W Dubiczach Cerkiewnych odbyło się spotkanie literackie laureatów konkursu „Piszemo po swojomu”

W Dubiczach Cerkiewnych odbyło się spotkanie literackie laureatów konkursu „Piszemo po swojomu”

W niedzielę 19 listopada 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych odbyło się kolejne spotkanie literackie z laureatami Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”, organizowanego przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia. Była to kolejna już okazja, aby przybliżyć sylwetki oraz twórczość osób nagrodzonych w konkursie, a także porozmawiać na temat pisania gwarami ukraińskimi Podlasia oraz zachowania języka w jego różnorodnych wersjach gwarowych.

W spotkaniu wzięło udział aż pięcioro laureatów konkursu „Piszemo po swojomu”. Byli to twórcy związani z powiatem hajnowskim, a głównie z gminą Dubicze Cerkiewne.

O swoim pisaniu gwarami ukraińskimi Podlasia opowiadali: Krystyna Kościewicz – laureatka ІI miejsca w kategorii „Publicystyka”, Sławomir Kulik – laureat ІІІ miejsca w kategorii „Poezja”, Mikołaj Panfiluk – laureat ІІІ miejsca w kategorii „Na podstawie motywów etnograficznych”, Nina Grygoruk – laureatka ІI miejsca w kategorii „Wspomnienia”, a także Leokadia Sajewicz – laureatka І miejsca w kategorii „Proza”.

Spotkanie prowadził Jerzy Plewa, laureat I miejsca w kategorii „Proza” Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”. Po spotkaniu w Hajnówce była to już druga prowadzona przez niego prezentacja zwycięzców konkursu.

Spotkanie odbyło się w przyjemnej, luźnej atmosferze. Laureaci opowiadali o swojej twórczości. Ponadto każdy z nich przedstawił wybrany utwór lub też kilka z nich.

Krystyna Kościewicz podzieliła się wspomnieniami, związanymi z Dubiczami Cerkiewnymi, gdzie uczyła w miejscowej szkole. Przeczytała zebranym swoje refleksje na temat mówienia „po swojomu”, przekazane w formie publicystycznej. Był to utwór „Po mojomu”, który zapewnił jej drugie miejsce w konkursie. Sławomir Kulik przedstawił w swojej rodzimej wsi wiersze pisane zarówno gwarą, jak i po polsku. Z kolei Niny Grygoruk podzieliła się żartami, bo jak zapewniała – lubi pisać tylko o wesołych sprawach. Inną formę miała wypowiedź Mikołaja Panfiluka, który mówił o znaczeniu zachowania języka ojczystego. Zebrani w ośrodku kultury mogli też usłyszeć jedno z lirycznych opowiadań Leokadii Sajewicz, a także opowiadanie prowadzącego Jerzego Plewy z jego książki „Nasze seło, prawda i wydumane”.

Spotkania było forum wymiany myśli między zaproszonymi twórcami a obecną na spotkaniu publicznością na temat zachowania gwary, mówienia „po swojomu” oraz twórczości literackiej. Jedna z uczestniczek spotkania pochwaliła się swoimi wierszami, pisanymi w języku ojczystym. Jak stwierdziła, był to jej debiut, gdyż swoje wiersze czytała po raz pierwszy.

Spotkanie literackie było możliwe dzięki życzliwości i pomocy pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych, zwłaszcza zaś dyrektor Mirosławy Iwaniuk. Była to ważna inicjatywa organizowana przez środowiskо ukraińskiе Podlasia we współpracy z GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych – miejscowości, gdzie odbywa się największe wydarzenie kulturalne środowiska ukraińskiego Podlasia – letni festiwal „Na Iwana, na Kupała”.

Wcześniejsze spotkania literackie z laureatami Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu” obyły się w Bielsku Podlaskim, Lublinie i Hajnówce. Kolejne zaplanowane jest 22 listopada 2022 r. w Orli.

Organizatorem spotkania w Dubiczach Cerkiewnych był Podlaski Instytut Naukowy, partnerem – Związek Ukraińców Podlasia, a współorganizatorem – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych.

*******

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*