Na portalu Internetowej Gazety Bielsk.eu prowadzona jest promocja Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej oraz popularyzacja jej laureatów za 2023 rok.

Laureatami Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej za 2023 rok zostali:

Kategoria „Twórczość literacka”: Eugenia Żabińska

Kategoria „Działalność naukowa”: prof. Bazyli Nazaruk

Kategoria „Działalność popularnonaukowa”: dr Mirosław Stepaniuk

Kategoria „Twórczość publicystyczna”: Jerzy Misiejuk.

Na głównej stronie portalu umieszczono baner o Nagrodzie oraz jej laureatach za 2023 r.:

https://bielsk.eu/

Na portalu pojawił się także artykuł sponsorowany o Nagrodzie wraz z informacjami o laureatach za 2023 r. i ich zdjęciami:

https://bielsk.eu/bielsk-podlaski/45277-laureaci-podlaskiej-nagrody-naukowo-literackiej-za-rok-2023

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

12 listopada 2023 roku w programie „Przegląd Ukraiński” w TVP Białystok można było obejrzeć reportaż ze spotkania literackiego z laureatami Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”, organizowanego przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia. Spotkanie odbyło 24 października 2023 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce.

Link: https://bialystok.tvp.pl/74054191/12112023

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, co stworzyło warunki do zorganizowania go przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.

W niedzielę 12 listopada 2023 roku dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego dr Grzegorz Kuprianowicz wygłosił wykład pt. „20-lecie kanonizacji św. Męczenników Chełmskich i Podlaskich (2003–2023). Wykład odbył się w ramach cyklu „Czytania Lubelskie” podczas tradycyjnego spotkania przy herbacie po Liturgii w cerkwi parafialnej Parafii Prawosławnej św. Piotra (Mohyły) w Lublinie.

W tym roku minęło właśnie 20 lat od ważnego wydarzenia w dziejach Kościoła prawosławnego w Polsce oraz Ukraińców Chełmszczyzny i Podlasia, kiedy to w 2003 r. autokefaliczny Kościół Prawosławny w Polsce zaliczyła do grona świętych ludzi, którzy oddali swoje żyje za wiarę prawosławną i ojczystą tradycję ukraińską na Chełmszczyźnie i Podlasiu w latach czterdziestych XX wieku. Podczas wykładu dyrektor PIN i były członek komisji kanonizacyjnej, historyk dr G. Kuprianowicz przedstawił kontekst historyczny życia nowokanonizowanych męczenników oraz proces ich kanonizacji. Wykładowi towarzyszyła prezentacja multimedialna.

Organizatorami wydarzenia byli: Towarzystwo Ukraińskie, Parafia Prawosławna św. Piotra (Mohyły) w Lublinie, Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej. Był to już dwunasty wykład z cyklu wykładów ukrainoznawczych „Czytania Lubelskie”, które odbywają się od 2018 roku.

Informacje na Facebooku na profilu Parafii Prawosławnej św. Piotra (Mohyły) w Lublinie: https://www.facebook.com/cerkiew.lublin/posts/pfbid0382caCWD227RJEXaj7XnzG2m1aJfoCoQLUbWMeDEQbs2w9na1Rvjpo8yaGXTRsTK1l

Publikujemy utwory laureatów Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”, organizowanego przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia. Ma to na celu promocję twórczości literackiej tworzonej gwarami ukraińskimi Podlasia, popularyzację konkursu oraz dotarcie do szerokiego grona odbiorców z literaturą pisaną „po swojomu”.

Na naszej stronie internetowej można czytać tekst dramatu  Mikołaja Roszczenki pt. „Buwało i nyni”. Utwór został nagrodzony jednym z dwóch pierwszych miejsc w kategorii „dramat”.

Utwór jest dostępny pod linkiem:

**********************************************

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, co stworzyło warunki do zorganizowania go przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.

W dniach 17-18 listopada 2023 r. odbyła się VII Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Rola miast w dziejach Podlasia” (w 500-lecie nadania praw miejskich Kleszczelom). Doroczne wydarzenie naukowe odbywało się w dwóch podlaskich miastach: w Bielsku Podlaskim i Kleszczelach.

