Rada Naukowa

Rada Naukowa Podlaskiego Instytutu Naukowego
dr hab. Roman Wysocki, prof. UMCS – przewodniczący
dr hab. inż. Bazyli Krupicz, prof. PB
dr Grzegorz Kuprianowicz
prof. dr hab. Bazyli Nazaruk
dr Mikołaj Roszczenko