24 stycznia 2024 r. dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego dr Grzegorz Kuprianowicz wziął udział w Spotkaniu Noworocznym Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, Kościołów, samorządów ościennych gmin i miast, działacze kultury i sportu oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Gospodarzem Spotkania Noworocznego był burmistrz Bielska Podlaskiego Jarosław Borowski, który przedstawił podsumowanie roku 2023 w życiu miasta. Burmistrz odznaczył sześć osób i jedną organizację Medalem „Zasłużony dla Miasta Bielska Podlaskiego”. Ze słowem w imieniu Kościoła prawosławnego wystąpił bielski dziekan ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk. Podczas spotkania z koncertem kolęd wystąpiło Studio Piosenki „Fart”, które zaprezentowało także kolędę ukraińską.

Link do strony internetowej miasta, na której można znaleźć informacje o spotkaniu:

23 stycznia 2024 roku dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego dr Grzegorz Kuprianowicz – jako współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz przedstawiciel mniejszości ukraińskiej – wziął udział w Spotkaniu Noworocznym Prezydenta RP Andrzeja Dudy z przedstawicielami Kościołów i związków wyznaniowych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.

Dr G. Kuprianowicz tradycyjnie wygłosił przemówienie-życzenia w imieniu mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Link do strony internetowej Prezydenta RP, gdzie znajduje się informacja dotycząca spotkania oraz nagranie wideo:

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/para-prezydencka-spotkala-sie-z-przedstawicielami-kosciolow-i-zwiazkow-wyznaniowych,80189?fbclid=IwAR2F-zlTF11i4VMAj9rFy7SnHsm8zBanixPvHqEqlYa61qucnVPrkD_gMZs

Tekst wystąpienia Współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych Grzegorza Kuprianowicza na Spotkaniu Noworocznym Prezydenta RP:

https://www.facebook.com/StronaMniejszosciowaKWRiMNE/posts/pfbid0KccsUJnUdWELXC77o6mEoFd5QoVYqx1eKJ9pkWS79i6soKiz3JrgmVeR7SX54e5Tl

Zdjęcie: Algirdas Vaicekauskas

9 stycznia 2024 r. dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego dr Grzegorz Kuprianowicz wziął udział zdalnie w posiedzeniu Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP. Posiedzenie poświęcone zostało problematyce Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Informację na temat wyników spisu w zakresie tożsamości narodowej i etnicznej przedstawił komisji prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut. W dyskusji zabrał m. in. głos dyrektor PIN zwracając uwagę na potrzebę przekazania informacji dotyczącej liczebności mniejszości narodowych i etnicznych, wskazując na obawy osób należących do mniejszości wobec ujawniania swojej tożsamości narodowej podczas spisu, podkreślając też ograniczenia metodologiczne spisu, co powoduje, że nie zawsze oddaje on stan faktyczny.

Link do transmisji posiedzenia:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=0D4F55839CAC75DCC1258A990049AC00

3 stycznia 2024 r. Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Oleh Kuts spotkał się z dyrektorem Podlaskiego Instytutu Naukowego drem Grzegorzem Kuprianowiczem. Podczas spotkania omówiono przyszłe inicjatywy i wspólne projekty w 2024 roku we współpracy Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie i społeczności ukraińskiej. Dyrektor PIN przekazał przedstawicielowi państwa ukraińskiego materiały o inicjatywach Podlaskiego Instytutu Naukowego.

Informacja na profilu na Facebooku Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie:

https://www.facebook.com/gkulublin/posts/pfbid0vvJKV9zX678fqwHuikPdS932pj4zVAyByfyCuNwU4EAmHcp88PGbX3CuoapkSYeql

Foto: Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie

Niechaj wieść o nowonarodzonym Zbawicielu napełni serca ludzi wiarą, miłością i nadzieją, bowiem „zrodzony z Dziewicy Bóg w ciele, objawił siebie pogrążonym w ciemnościach i mroku”.

Życzymy, by Nowy Rok przyniósł Ukrainie pokój i zwycięstwo, a wszystkim ludziom zdrowie, spokój i duchową radość…

Chrystus Narodził się! – Wychwalajmy Go!

Podlaski Instytut Naukowy

4 stycznia 2024 r. dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego dr Grzegorz Kuprianowicz wygłosił wykład podczas spotkania z cyklu „Naszi besidy”, organizowanego przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Przemysko-Gorlickiej. Wykład dyrektora PIN poświęcony był tematowi „85 lat od akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu
1938-2023”.