Centralnym tematem VII Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej była rola miast w dziejach Podlasia. Okazją ku temu jest 500-lecie nadania praw miejskich Kleszczelom. Problematyka roli podlaskich miast została zaprezentowana na konferencji w szerokim spektrum, począwszy od archeologii i historii, poprzez procesy demograficzne, gospodarcze, kulturowe i społeczne, aż po współczesność. Ważne miejsce na konferencji zajęła problematyka funkcjonowania w miastach Podlasia etnosu ukraińskiego w relacjach z innymi etnosami regionu. Podczas konferencji szczególna uwaga została poświęcona przeszłości i współczesności Kleszczel, które w tym roku obchodzą jubileusz 500-lecia nadania praw miejskich. Półtysiącletnia historia tego podlaskiego miasta jest przykładem funkcjonowania wieloetnicznej i wielowyznaniowej społeczności miejskiej w różnych epokach historycznych i w ramach różnych organizmów politycznych.

Głównymi organizatorami konferencji byli w tym roku Podlaski Instytut Naukowy oraz Urząd Miejski w Kleszczelach. Byli też liczni współorganizatorzy: Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Związek Ukraińców Podlasia, Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kleszczelowskiej, Parafia Prawosławna Zaśnięcia Najświętszej Bogarodzicy w Kleszczelach, Szkoła Podstawowa w Kleszczelach, Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach, Koło Gospodyń „Malwa” w Kleszczelach, Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrowodzie, Koło Gospodyń Wiejskich w Daszach.

Pierwszy dzień głównego przedsięwzięcia naukowego środowiska ukraińskiego Podlasia odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim. Na początku uczestników konferencji przywitała jako gospodarz – dyrektor biblioteki Iwona Bielecka- Włodzimirow. Następnie otworzył konferencję, przedstawił jej koncepcję oraz powitał gości dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego i jednocześnie przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr Grzegorz Kuprianowicz.

 Podczas uroczystego otwarcia ze słowem do zgromadzonych zwrócili się: przedstawiciel Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ambasadora Ukrainy w Rzeczyspopolitej Polskiej Wasyla Zwarycza trzeci sekretarz Ambasady Ukrainy w RP Wasyl Melnyczuk (online); Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Wojciech Przygoński; Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski; burmistrz Kleszczel Aleksander Sielicki, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego i przewodniczący Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów Sławomir Nazaruk, wiceprzewodniczący Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie prof. Feliks Czyżewski, sekretarz generalny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego prof. Dorota Krystyna Rembiszewska z Instytutu Slawistyki PAN; wiceprzewodniczący Związku Ukraińców Podlasia dr Andrzej Artemiuk. Następnie odczytano także pozdrowienia dla uczestników konferencji od marszałka województwa podlaskiego dr Artura Kosickiego, wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego Mirona Sycza, a także słowa błogosławieństwa prawosławnego biskupa łódzkiego i poznańskiego Atanazego. Spośród oficjalnych gości byli również obecni: radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Mikołaj Janowski, proboszcz Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Bogarodzicy w Kleszczelach i dziekan kleszczelowski ks. prot. Sławomir Jarocewicz, byłą dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce Ałła Gryc, członkowie władz Związku Ukraińców Podlasia, właściciel firmy „Arhelan” Mirosław Burzyński, przewodniczący Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia dr Mirosław Stepaniuk, były przewodniczący Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce Aleksander Wasyluk, laureaci Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej.

Wtedy doszło do nieoczekiwanego zdarzenia: Włodzimierz Jakimczuk, wieloletni członek Związku Ukraińców Podlasia, pochodzący z Krzywej, przekazał dla Podlaskiego Instytutu Naukowego prezent jako wyraz wdzięczności za działalność Instytutu. Tym prezentem była kopia obrazu znanego polskiego malarza Józefa Brandta.

Na zakończenie uroczystości otwarcia dyrektor PINI dr G. Kuprianowicz podkreślił, że konferencja odbywa się w cieniu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Uczestnicy konferencji minutą ciszy uczcili pamięć obrońców Ukrainy i niewinnych ofiar rosyjskiej agresji.

