczy Białowieskiej. Dzieje osadnictwa na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej od epoki kamienia do końca XVIII stulecia (Warszawa 2022)

9.30-13.30

Sesja ІV „Historia Kleszczel i Ziemi Kleszczelowskiej”

13.30-13.45

Prezentacja wyników Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”

14.30-14.45

Wręczenie medali pamiątkowych z okazji 500-lecia nadania praw miejskich Kleszczelom

14.45-15.00

Prezentacja książki Ludzie i wydarzenia. Kleszczele 1991-2021, pod red. Marii Klimowicz (Kleszczele 2022)

15.00-17.30

Sesja V „ Kultura, język, tradycje oraz współczesność Kleszczel i Ziemi Kleszczelowskiej

17.30-17.45

Uroczyste zamknięcie konferencji

17.45-18.00

Scena ze sztuki teatralnej Mikołaja Roszczenki „Buwało i nyni” w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowodzie