Komitet Organizacyjny

Dr Grzegorz Kuprianowicz – przewodniczący

Ludmiła Łabowicz – sekretarz

Dr Andrzej Artemiuk

Łukasz Badowiec

Jurij Hawryluk

Magdalena Jakimiuk

Dr Andrzej Jekaterynczuk

Olga Kuprianowicz

Elżbieta Tomczuk

Katarzyna Tomczuk

Prof. dr hab. Roman Wysocki