Podczas pierwszej sesji „ Kształtowanie się i rozwój miast na Podlasiu od średniowiecza po XXI wiek”, którą prowadził prof. F. Czyżewski, wystąpili z referatami: prof. Roman Wysocki (Lublin), Milejczyce w okresie międzywojennym; Dariusz Krasnodębski (Warszawa), Kształtowanie się sieci grodowej międzyrzecza Bugu i górnej Narwi w okresie od XI do XIV wieku; Jarosław Borowski (Bielsk Podlaski), Bielsk Podlaski – miasto, które łączy kultury i języki; Mirosław Reczko (Bielsk Podlaski), Zasiedlanie miast podlaskich przez Żydów w XVI-XIX wieku; Roman Mikołajewicz (Milejczyce), Kalwinizm na Ziemi Milejczyckiej; dr Grzegorz Kuprianowicz (Lublin – Bielsk Podlaski), Bielski mieszczański ród Tokarzewiczów w tradycji rodzinnej; Ałła Gryc (Hajnówka), Historia Hajnówki od uroczyska leśnego do praw miejskich; dr Janusz Danieluk (Białystok), Miasta „nadetatowe” powiatu bielskiego guberni grodzieńskiej w świetle spisu powszechnego ludności z 1897 roku. Podczas sesji Roman Mikołajewicz przekazał dla Archiwum Podlaskiego cenne materiały archiwalne.

Po zakończeniu pierwszej sesji odbyła się prezentacja laureatów Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej za 2023 rok. Członkowie Kapituły dr Grzegorz Kuprianowicz i Łukasz Badowiec zaprezentowali postacie laureatów w poszczególnych kategoriach: „Twórczość literacka” – Eugenia Żabińska, „Działalność naukowa” – prof. Bazyli Nazaruk, „Działalność popularno-naukowa” – dr Mirosław Stepaniuk, „Twórczość publicystyczna” – Jerzy Misiejuk.

Po przerwie rozpoczęła się druga sesja konferencji „Podlaskie miasta wobec współczesnych wyzwań wielokulturowości”, którą prowadził dr Janusz Danieluk. Wśród nowoprzybyłych gości byli, w szczególności, burmistrz miasta Siemiatycze Piotr Siniakowicz, przewodnicząca Związku Ukraińców Podlasia Maria Ryżyk, proboszcz Parafii Prawosławnej św. Piotra i Pawła w Rajsku ks. prot. Jarosław Godun. Podczas drugiej sesji zostały zaprezentowane referaty: Piotr Siniakowicz (Siemiatycze), Siemiatycze – współczesność, wielokulturowość i perspektywy rozwoju miasta; w imieniu burmistrza Hajnówki Jerzego Siraka z referatem Hajnówka: wielokulturowe miasto na skraju Puszczy Białowieskiej – historia i współczesność wystąpiła Ałła Gryc; prof. Feliks Czyżewski (Lublin), Specyfika inskrypcji nagrobnych na cmentarzach miejskich południowego Podlasia (na przykładzie cmentarza prawosławnego w Białej Podlaskiej); prof. Dorota Krystyna Rembiszewska (Warszawa), Powtarzalność i oryginalność w nazewnictwie ulic małych miast województwa podlaskiego; dr Mirosław Stepaniuk (Puchły), Zabytki architektury miast i miasteczek Północnego Podlasia w kontekście audytu krajobrazowego; prof. Dorota Misiejuk (Białystok), Tożsamość zbiorowa a wspólnotowość w warunkach społecznych miasta i wsi; prof. Michał Sajewicz (Lublin), O etymologii kilku nazwisk notowanych współcześnie na terenie powiatu hajnowskiego (przedstawiła L. Łabowicz); Nela Szczuka (Hajnówka) przedstawiła postać wieloletniego przewodniczącego Społecznej Komisji Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej Bogdana Martyniuka (1939-2018), którego piąta rocznica śmierci minęła w tym roku.

Tradycyjnie konferencja stała się miejscem prezentacji nowych wydawnictw. Tym razem przed przerwą kawową odbyła się prezentacja książek Jerzego Plewy „Czyże, Łuszcze – wsie królewskie” oraz zbioru opowiadań ukraińską gwarą podlaską „Nasze seło, prawda i wydumane”. Rozmowę z autorem na temat nowych publikacji przeprowadziła Ludmiła Łabowicz.

