Nazwiska w parafii Czyże w 1770 r., cz. 2

Dwa tygodnie temu na naszej stronie internetowej pojawił się pierwszy artykuł o nazwiskach w parafii Czyże w 1770 roku na bazie metryk tej parafii. Kontynuujemy przedstawianie materiału z badań dawnych ksiąg cerkiewnych w ramach projektu imienniczego Podlaskiego Instytutu Naukowego.

Warto przypomnieć, że ówczesne księgi parafii unickich na Podlasiu prowadzono po polsku, dlatego też formy nazwisk zostały zapisane w tym języku, zgodnie z zasadami ówczesnej ortografii. Na szczęście proboszczowie zapisywali często miejscowe formy gwarowe (np. Owseniiuk), niekiedy polonizowali nazwiska (np. Stefaniuk), a czasem tworzyli formy hybrydowe (np. Mysieiuk).

Oto kolejne nazwiska patronimiczne, czyli utworzone od imienia ojca, które zostały zapisane w metrykach urodzeń pod rokiem 1770.

Najpierw podany jest wariant nazwiska zapisany w metrykach, następnie gwarowa forma imienna (niekiedy hipotetyczna), od której prawdopodobnie powstało nazwisko, następnie wariant imienia w języku literackim polskim i ukraińskim:

Maciochwey – dial. Matochwiej (Maciochwey) – pol. Mateusz, ukr. Матвій

Magruk – dial. Magr, Magruk – pol. Magryn (niejasne pochodzenie)

Makacewicz – dial. Makac – pol. Mokiusz, ukr. Мокій

Małczuk – dial. Małko – pol. Malachiasz, ukr. Малахія

Marczuk – dial. Marko – pol. Marek, ukr. Марко

Matfiyczuk – dial. Matwijko, Matwiejko – pol. Mateusz, ukr. Матвій

Meleszko – dial. Meleszko – pol. Emilian, ukr. Омелян

Melech – dial. Melech – pol. Emilian, ukr. Омелян

Michaluk – dial. Michal – pol. Michał, ukr. Михайло

Mysieiuk – dial. Misiej – pol. Mojżesz, ukr. Мойсей (dial. Мусій)

Naumczuk – dial. Naumko – pol. Nahum, ukr. Наум

Niczyporuk – dial. Niczypor – pol. Nicefor, ukr. Ничипір

Ochryciuk – dial. Ochryć – pol. Efrem, ukr. Єфрем, Охрім

Omelaniuk – dial. Omelan – pol. Emilian, ukr. Омелян

Oniszczuk – dial. Oniszko – pol. Anizjusz, ukr. Онисій

Owseniiuk – dial. Owsenij – pol. Euzebon, ukr. Овсій (Євсевій, Евсеній)

Panasiuk – dial. Panas – pol. Atanazy, ukr. Атанас, Афанасій, (Панас, Опанас)

Pawluczyk – dial. Pawlucz – pol. Paweł, ukr. Павло

Pilipiuk – dial. Pilip – pol. Filip, ukr. Пилип

Romanczuk – dial. Romanko – pol. Roman, ukr. Роман

Romaniuk – dial. Roman – pol. Roman, ukr. Роман

Saczuk – dial. Sacz – pol. Izaak, Sofoniasz, ukr. Ісаак (Ісак), Софонія

Sakowski – dial. Sak – pol. Izaak, ukr. Ісаак (Ісак)

Samuyluk – dial. Samujło – pol. Samuel, ukr. Самуїл

Siminiuk – dial. Simin – pol. Symeon, ukr. Симеон

Sobesiuk – dial. Sobeś – pol. Sebastian, ukr. Севастіан

Supruniuk – dial. Suprun – pol. Sofroniusz, ukr. Софроній

Stefaniuk – dial. Stepan – pol. Stefan, ukr. Степан

Tarasiuk – dial. Taras – pol. Tarasjusz, ukr. Тарас

Telentyiuk – dial. Telentiej – pol. Terencjusz, ukr. Терентій

Tychonczuk – dial. Tichonko – pol. Tychon, ukr. Тихон

Tymoszuk – dial. Timosz – pol. Tymoteusz, ukr. Тимофій, Тиміш

Wasiluk, Wasyluk – dial. Wasil – pol. Bazyli, ukr. Василь

Wowtoniuk – dial. Wowtoni – pol. Antoni, ukr. Антон, Антоній

Cdn.

Na foto: Stronice metryki z 1770 roku

************************************

Materiały zebrała Ludmiła Łabowicz w ramach zadania „Tradycje imiennicze wsi podlaskiej XVIII-XX wieku”, realizowanego przez Podlaski Instytut Naukowy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.