Spotkania z cyklu „Naszi besidy” odbywają się on-line i bierze w nich udział nie tylko prawosławna młodzież z diecezji przemysko-gorlickiej. Wybór tematu wykłądu nie był przypadkowy, gdyż w zeszłym roku wypadła 85. rocznica akcji burzenia cerkwi. Podczas wykładu przedstawino uwarunkowania historyczne, przebieg i znaczenie wydarzeń 1938 r. na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu. Wykładowi towarzyszyła prezentacja multimedialna.

Profil Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Przemysko-Gorlickiej na Facebooku:

https://www.facebook.com/BMPDPG

O akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r. można przeczytać na stronach:

www.kholm1938.net

www.cerkiew1938.pl

W jednym z najnowszych numerów ukraińskiego tygodnika „Nasze Słowo” (nr 50/2023) ukazał się artykuł Grzegorza Spodaryka „Rola miast w dziejach Podlasia” (s. 14-15). W artykule przedstawiono przebieg VII Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej „Rola miast w dziejach Podlasia” (w 500-lecie nadania praw miejskich Kleszczelom), która odbyła się 17-18 listopada 2023 r. w Bielsku Podlaskim i Kleszczelach.

Autor artykułu szczególną uwagę poświęcił referatom dra Grzegorza Kuprianowicza, prof. Romana Wysockiego, dra Witolda Bobryka, dra Wiktora Misijuka z Brześcia i dra Rafała Dydycza. W artykule podkreślono, że „Szczególne miejsce w tematyce konferencji przypadło Kleszczelom, które obchodzą 500-lecie nadania im praw miejskich”.

Strona internetowa tygodnika ukraińskiego „Nasze Słowo”: https://nasze-slowo.pl/

Organizatorzy konferencji: Podlaski Instytut Naukowy, Urząd Miejski w Kleszczelach.

Współorganizatorzy: Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Związek Ukraińców Podlasia, Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kleszczelowskiej, Parafia Prawosławna Zaśnięcia Najświętszej Bogarodzicy w Kleszczelach, Szkoła Podstawowa w Kleszczelach, Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach, Koło Gospodyń „Malwa” w Kleszczelach, Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrowodzie, Koło Gospodyń Wiejskich w Daszach.

Patronat honorowy: Burmistrz Kleszczel, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrz Miasta Hajnówka, Burmistrz Miasta Siemiatycze, Wójt Gminy Bielsk Podlaski.

Patronat medialny: Ukraińskie Pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”, Polskie Radio Białystok, Telewizja Polska Białystok, portal internetowy bielsk.eu, „Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz”.

Konferencja odbywa się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej, przy wsparciu Burmistrza Kleszczel, dzięki wsparciu osób prywatnych oraz przy wsparciu Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrza Miasta Hajnówka, Wójta Gminy Bielsk Podlaski.

Sponsorzy: Polska Sieć Sklepów „Arhelan”, Agencja Wydawnicza „Ekopress”, J.W. Zakład Transportowy.

W niedzielę 31 grudnia 2023 r. dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego dr Grzegorz Kuprianowicz wygłosił wykład pt. „Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r. – geneza, przebieg, skutki”. Wykład odbył się podczas tradycyjnego spotkania przy herbacie po Liturgii w cerkwi parafialnej Parafii Prawosławnej św. Piotra (Mohyły) w Lublinie.

W 2023 r. minęło 85 lat od jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w tysiącletniej historii Kościoła prawosławnego i etnosu ukraińskiego na Chełmszczyźnie i Podlasiu. Podczas wykładu dyrektor PNI, historyk dr G. Kuprianowicz, przedstawił uwarunkowania historyczne, przebieg i znaczenie akcji rewindykacyjno-polonizacyjnej, w ramach której dokonano burzenia cerkwi prawosławnych w 1938 r. Wykładowi towarzyszyła prezentacja multimedialna. Podczas wkładu była też prezentowana wystawa „1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu”.

Organizatorami wydarzenia byli: Towarzystwo Ukraińskie, Parafia Prawosławna św. Piotra (Mohyły) w Lublinie, Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej. Był to już trzynasty wykład z cyklu wykładów ukrainoznawczych „Czytania Lubelskie”, które odbywają się od 2018 roku.

Informacja na Facebooku na profilu Towarzystwa Ukraińskiego:

https://www.facebook.com/ukrtovarystvo/posts/pfbid0FFEk1Mh275WHvLJ7koRPBa8B9oXza4cXVM6mEYinaVpsNR3gAzNUFS3hVffVGHdpl

O akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r. można przeczytać na stronach:

www.kholm1938.net

www.cerkiew1938.pl