Po przerwie rozpoczęła się trzecia sesja „Historia i kultura Podlasia”, której przewodniczyła prof. Dorota Misiejuk z Uniwersytetu w Białymstoku. Przybyli noiwi goście, w szczególności sekretarz Kleszczel Walentyna Sidoruk, podlaska poetka Zoja Saczko. Podczas sesji wygłoszono pięć referatów: Rafał Dydycz (Sarnaki), Biała Podlaska jako ośrodek ruchu ukraińskiego w latach 1917-1918; Witold Bobryk (Siedlce), Struktura wyznaniowa miast w powiecie bielskim w świetle spisu powszechnego z 1921 roku; o. protodiakon dr Łukasz Leonkiewicz (Warszawa) o praktyce liturgicznej Kościoła prawosławnego na Podlasiu w połowie XIX wieku, Wiktor Misijuk (Brześć), Terytorialny aspekt rozwoju ruchu narodowego w województwie poleskim; Jerzy Plewa (Kuraszewo), Powstanie i upadek Spółdzielni Wytwórczej im. marszałka Konstantego Rokossowskiego w Czyżach. Na zakończenie sesji odbyła się dyskusja, w której wzięli udział: dr W. Bobryk, prof. F. Czyżewski, dr G. Kuprianowicz, prof. D. K. Rembiszwska.

Podczas uroczystego zakończenia pierwszego dnia konferencji Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego przypomniał organizatorów, patronów i sponsorów konferencji oraz podziękował wszystkim zaangażowanym w jej organizację. Do zgromadzonych zwróciła się przewodnicząca Związku Ukraińców Podlasia Maria Ryżyk. Po zakończeniu posiedzenia uczestnicy konferencji mogli porozmawiać przy wspólnej kolacji.

Drugi dzień VII Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej „Rola miast w dziejach Podlasia” odbył się w mieście, którego jubileusz stał się powodem wyboru tematyki tegorocznej konferencji. Posiedzenia odbywały się w „Hładyszce”, czyli Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach.

Obrady konferencji w mieście, które w tym roku obchodzi swój jubileusz 500-lecia, otworzył burmistrz Kleszczel Aleksander Sielicki. Do zgromadzonych zwrócił się też przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i dyrektor PIN dr G. Kuprianowicz. Podczas uroczystego otwarcia drugiego dnia konferencji głos zabrali także: wiceprzewodniczący Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie prof. F. Czyżewski, sekretarz generalny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego prof. D. K. Rembiszewska z Instytutu Slawistyki PAN; wiceprzewodniczący Związku Ukraińców Podlasia Łukasz Badowiec.

Wśród gości obecnych na konferencji byli również: proboszcz Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Bogarodzicy w Kleszczelach i dziekan kleszczelowski ks. prot. S. Jarocewicz, ks. mitrat Jan Plewa, ks. prot. Paweł Nikitiuk, o. protodiakon dr Ł. Leonkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Kleszczelach Aleksy Roszczenko, przewodniczący Rady Miasta Bielsk Podlaski Andrzej Roszczenko, sekretarz Kleszczel Walentyna Sidoruk, radni Rady Miejskiej, dyrektorzy instytucji samorządowych Kleszczel, sołtysi, dr Mikołaj Roszczenko, członkowie władz Związku Ukraińców Podlasia, przewodniczący Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia dr Mirosław Stepaniuk, redaktor naczelny Ukraińskiego Pisma Podlasia Jurij Hawryluk, laureaci Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej.

Artystyczną akcentem otwarcia konferencji w Kleszczelach był piękny koncert dwóch znanych śpiewaczek ludowych z sąsiedniej wsi Dobrowoda, Niny Jawdosiuk i Walentyny Klimowicz. Śpiewały one przez wiele lat w zespole folklorystycznym, który powstał w 1968 r. Tak się złożyło, że właśnie w dniu konferencji W. Klimowicz obchodziła swoje 80. urodziny, z tej okazji obecni odśpiewali jej życzenia długich lat życia. Na zakończenie uroczystości otwarcia uczestnicy konferencji uczcili minutą ciszy pamięć obrońców Ukrainy i niewinnych ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Pierwszym merytorycznym punktem programu drugiego dnia konferencji była prezentacja monografii Prezentacja monografii Dariusza Krasnodębskiego i Hanny Olczak Archeologia Puszczy Białowieskiej. Dzieje osadnictwa na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej od epoki kamienia do końca XVIII stulecia. Prezentację poprowadził podlaski historyk Jurij Hawryluk, książkę prezentował jeden z autorów D. Krasnodębski z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Podczas czwartej sesji VII PUKN „Historia Kleszczel i Ziemi Kleszczelowskiej”, której przewodniczył dr Mirosłąw Stepaniuk, zaprezentowano 11 referatów: Jurij Hawryluk (Bielsk Podlaski), Przynależność polityczno-państwowa i skład etnowyznaniowy Kleszczel na przestrzeni dziejów; Mikołaj Roszczenko (Lublin – Kleszczele), Źródła do historii Kleszczel; Marek Martynowicz (Dasze), Parafia Prawosławna w Kośnej; Jan Mackiewicz (Warszawa – Piaski), Сo wiemy o Żydach kleszczelowskich, a co chcielibyśmy o nich wiedzieć?; Nela Szczuka (Hajnówka), „Rejestr wydatków” prowadzony przez osobę opiekującą się spadkiem małoletnich dzieci w Kleszczelach w latach 1891-1897; Ludmiła Kędzierska (Lublin), Dzieje Wasilewskich z Kleszczel; Zbigniew Romaniuk (Brańsk), Holendrzy w Kleszczelach w latach 1943-1944; Aleksy Roszczenko (Kleszczele), Ukraińskie życie społeczne i kulturalne w Kleszczelach w XX wieku w mojej pamięci; Ludmiła Łabowicz (Białystok), Nauczanie języka ukraińskiego w Kleszczelach w latach 60. XX wieku; Sławomir Sawczuk (Białystok), Jak w Kuzawie dwukrotnie nielegalnie budowano cerkiew; Bazyli Krupicz (Białystok), Dobrowoda i jej mieszkańcy na przełomie XIX i XX wieku.

Na zakończenie pierwszej części kleszczelowskiego dnia konferencji odbyła się prezentacja wyników Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”. O konkursie, jego idei i laureatach opowiedziała sekretarz PIN i członek jury konkursu L. Łabowicz.

Po przerwie obiadowej konferencja rozpoczęła się uroczystością wręczenia pamiątkowych medali z okazji 500-lecia nadania praw miejskich Kleszczelom. Wręczenia medali dokonał burmistrz Kleszczel A. Sielicki. Medalami nagrodzono osoby ze środowiska ukraińskiego Podlasia, zaangażowane we współpracę z Kleszczelami: dyrektora PIN dra G. Kuprianowicza, przewodniczącą ZUP M. Ryżyk, zastępcę przewodniczącego ZUP dra A. Artemiuka, dziennikarza Radia Białystok S. Sawczuka. Medale wręczono także drowi M. Rosczence i Mikołajowi Podlaszczykowi.

Następnie odbyła się prezentacja książki Ludzie i wydarzenia. Kleszczele 1991-2021, która ukazała się w 2022 r. pod redakcją Marii Klimowicz. Książkę zaprezentowała wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Kleszczelach Daria Maria Sienkiewicz.

Ostatnia, piąta, sesja konferencji „Kultura, język, tradycje oraz współczesność Kleszczel i Ziemi Kleszczelowskiej” składała się z dwóch części – w pierwszej były referaty poświęcone kulturze i tradycjom Kleszczel, w drugiej – dotyczące współczesności tego podlaskiego miasta. Sesję prowadził członek Rady Naukowej Podlaskiego Instytutu Naukowego prof. Bazyli Krupicz. W pierwszej części sesji zostały wygłoszone referaty: ks. dr Andrzej Konachowicz (Lublin), Ośrodki miejskie na drodze posługi duszpasterskiej duchownych prawosławnych pochodzących z Kleszczel; Witalis Michalczuk (Warszawa – Brześć), Szesnastowieczne ikony św. Mikołaja z dawnej diecezji włodzimiersko-brzeskiej: Kleszczele i Brześć; Sławomir Smyk (Kleszczele), Dialogi z naturą. Drugą część sesji otworzył wiodący referat burmistrza Kleszczel Aleksandra Sielickiego Współczesne Kleszczele – społeczeństwo, gospodarka, tkanka miejska, wielokulturowość. Następnie w kilku komunikatach przedstawiono działalność poszczególnych instytucji i podmiotów Kleszczel i okolic: ks. Sławomir Jarocewicz (Kleszczele), Parafia Prawosławna Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Kleszczelach – dzisiaj; Anna Kotowicz-Puszkarewicz (Kleszczele), Działalność i rola Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach na tle kulturowego dziedzictwa miasta; Anna Szczygoł (Kleszczele), Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach – działalność i osiągnięcia; Sławomir Treszczotko (Kleszczele), Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kleszczelach; Aleksandra Dziemiańczyk (Kleszczele), Przedszkole w Kleszczelach; Daria Maria Sienkiewicz (Kleszczele), Kapitał społeczny a dziedzictwo kulturowe. Kilka słów o kołach gospodyń działających na terenie gminy Kleszczele; Andrzej Roszczenko (Bielsk Podlaski), Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kleszczelowskiej oraz jego działalność na rzecz zachowania lokalnej tradycji.

Podczas uroczystego zakończenia konferencji burmistrz Kleszczel Aleksander Sielicki oraz przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i dyrektor PIN dr G. Kuprianowicz złożyli podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie VII Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej „Rola miast w dziejach Podlasia” (w 500-lecie nadania praw miejskich Kleszczelom).

Ostatnim akordem konferencji była scena teatralna oparta na motywach sztuki Mikołaja Roszczenki „Buwało i nyni” w wykonaniu aktorów z Dobrowody, przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrowodzie. Scena teatralna prezentowana była w miejscowej gwarze ukraińskiej, nie zabrakło także akcentów muzycznych.

W sobotni wieczór zakończyły się dwa intensywne dni konferencji naukowej. Następnie uczestnicy i goście konferencji mogli jeszcze nieformalnie porozmawiać podczas uroczystej kolacji, która odbyła się na zaproszenie burmistrza Kleszczel w kleszczelowskiej gospodzie „U Walentego”.

Podczas konferencji w Kleszczelach uczestnicy mogli obejrzeć wystawę „Zapisani w dziejach Kleszczel” (opracowanie merytoryczne i graficzne MOKSiR Kleszczele), pracownię garncarską, działającą przy MOKSiR w Kleszczelach („Hładyszka”) oraz wystawę książek o Kleszczelach i Ziemi Kleszczelowskiej  (przygotowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kleszczelowskiej).

Patronat honorowy nad VII Podlaską Ukraińską Konferencją Naukową „Rola miast w dziejach Podlasia” wzięli Burmistrz Kleszczel, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrz Miasta Hajnówka, Burmistrz Miasta Siemiatycze, Wójt Gminy Bielsk Podlaski. Patronat medialny przyjęli: Ukraińskie Pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”, Polskie Radio Białystok, Telewizja Polska Białystok, portal internetowy bielsk.eu, „Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz”. Konferencja odbyła się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej, przy wsparciu Burmistrza Kleszczel, dzięki wsparciu osób prywatnych oraz przy wsparciu Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrza Miasta Hajnówka, Wójta Gminy Bielsk Podlaski. Sponsorami konferencji byli: Fundacja Arhelan – Społecznie Odpowiedzialni, Polska Sieć Sklepów „Arhelan”, Agencja Wydawnicza „Ekopress”, J.W. Zakład Transportowy.

Podczas konferencji zaprezentowano 43 referaty i komunikaty, które wygłoszono w języku polskim lub ukraińskim (zarówno literackim, jak i lokalnymi podlaskimi gwarami ukraińskimi). Występowali badacze nie tylko z Podlasia, ale także z różnych ośrodków naukowych z Polski i Białorusi. Odbyło się pięć sesji, trzy prezentacje książek, dwie inne prezentacje, odbyła się także uroczystość wręczenia medali z okazji 500-lecia Kleszczel. W konferencji wzięli udział liczni uczestnicy, którzy wypełnili sale w Bielsku i Kleszczelach. Konferencje można było także oglądać on-line na profilach Podlaskiego Instytutu Naukowego w sieci Facebook oraz na YouTube.

23 listopada 2023 roku w programie „Ukraińskie słowo” można było usłyszeć reportaż z VII Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej, która odbyła się 17-18 listopada 2023 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim oraz Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach.

Relacja: https://zup.org.pl/aktualnosci/ukrainskie-slowo-23-11-2023/

Patronat honorowy: Burmistrz Kleszczel, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrz Miasta Hajnówka, Burmistrz Miasta Siemiatycze, Wójt Gminy Bielsk Podlaski.

Patronat medialny: Ukraińskie Pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”, Polskie Radio Białystok, Telewizja Polska Białystok, portal internetowy bielsk.eu, „Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz”.

Konferencja odbywa się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej, przy wsparciu Burmistrza Kleszczel, dzięki wsparciu osób prywatnych oraz przy wsparciu Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrza Miasta Hajnówka, Wójta Gminy Bielsk Podlaski.

Sponsorzy: Fundacja Arhelan – Społecznie Odpowiedzialni, Polska Sieć Sklepów „Arhelan”, Agencja Wydawnicza „Ekopress”, J.W. Zakład Transportowy.

W środę 22 listopada 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Orli odbyło się spotkanie literackie z laureatami Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”. W spotkaniu wzięli udział:  Nina Grygoruk – laureatka ІI miejsca w kategorii „Wspomnienia”, Sławomir Kulik – laureat ІІІ miejsca w kategorii „Poezja” oraz Jerzy Plewa – laureat І miejsca w kategorii „Proza”, który prowadził spotkanie.

Spotkanie rozpoczęli dyrektor Gminny Ośrodek Kultury w Orli, Gminna Biblioteka Publiczna w Orli Urszula Janiel oraz dyrektor Podlaksiego Instytutu Naukwoego dr Grzegorz Kuprianowicz. W spotkaniu wziął udział Wójt Gminy Orla Leon Pawluczuk.

Podczas spotkania laureaci konkursu opowiedzieli o sobie oraz swojej twórczości literackiej. Uczestnicy spotkania mieli także okazję usłyszeć utwory literackie laureatów.

Celem Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu” było zachęcenie osób znających i używających ukraińskich gwar Podlasia do twórczości literackiej we własnym języku.

Organizatorem spotkania był Podlaski Instytut Naukowy, partnerem Związek Ukraińców Podlasia, współorganizatorami  Gminny Ośrodek Kultury w Orli oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Orli.

Konkurs odbył się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Na portalu internetowym bielsk.eu pojawiła się relacja pierwszego dnia VII Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej „Rola miast w dziejach Podlasia” (w 500-lecie nadania praw miejskich Kleszczelom), który odbywał się 17 listopada 2023 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim. Portal internetowy bielsk.eu był jednym z patronów medialnych konferencji.

Relacja na bielsk.eu:

https://bielsk.eu/bielsk-podlaski/45121-rola-miast-w-dziejach-podlasia-konferencja-w-mbp-wideo-foto

Patronat honorowy: Burmistrz Kleszczel, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrz Miasta Hajnówka, Burmistrz Miasta Siemiatycze, Wójt Gminy Bielsk Podlaski.

Patronat medialny: Ukraińskie Pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”, Polskie Radio Białystok, Telewizja Polska Białystok, portal internetowy bielsk.eu, „Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz”.

Konferencja odbywa się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej, przy wsparciu Burmistrza Kleszczel, dzięki wsparciu osób prywatnych oraz przy wsparciu Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrza Miasta Hajnówka, Wójta Gminy Bielsk Podlaski.

Sponsorzy: Fundacja Arhelan – Społecznie Odpowiedzialni, Polska Sieć Sklepów „Arhelan”, Agencja Wydawnicza „Ekopress”, J.W. Zakład Transportowy.

W niedzielę 19 listopada 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych odbyło się kolejne spotkanie literackie z laureatami Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”, organizowanego przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia. Była to kolejna już okazja, aby przybliżyć sylwetki oraz twórczość osób nagrodzonych w konkursie, a także porozmawiać na temat pisania gwarami ukraińskimi Podlasia oraz zachowania języka w jego różnorodnych wersjach gwarowych.

W spotkaniu wzięło udział aż pięcioro laureatów konkursu „Piszemo po swojomu”. Byli to twórcy związani z powiatem hajnowskim, a głównie z gminą Dubicze Cerkiewne.

O swoim pisaniu gwarami ukraińskimi Podlasia opowiadali: Krystyna Kościewicz – laureatka ІI miejsca w kategorii „Publicystyka”, Sławomir Kulik – laureat ІІІ miejsca w kategorii „Poezja”, Mikołaj Panfiluk – laureat ІІІ miejsca w kategorii „Na podstawie motywów etnograficznych”, Nina Grygoruk – laureatka ІI miejsca w kategorii „Wspomnienia”, a także Leokadia Sajewicz – laureatka І miejsca w kategorii „Proza”.

Spotkanie prowadził Jerzy Plewa, laureat I miejsca w kategorii „Proza” Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”. Po spotkaniu w Hajnówce była to już druga prowadzona przez niego prezentacja zwycięzców konkursu.

Spotkanie odbyło się w przyjemnej, luźnej atmosferze. Laureaci opowiadali o swojej twórczości. Ponadto każdy z nich przedstawił wybrany utwór lub też kilka z nich.

Krystyna Kościewicz podzieliła się wspomnieniami, związanymi z Dubiczami Cerkiewnymi, gdzie uczyła w miejscowej szkole. Przeczytała zebranym swoje refleksje na temat mówienia „po swojomu”, przekazane w formie publicystycznej. Był to utwór „Po mojomu”, który zapewnił jej drugie miejsce w konkursie. Sławomir Kulik przedstawił w swojej rodzimej wsi wiersze pisane zarówno gwarą, jak i po polsku. Z kolei Niny Grygoruk podzieliła się żartami, bo jak zapewniała – lubi pisać tylko o wesołych sprawach. Inną formę miała wypowiedź Mikołaja Panfiluka, który mówił o znaczeniu zachowania języka ojczystego. Zebrani w ośrodku kultury mogli też usłyszeć jedno z lirycznych opowiadań Leokadii Sajewicz, a także opowiadanie prowadzącego Jerzego Plewy z jego książki „Nasze seło, prawda i wydumane”.

Spotkania było forum wymiany myśli między zaproszonymi twórcami a obecną na spotkaniu publicznością na temat zachowania gwary, mówienia „po swojomu” oraz twórczości literackiej. Jedna z uczestniczek spotkania pochwaliła się swoimi wierszami, pisanymi w języku ojczystym. Jak stwierdziła, był to jej debiut, gdyż swoje wiersze czytała po raz pierwszy.

Spotkanie literackie było możliwe dzięki życzliwości i pomocy pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych, zwłaszcza zaś dyrektor Mirosławy Iwaniuk. Była to ważna inicjatywa organizowana przez środowiskо ukraińskiе Podlasia we współpracy z GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych – miejscowości, gdzie odbywa się największe wydarzenie kulturalne środowiska ukraińskiego Podlasia – letni festiwal „Na Iwana, na Kupała”.

Wcześniejsze spotkania literackie z laureatami Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu” obyły się w Bielsku Podlaskim, Lublinie i Hajnówce. Kolejne zaplanowane jest 22 listopada 2022 r. w Orli.

Organizatorem spotkania w Dubiczach Cerkiewnych był Podlaski Instytut Naukowy, partnerem – Związek Ukraińców Podlasia, a współorganizatorem – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych.

*******

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Już za dwa dni, w środę 22 listopada 2023 r. o godz. 17.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Orli (ul. Mickiewicza 4) odbędzie się kolejne spotkanie literackie z laureatami Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”.

Udział wezmą:

• Nina Grygoruk – laureatka ІI miejsca w kategorii „Wspomnienia”

• Krystyna Kościewicz – laureatka ІI miejsca w kategorii „Publicystyka”

• Sławomir Kulik – laureat ІІІ miejsca w kategorii „Poezja”

• Mikołaj Panfiluk – laureat ІІІ miejsca w kategorii „Na podstawie motywów etnograficznych”

• Leokadia Sajewicz – laureatka І miejsca w kategorii „Proza”

Prowadzenie: Jerzy Plewa.

Wydarzenie na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/1138744773768220/?ref=newsfeed

Celem Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu” było zachęcenie osób znających i używających ukraińskich gwar Podlasia do twórczości literackiej we własnym języku. W konkursie wzięło udział 15 uczestników, którzy zgłosili na konkurs kilkadziesiąt utworów.

WSTĘP WOLNY!

Zapraszamy

Organizator: Podlaski Instytut Naukowy, partner: Związek Ukraińców Podlasia, współorganizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Orli, Gminna Biblioteka Publiczna w Orli.

Informacje o konkursie: www.pninstytut.org

Utwory literackie laureatów:

https://www.pninstytut.org/…/utwory-literackie-laureatow/

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.